Penerbitan Lain-lain

nurul hidayah md fadzil1, suzana shahar, roslee rajikan, divya vanoh, devinder kaur ajit singh, arimi fitrimat ludin, ponnusamy subramaniam, norhayati ibrahim, nazlena mohd ali, shahrul azman mohd noah, chin ai-vyrn.  (2020).  a scoping review on telerehabilitation application used among older adults with mild cognitive impairment and cognitive frailty.  - holistic approach in preserving cognitive function.  12. 

aisyah mohd safien, norhayati ibrahim, ponnusamy subramaniam, suzana shahar.  (2020).  randomized controlled trial of psychosocial intervention for improving cognitive function among older adult: a scoping review.  - holistic approach in preserving cognitive function.  14. 

norhayati ibrahim.  (2019).  pencemaran pasir gudang: kes berulang jejas emosi.  - berita harian.  16. 

norhayati ibrahim.  (2019).  selamat pagi malaysia (tajuk: pendam murung ).  - rtm. 

nor ba`yah abdul kadir, nur saadah mohamad aun, norhayati ibrahim, hilwa abdullah@mohd.nor & diana johan.  (2018).  laporan eksekutif kajian pembangunan dan kesahan alat ujian laporan kendiri bagi mengukur kesukaran emosi dan tingkah laku dalam kalangan remaja.  -

rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhammad ajib abdul razak & norazri ahmad.  (2018).  kajian keberkesanan program shields menggunakan pendekatan pre-post-follow-up terhadap pelajar berisiko.  -

roslee rajikan, suzeren md jamil, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abd wahab, rozainee khairudin, norinsan kamil othman, jalaluddin abdul malek, zahara abdul manaf, azman ismail, fauziah ibrahim, nasrun alias, mohd azul mohamad salleh & norhayati ibrah.  (2018).  jurnal personalia pelajar.  -

normah bt. che din;rogayah binti a razak;mahadir bin ahmad;norhayati binti ibrahim.  (2018).  phonological awareness and global visual-spatial ability among malay speaking children with specific learning disorder.  -

wirdah m, poh bk, nor farah mf, norhayati i dan ruzita abd talib.  (2018).  impak program fit, eat, active, training (f.e.a.t) terhadap status pemakanan dan aktiviti fizikal dalam kalangan dewasa berlebihan berat badan.  - minggu penyelidikan dan kolokium siswazah 2018. 

rozmi ismail, noh amit, noordeyana tambi, norhayati ibrahim, mohd nasir selamat & mohd ajib razak.  (2018).  laporan akhir kajian keberkesanan program shields sk-2017-008.  -

fatimah wati halim, aizan sofia amin, rozainee khairudin, norhayati ibrahim, dan fariza md sham dan zuliana zuki.  (2018).  identiti generasi z dari perspektif personaliti motivasi pencapaian dan kesukarelawan impaknya terhadap kesediaan ke tempat kerja.  - an international colloquium on integration platform, binding differences and diversity: integration platform, binding differences and diversity. 

bariah mohd ali, ahmad rohi ghazali, mahadir ahmad, normah che din, norhayati ibrahim, zaini said, ponnusamy subramaniam, gan chun hong, shazli ezzat ghazali, noh amit.  (2017).  modul mentor berkesan.  - 1-93. 

suzaily wahab, lei hum wee, ching sin siau, norhayati ibrahim, uma visvalingam, seen heng yeoh.  (2017).  predictors of burnout, psychological distress and suicidality among malaysian hospital health-care workers.  - 29th world congress of the international association for suicide prevention (iasp). 

lei hum wee, ching sin siau, norhayati ibrahim, uma visvalingam & suzaily wahab.  (2017).  healthcare personnels interpretation of patient suicide intention and factors leading to it.  - the 9th international qualitative research conference 2017. 

nor ba`yah abdul kadir, nur saadah mohamad aun, hilwa abdullah@mohd.nor, norhayati ibrahim & diana johan.  (2017).  emotional instability, behavioural problems, and negative emotions predicted depression among adolescents.  - 38th star conference: stress, anxiety and resilience: challenges of the 21st century. 

suzaily wahab, wee lei hum, siau ching sin, norhayati ibrahim, uma visvalingam.  (2017).  a qualitative analysis of verbal interactions between health care workers and suicidal patients.  - 29th world congress of the international association of suicide prevention. 

ching sin siau & lei hum wee.  (2017).  hospital healthcare workers who ideated, planned and attempted suicide: risk factors and attitude towards suicide.  - the isihat 2017 symposium in kuala lumpur. 

