Penerbitan Lain-lain

riayati ahmad.  (2021).  ekonomi pembangunan islam ekonomi halal.  - 1-24. 

farhah abd hadi, siti fathimah bakori, nur syasya sahira mohd sukarna, riayati ahmad.  (2021).  isu kesihatan di negara islam.  - 1-41. 

tee zing yi, riayati ahmad.  (2021).  hubungan ict dengan pelepasan karbon dioksida: kajian kes di malaysia dan indonesia.  - 1-24. 

riayati ahmad, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri, nafisah mohamed.  (2021).  perbincangan penyelidikan fep ukm dan tourism malaysia.  - 1-12. 

arni hasliza aziz, riayati ahmad.  (2021).  determinant of energy consumption in malaysia.  - kolokium siswazah fep ukm.  1-12. 

lee chee loong, riayati ahmad, zulkefly abdul karim and norlin khalid.  (2021).  testing threshold relationship between budget balance and institutional quality.  - malaysia indonesia international conference on management, economics and accounting (miicema) 2021.  1. 

ruqaiyah mohd shah, riayati ahmad.  (2021).  analisa niat dan gelagat pengguna malaysia terhadap produk penjagaan kulit yang halal.  - postgraduate colloquium faculty of economics and management.  1-16. 

nafisah mohammed, norlida hanim mohd salleh, riayati ahmad, noorshamliza chamhuri.  (2021).  covid-19: impak kepada psiko-ekonomi pemandu pelancong di malaysia.  - 1-13. 

izyan hadirah mohd rosdi, riayati ahmad.  (2021).  tahap pengetahuan dan kesan pelaksanaan cukai perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna di malaysia.  - 1-31. 

riayati ahmad, nurizzati safuhah abdullah.  (2021).  kajian penggunaan e-zakat di malaysia.  - 1-32. 

norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15. 

nur afiqa zahirah, riayati ahmad.  (2021).  tinjauan penerimaan rakyat malaysia terhadap sistem e-kerajaan.  - 1-27. 

dinie dhamiri mohamad, riayati ahmad.  (2021).  prospek industri batik kelantan dan pematuhan pengusaha-pengusaha batik terhadap zakat perniagaan.  - 1-42. 

arifah jusoh, riayati ahmad.  (2021).  keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan sektor pembuatan di malaysia.  - 1-15. 

norhidatol hidayah abu bakar, riayati ahmad.  (2020).  kepentingan membeli barang buatan muslim : kajian tahap pengetahuan dikalangan pelajar ukm.  - 1-17. 

nurul wadiah abd hakim, riayati ahmad.  (2020).  agihan pendapatan dalam islam dan kemiskinan: systematic literature review.  - 1-19. 

nuruk ainina binti ahmad afandi, riayati ahmad.  (2020).  penggunaan tenaga, pembangunan kewangan dan pertumbuhan ekonomi di negara asean-5.  - 1-26. 

riayati ahmad.  (2020).  economic efficiency.  - 1-32. 

sofia aniza binti saidon riayati binti ahmad.  (2020).  mengukur tahap pengetahuan dan pemahaman belia mengenai wakaf.  - 1-21. 

nuralia liyana anuar, riayati ahmad.  (2020).  faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar ukm untuk menjadi usahawan dengan bantuan modal perniagaan zakat.  - 1-15. 

nurnadhrahtul hanim anuar, riayati ahmad.  (2020).  sejauhmanakah pelajar ipt menitikberatkan status halal produk makanan.  - 1-21. 

riayati ahmad.  (2020).  introduction to public finance.  - 1-19. 

riayati binti ahmad;tamat bin sarmidi.  (2020).  new technique to evaluate the importance of fiscal policy in malaysia: a threshold approach.  -

suhaili binti alma`amun , riayati ahmad.  (2007).  islamic financial contracts.  - workshop in islamic financial markets and institutions.