Penerbitan Lain-lain

doris padmini a/p s. selvaratnam, muhammad hakimi mohd shafiai, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  laporan status kerja setelah tamat latihan industri pelajar fep ukm.  - laporan status kerja setelah tamat latihan industri pelajar fep ukm.  1-4. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, muhammad hakimi mohd shafiai, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  laporan penilaian tahap kepuasan terhadap sesi persiapan pra latihan industri di fakulti ekonomi dan pengurusan, universiti kebangsaan malaysia: program be & bba li 01mac-30jun sem 2 sesi 202021.  - laporan penilaian tahap kepuasan terhadap sesi persiapan pra latihan industri di fakulti ekonomi dan pengurusan, universiti kebangsaan malaysia: program be & bba li 01mac-30jun sem 2 sesi 202021.  1-30. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2021).  laporan penilaian keberkesanan latihan industri fep program pentadbiran perniagaan (kes khas), program ekonomi (kes khas) dan program perakaunan semester 1 sesi 2020/2021.  - laporan penilaian keberkesanan latihan industri fep program pentadbiran perniagaan (kes khas), program ekonomi (kes khas) dan program perakaunan semester 1 sesi 2020/2021.  1-35. 

muhammad hakimi mohd shafiai, mohd adib ismail, nurul atiqah shahril.  (2020).  mencetuskan selera pekebun kecil terhadap aktiviti pengkomersilan.  - impak.  10. 

muhammad hakimi mohd shafiai, mohd radzi abu mansor.  (2020).  'dialog antara peradaban' ketengah teknologi islam.  - wilayahku.  20. 

nik mohd azim bin nik ab malik, shahida shahimi, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2020).  konsep penyisihan sosial menurut dimensi ekonomi.  - simposium kebudayaan malaysia-indonesia xvi (skimxvi) 2020.  1-18. 

mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai, nurul atiqah shahril.  (2020).  strategi kelangsungan melalui pelan permainan tanaman berbilang.  - impak.  6. 

nurul atiqah shahril, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2020).  wajah penuaan pekebun kecil kelapa sawit.  - impak.  16. 

nurul atiqah shahril, mohd adib ismail, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2019).  the aging faces of oil palm smallholders.  - malaysia research university network (mrun) bulletin.  41. 

ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;shahida binti shahimi;muhammad hakimi bin mohd. shafiai.  (2019).  kajian terhadap kontrak dan kerangka perundangan governan institusi pembiayaan mikro di malaysia.  -

mashitoh binti yaacob;mohd. yusof bin hj. othman;zakaria bin stapa;jawiah binti dakir;khairul anwar @ johari bin mastor;mohamad sabri bin haron;zurina binti mahadi;roziah bt. sidik @ mat sidek;latifah binti amin;maisarah binti ahmad;wan nasyrudin bin wan.  (2018).  islamic environmental ethics: addressing the phenomenon of consumer culture in malaysia.  -

wan kamal bin mujani;rohayu bt. abdul ghani;ruzian bt. markom;zinatul ashiqin binti zainol;mohd rizal bin palil;muhammad hakimi bin mohd. shafiai;asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  kajian impak sosial dalam pembangunan governans bersepadu wakaf pendidikan tinggi negara melalui statut wakaf dan bank wakaf.  -

suhaili binti alma`amun;muhammad hakimi bin mohd. shafiai.  (2018).  debt problem and marriage: pursuing a new framework of islamic personal fiancial planning.  -

s.shahida, muhammad hakimi mohd shafiai & rabiatul hasanah mahmood.  (2017).  empowering b40 through waqf-based crowdfunding mechanism.  - rampai penyelidik ukm siri 4 - b40.  1. 

nazihah binti mohamad shariff, s.shahida & muhammad hakimi mohd shafiai.  (2017).  potensi wakaf panel suria berasakan pendanaan awam dalam mengurangkan beban perbelanjaan utiliti: kajian kes di universiti kebangsaan malaysia.  - conference on philanthropy for humanitarian aid (conpha) 2017. 

suhaili alma`amun, muhammad hakimi mohd. shafiai, muhammad syaukani ahmad adnan, umar munshi.  (2016).  waqfworld when waqf meets crowdfunding.  - islamic finance today. 

hairunnizam wahid, sanep ahmad, tamat sarmidi, mohd ali mohd noor, mohd adib ismail dan muhd hakimi muhd shafiai.  (2015).  kajian penetapan kadar had al-kifayah negeri selangor.  -

muhammad hakimi bin mohd. shafiai.  (2014).  potensi sistem kewangan islam dalam pembangunan pertanian di malaysia.  -

abdul ghafar ismail, muhammad hasbi zaenal, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2013).  philanthropy in islam : a promise to welfare economics system.  -

muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2013).  modern malaysian economy and its islamization.  - 4th international symposium on islam, civilization and science 2013 (isimcas 2013). 

s.shahida, suhaili alma`amun, muhammad hakimi mohd shafiai.  (2013).  legal and shariah harmonization challenges in islamic finance industry.  - 4th international symposium on islam, civilization and science 2013 (isimcas 2013) - the quran as the basis of scientific thought and development. 

s.shahida, suhaili alma`amun, muhammad hakimi mohd shafiai, abdul ghafar ismail & aisyah abdul-rahman.  (2012).  implementing the case-based learning at postgraduate level : the case of master of islamic economics programme, ukm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2012. 

muhammad hakimi bin mohd shafiai.  (2011).  crafting the agricultural product and loss sharing (apls) in the place of the profit and loss sharing (pls) for islamic agricultural finance.  -