nor ba`yah abdul kadir, nur saadah mohamad aun, hilwa abdullah@mohd.nor, norhayati ibrahim & diana johan.  (2017).  friendship insecure attachment and emotional instability predicted depression among adolescents.  - 38th star conference : stress, anxiety and resilience: challenges of the 21st century. 

fatimah wati halim, aizan sofia amin, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohammad rahim kamaluddin, khairul anwar mastor, rozainee khairudin, murniyati mamat, mastura mohamad & nurhidayah omar.  (2017).  profil psikologi sukarelawan sukan sea ke-17 dan impaknya terhadap tingkahlaku kesukarelawan berkesan.  - seminar penyelidikan belia kebangsaan. 

rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, muhammad ajib razak & faezah isa.  (2017).  laporan akhir sk2016-010.  - histeria: punca dan kaeda. 

nasrudin subhi, salina nen, zaini saaid, norhayati ibrahim & zainah ahmad zamani.  (2017).  pendekatan kaunseling kelompok sebagai kaedah penerokaan kendiri remaja rempit: kajian kes kem perkasa@remaja.  - international conference on social sciences and humanities (icosh2017). 

wee lei hum, norhayati ibrahim, uma visvalingam, suzaily wahab, siau ching sin.  (2016).  program pencegahan bunuh diri.  -

norhayati binti ibrahim, rozmi bin ismail, norella kong chiew tong, siti balkis bt. budin, asmawati binti desa, normah bt. che din, abdul halim bin abdul gafor.  (2015).  pengaruh faktor psikologikal terhadap kualiti hidup pesakit buah pinggang kronik dan diabetis.  -

rozmi ismail, noh amit, zaini said, norhayati ibrahim & ezzat shazli ghazali.  (2015).  fenomena rempit di malaysia : bolehkah mat rempit dipulihkan?.  - impak kongres 2015. 

mohamad deraman, roslee rajikan, chang peng kee, mohd suzeren md jamil, mohd azul mohamad salleh, rozainee khairudin, norinsan kamil othman, norhayati ibrahim, zahara abdul manaf, mohd mustamam abdul karim, wan mazlina wan mashhor, shamsul ridzuan.  (2015).  jurnal personalia pelajar.  - 1-115. 

rohida sallehuddin, suzana shahar, norhayati ibrahim and hanis mastura yahya.  (2015).  relationship between socioeconomic with food insecurity among older adults at felda lubuk merbau.  - i-sihat 2015 : ageing in malaysia from molecules to community. 

norhayati ibrahim, abdul halim ghafor, rozmi ismail, normah che din, sharleen teo, rafidah aini pakri mohamed.  (2015).  health related quality of life, anxiety and depression of patients with chronic kidney disease.  - seoul international conference on social sciences and management (sicssam) / seoul korea. 

mohamad deraman,roslee rajikan,chang peng kee,mohd suzeren md.jamil,mohd azul mohamad salleh,jalaluddin abdul malek,rozainee khairudin,norinsan kamil othman,norhayati ibrahim,zahara abdul manaf,mohd mustamam abdul karim,wan mazlina wan mashhor,nur dalila,.  (2015).  jurnal personalia pelajar.  - 1-123. 

norhayati ibrahim.  (2013).  kualiti hidup dan kesejahteraan pesakit kronik dari perspektif psikologi kesihatan.  - simposium kebangsaan psikologi insan. 

rozmi ismail, normah che din, ong lee lee, norhayati ibrahim, fauzi sukimi.  (2012).  the role of sensation seeking and aggression on risk riding behaviors among motorcycle street racers in malaysia.  - international conference on social sciences & humanities "knowledge for social transformation & development in the 21st century". 

norhayati ibrahim, asmawati desa, norlela kong.  (2011).  perceptions towards illness and quality of life of hemodialysis patients in malaysia.  - the 12th european congress of psychology istanbul 2011. 

norhayati ibrahim, asmawati desa, norella kong.  (2011).  kualiti hidup kesihatan pesakit buah pinggang tahap akhir dan hubungannya dengan simptom penyakit dan jenis rawatan.  - seminar kebangsaan psikologi malaysia 2011. 

norhayati ibrahim, asmawati desa, norella kong.  (2010).  persepsi terhadap penyakit dan pengaruhnya ke atas kualiti hidup kesihatan pesakit buah pinggang tahap akhir.  - sebumi 3 2010 (anjuran ukm dan universitas indonesia).