Penerbitan Lain-lain

shahrom binti md zain;sharifah mastura bt. syed abdullah;zawawi samba bin mohamed;siti aminah bt. osman;noor ezlin bt. ahmad basri;roszilah binti hamid;fatihah binti suja`;noraini binti hamzah;suraya binti sharil;khairul nizam abdul maulud;shahrizan bin b.  (2019).  pintar-ukm sustainability and green technology through ig-home module (ig-home).  -

siti fatin binti mohd razali;othman bin jaafar.  (2019).  low flow characteristics for rivers in selangor state region.  -

siti fatin mohd. razali, norhana arsad, wan mimi diyana wan zaki, azrul a. mutalib.  (2019).  menerokai dan memupuk minat keusahawanan melalui pembelajaran dan pertandingan: lmcw1022.  - karnival inovasi pengajaran & pembelajaran ke-5 2019 (k-novasi).  1. 

muhamad azry khoiry, noraini hamzah, irfana kabir ahmad & siti fatin mohd razali.  (2018).  impelmentasi cabaran industri 4.0 dalam kursus pengurusan projek.  - 1. 

siti fatin mohd, anuar kasa, azrul a. mutalib & muhamad azry khoiry.  (2018).  pengaruh gaya pembelajaran dan warna personaliti terhadap pencapaian markah akhir pelajar kursus pengiraan untuk jurutera.  - 1. 

wan hamidon wan badaruzzaman azrul a mutalib nur izzi md. yusoff shahrom md zain wan hanna melini wan mohtar shahrizan baharom siti fatin mohd. razali suraya sharil muhamad nazri borhan mohd. yazmil md. yatim, nur shazwani muhammad & noraini hamzah.  (2018).  self assesment report 2018 for bachelor of civil engineering with honours.  -

nur akmal abdullah goh, mohd. marzuki mustapha, abd. wahab mohammad, othman jaafar, siti fatin mohd razali, azrul a. mutalib, wan aizon wan ghopa, zambri harun, shahrizan bin baharom, norliza abd. rah.  (2016).  manual pengurusan projek kementerian pendidikan malaysia program inisiatif libat sama (pils).  - 49. 

siti fatin mohd razali.  (2016).  pengesanan plagiat dalam tugasan autocad pelajar tahun satu.  - knovasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2016.  1. 

azrul a. mutalib, shahrizan baharom, yazmil mohd md. yatim, kamarudin abu taib, noraini hamzah dan siti fatin mohd. razali.  (2015).  modul cdio di dalam projek rcd.  - k-novasi pengajaran & pembelajaran, ukm 2014. 

azrul a. mutalib, shahrizan baharom, noraini hamzah dan siti fatin mohd. razali.  (2015).  sipintar memperkasa jiwa penyelidik.  - seminar pendidikan kejuruteraan dan alam bina 2014. 

siti fatin mohd razali, azrul mutalib, noraini hamzah, shahrizan baharom.  (2015).  pengesanan plagiat dalam tugasan autocad di kalangan pelajar.  - prosiding k-novasi pengajaran & pembelajaran ukm (pendidikan kejuruteraan dan alam bina), ukm, 11-13 februari 2015. 

siti fatin binti mohd razali, wan hanna melini binti wan mohtar, siti aminah bt. osman, muhammad mukhlisin, ahmed hussein kamel ahmed nasser elshafie.  (2015).  suppression of vortex-induced vibration of marine risers and pipelines using passive control devices.  -

azrul a. mutalib, shahrizan baharom, roszilah hamid, siti fatin mohd razali, siti aminah osman dan fatihah suja.  (2014).  penambahbaikan kualiti berterusan kurikulum.  - kongres pengajaran dan pembelajaran. 

w.h.m. wan mohtar, s. a bassa, m. porhemmat & s.f.m. razali.  (2014).  statistical parameters of fluvial sediment in tropical rivers of malaysia.  - international technical conference. 

azrul a. mutalib, haslizah a. ghafar, shahrizan baharom, lily khairiah kadaruddin, siti fatin mohd. razali, wan hanna melini wan mokhtar, nur izzi md. yusuff, suraya sharil dan mohd. raihan taha.  (2014).  menjana penyelidikan berkualiti melalui simposium penyelidikan tahun akhir.  - kongres pengajaran dan pembelajaran 2013 / peka 2013. 

asmadi bin ahmad @ hasan, siti fatin mohd razali, ahmed hussein el-shafie, zawawi samba mohammad.  (2013).  gravitational search algorithm (gsa) for optimal reservoir operation of timah tasoh dam.  - the international conference on engineering and built environment (icebe) 2013 : part ii program book. 

azrul a. mutalib, shahrizan baharom, siti fatin mohd razali, roszilah hamid, siti aminah othman and wan hamidon wan badaruzzaman.  (2012).  development of professional competencies in the csed curriculum at ukm.  - international forum on engineering education 2012 (ifee 2012).