Penerbitan Lain-lain

mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd arif bin nazri.  (2021).  peranan wahyu memberi rukhsah kepada golongan orang kelainan upaya.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath kali ke 4.  1-11. 

juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2021).  social justice from the quranic perspective: a qualitative study.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-17. 

mohd arif bin nazri;ahamad asmadi bin sakat;latifah binti abdul majid;najah nadiah binti amran;fadlan bin mohd othman.  (2019).  pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah.  -

ahmad yunus mohd noor, asmilyia mohd mokhtar, wan kamal bin mujani, tengku intan zarina bt. tengku puji, ahmad dahlan bin salleh, mohd arif nazri, siti noorshafenas safe, siti nor azimah sabaruddin.  (2016).  laporan akhir penyelidikan frgs/1/2014/ssi03/ukm/02/5 pembinaan modul braille hadith 40 imam nawawi ke arah memartabatkan program pendidikan khas di malaysia.  -

dr. latifah abdul majid, fadlan mohd othman, noor atiqah abd rahman, dr. azwira abd aziz, mohd arif
nazri, mohd akil mohamed ali &ahamad asmadi sakat.  (2010).  pengalaman pembelajaran hadith di ukm.  - persidangan serantau pendidikan islam 2010. tema: pendidikan islam holistik menangani cabaran global.