Penerbitan Lain-lain

hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2022).  prinsip pengurusan risiko dan insurans.  -

nurul yusrina yusri , hafizuddin syah b.a.m, rubayah yakob.  (2021).  enterprise risk management and firm performance: the moderating effect of board independence.  - malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema) 2021.  1-14. 

hafizuddin-syah, b.a.m; shahida shahimi, amran arifin, fadhilah jamaluddin.  (2021).  independent smallholders' perceptions towards mspo certification.  - global academic conference on management, innovation, education and economics 2021 (gacmiee2021).  1-13. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah;hawati binti janor;rubayah binti yakob.  (2021).  high performance organization, managerial ownership and enterprise risk management implementation.  -

md daud ismail, doris padmini s. selvaratnam, hazrul izuan shahiri, mara ridhuan che abdul rahman, mohd hafizuddin bagaan abdullah, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  buku panduan latihan industri fakulti ekonomi dan pengurusan.  - 1-33. 

rubayah yakob, zaidi isa, nurul hidayah md razali, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, mohd bolhari mat doa.  (2021).  ramalan berstokastik terhadap potensi takaful wakaf dalam meningkatkan kutipan wakaf tunai.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-21. 

sharifah faatihah syed mohd fuzi, mohamat sabri hassan, romlah jaffar, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2021).  enterprise risk management (erm) disclosure and its determinant factors for public listed firms in malaysia.  - malaysia indonesia international conference on economics, management & accounting (miicema).  1-32. 

nurul hidayah md razali. rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2021).  slr on the empirical evidence in waqf studies.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-22. 

nur atikah rosli, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  mengukur kefahaman ejen terhadap objektif, konsep, produk dan al-wakalah dalam takaful.  - postgraduate colloquium, fep, semester 2 session 2019-2020.  7-29. 

nur shahirah mohd khairi, hafizuddin-syah, b.a.m, rubayah yakob .  (2020).  internet banking literacy: a preliminary evidence from malaysia.  - 7th international conference on management & muamalah.  1-10. 

rubayah yakob, hafizuddin-syah, b.a.m., sajiah yakob, wan suhaila wan rukeman.  (2020).  demografi. sosioekonomi, pengetahuan dan gelagat menyimpan dalam dana pendidikan skim simpanan pendidikan nasional-i plus (sspn-iplus).  - bengkel bedah artikel grace siri 1.  1-25. 

shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  sustainability practices and financial profitability of palm oil companies: the case of top 20 crude palm oil producers.  - 1-138. 

raid aiman bin norzamri, hawati janor, mohd hafizuddin shah bangaan abdullah.  (2020).  kajian penilaian risiko yang dihadapi oleh penghantar makanan foodpanda di malaysia.  - 1-25. 

nurafifah binti norizan, hafizuddin-syah, b.a.m.  (2020).  the level of enterprise risk management implementation among technology firms in malaysia.  - 1-7. 

lesni triyana iwan lesmana, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2020).  faktor faktor yang meningkatkan risiko lanjut usia di malaysia.  - 1-18. 

hendon redzuan, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  prinsip pengurusan risiko.  - 1-289. 

nur sabrina sarrif, hafizuddin-syah, b.a.m.  (2020).  the adaptability of high-performance organization framework among technology firms in malaysia.  - 1-8. 

mohd khaairul dahri mohd zawawi, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  persepsi penjawat awam terhadap takaful perubatan.  - prosiding postgraduate colloquium, fep, semester 2, session 2019-2020..  15-29. 

shahida binti shahimi;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  certification and sustainability in palm oil industry: the case of malaysian and indonesian palm oil companies.  -

mohd fairul zaman abdul manan, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  impak insurans tanaman di asia: kajian litaratur secara sistematik.  - postgraduate colloquium, fep, semester 2 session 2019-2010.  7-22. 

anna rusli,norman mohd-saleh, mohamat sabri hassan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2019).  political connection, forward looking information disclosure and investors perceived risk.  - 19th annual conference of the asian academic accounting association.  1-21. 

sajiah yakob, hafizuddin-syah b.a.m., rubayah yakob, nur aufa muhammad raziff.  (2019).  the effect of enterprise risk management practice on sme performance.  - 1-9. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

hafizuddin-syah, b.a.m, hawati janor & mohamad abdul hamid.  (2018).  high performance organization and enterprise risk management implementation.  - the 3rd chrest international conference 2018 (chrest2018). 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2018).  perkasa amalan pengurusan risiko organisasi.  - berita harian.  68. 

hawati janor, mohd hafizuddin shah, noor azryani auzairy, norshamliza chamhuri & hendon redzuan.  (2018).  financial literacy, risk tolerance and investment decisions.  - the 9th international management & accounting conference. 

rubayah yakob, hendon redzuan dan hafizuddi-syah, b.a.m..  (2018).  sikit-sikit lama-lama menjadi bukit.  - majalah impak: kewangan dan pelaburan@ukm. 

rubayah yakob, hendon redzuan dan hafizuddin-syah, b.a.m..  (2018).  in for a penny, in for pound.  - impact: finance & investment@ukm. 

hafizuddin-syah,b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  adakah kita bersedia untuk persaraan?.  - majalah impak ukm. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  are we ready for retirement?.  - impact ukm. 

hafizuddin-syah & b.a.m.  (2018).  ownership and credit risk among islamic banks in malaysia.  - the 19th malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema). 

hafizuddin-syah, b.a.m, hawati janor.  (2018).  the contributory factors of enterprise risk management implementation cost.  -

hafizuddin-syah, b.a.m.  (2018).  ownership and credit risk among islamic banks in malaysia.  -

shahida, hafizuddin-shah, b.a.m & siti hanisah binti fuad.  (2017).  financial profitability and environmental sustainability of malaysian shariah-compliant palm oil companies.  - 18th malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema). 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah. shahida shahimi, siti hanisah fuad.  (2017).  sustainable certifications and financial profitability: an analysis on palm oil companies in malaysia..  - 1-17. 

zaidi isa, hendon redzuan, rubayah yakob & mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2017).  summary report of the financial consumer behaviour study.  - laporan kajian untuk perbadanan insurans deposit malaysia.  1-28. 

rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah & zaidi isa & hendon redzuan.  (2017).  menggapai harapan: menangani risiko ketidakcukupan dana pendidikan anak-anak.  -

shahida shahimi, b.a.m hafizuddin syah, siti hanisah fuad.  (2016).  does environmental certification matters. the case of palm oil companies in malaysia.  - international symposium on sustainable development and management book of abstract organized by international business school, universiti teknologi malaysia, 8 to 9 october 2016. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2016).  insurans hayat sebagai jaminan kewangan kukuh.  - berita harian. 

mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, mohamad abdul hamid, hawati janor, puan yatim.  (2014).  the implementation of enterprise risk management (erm)and firm performance : evidence from malaysian technology firms.  - 16th malaysian finance association conference (mfa2014) / kuala lumpur.