Penerbitan Lain-lain

asma hakimah ab halim.  (2020).  qawaid fiqhiyyah (kaedah-kaedah fiqh/islamic legal maxim).  - 1-12. 

asma hakimah ab halim.  (2020).  digital currency.  - 1-17. 

asma hakimah ab halim, muhammad helmi md said.  (2020).  different approaches to legal scholarship.  - 1-17. 

asma hakimah ab halim.  (2020).  kurikulum kursus undang-undang di fakulti undang-undang ukm.  - penguatan kompetensi sarjana hukum dan kurikulum kampus merdeka menuju kurikulum internasional.  1-33. 

asma hakimah binti ab halim, siti naaishah binti hambali, fatimah yusro hashim, nazura abdul manap.  (2020).  mediation in islamic family law disputes: an overview & experience of the ukm legal aid and mediation centre.  - webinar persidangan serantau asiaengage ke 5.  1. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, dr. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perniagaan.  - 1-67. 

hasani mohd. ali, ruzian markom. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, . nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  prosedur pentadbiran harta pusaka.  - 1-92. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

asma hakimah binti ab. halim;ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;mohd syukri yeoh bin abdullah;ahmad bazri bin mokhtar;nur khalidah binti dahlan.  (2020).  pendanaan projek wakaf melalui instrumen sukuk di malaysia dan layanan undang-undang percukaian.  -

mohd helmi md said, asma hakimah ab halim.  (2020).  finding topic and background of research.  - 1-36. 

asma hakimah ab halim, muhamad helmi md said.  (2020).  ideology and concept.  - 1-23. 

asma hakimah ab halim, ab halim muhammad.  (2020).  kaedah kajian manuskrip undang-undang.  - 1-26. 

asma hakimah ab halim, ruzian markom.  (2020).  sejarah perbankan islam.  - 1-30. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  model etika dan profesionalisme perunding pewarisan.  - 1-48. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, tuan hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  modul sejarah pewarisan islam dan pengenalan faraid.  - 1-54. 

asma hakimah ab halim.  (2020).  teknologi kewangan (fintech) dan teknologi kewangan islam (islamic fintech): isu perundangan dan syariah.  - asian law seminar ukm-umy 2020.  1-42. 

asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya & mohamamd nazeri osman.  (2020).  garis panduan kursus latihan amali uuuk 4005 (v2020).  - 1-26. 

hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perseorangan.  - 1-73. 

alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah binti ab. halim zaharom bin ridzwan.  (2019).  pengaruh kitab minhaj al talibin karya imam alnawawi dalam bab munakahat kitab mirat al-tullab karya shaykh abdul rauf alsingkili.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-24. 

razif mohamed salleh, mohd syukri yeoh abdullah, asma hakimah ab. halim, zaharom ridzwan.  (2019).  pengaruh ulama mazhab syafii dalam bab jenayah karya mir'at al-tullab.  - international conference on islam, modernity and civilization.  1-21. 

asma hakimah ab halim, rozlinda mohamed fadzil, chay hu yeen.  (2019).  a comparative law analysis: malaysian common law within a diversity of world legal systems in the age of globalization.  - sharia and law in umy summer course 2019.  1-21. 

asma hakimah ab halim dan mahdi zahraa.  (2019).  transaction of sukuk in dubai: issues and challenges.  - law and development conference: from the islamic perspective (2019).  1-37. 

wan kamal bin mujani;rohayu bt. abdul ghani;ruzian bt. markom;zinatul ashiqin binti zainol;mohd rizal bin palil;muhammad hakimi bin mohd. shafiai;asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  kajian impak sosial dalam pembangunan governans bersepadu wakaf pendidikan tinggi negara melalui statut wakaf dan bank wakaf.  -

razif mohamed salleh,dr mohd syukri yeoh abdullah,dr asma hakimah ab. halim, dr zaharom ridzwan.  (2018).  jenayah menurut shaykh abdul rauf bin ali alfansuri alsingkili dalam manuskrip mirat altullab satu pengenalan awal.  - jejak melayu lintas nusantara. 

asma hakimah ab halim, nur mohd iqzuan bin samsudin.  (2018).  interaksi fiqh dan undang-undang dalam sistem kewangan islam di malaysia.  - international seminar on shariah and law 2018. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini bin mashrom, dr. amani ali elmetwaly, yusri mohamad ramli, dr. asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  perjalanan kehidupan manusia menurut karya-karya shaykh abdul rauf singkel.  - jejak melayu lintas nusantara. 

alyasak bin berhan, dr. mohd syukri yeoh bin abdullah, dr. asma hakimah binti ab. halim, dr. zaharom bin ridzwan.  (2018).  munakahat menurut shaykh abdul rauf bin ali alfansuri alsingkili dalam manuskrip miraat altullab: satu pengenalan intisari.  - jejak melayu lintas nusantara. 

asma hakimah ab halim, alyasak berhan, mohamad syukri yeoh, ab halim muhammad.  (2018).  harta waqaf menurut kitab miratu tullab dan perundangan di malaysia.  - jejak melayu lintas nusantara. 

razif mohamed salleh, dr mohd syukri yeoh abdullah, dr asma hakimah ab. halim, dr zaharom ridzwan.  (2018).  jenayah dalam manuskrip mirat al-tullab: satu pengenalan intisari.  - tadarus islam nusantara. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini bin mashrom, dr. amani ali elmetwaly, yusri mohamad ramli, dr. asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  perjalanan kehidupan manusia menurut shaykhkuala.  - tadarus islam nusantara. 

asma hakimah ab halim, alyasak berhan, mohamad syukri yeoh & ab halim muhammad.  (2018).  harta waqaf menurut kitab miratu tullab dan piawai shariah accounting and auditing of islamic financial institution (aoifi).  - tadarus islam nusantara. 

alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah binti ab. halim, zaharom bin ridzwan.  (2018).  munakahat dalam manuskrip miratul tullab: satu pengenalan awal.  - tadarus islam nusantara. 

rozlinda mohamed fadzil, asma hakimah abd halim, ain alya ariffin.  (2018).  defensive medicine as a result of medical negligence : a brief overview.  - international conference on law, economics and health (icleh) 2018. 

asma hakimah ab halim.  (2018).  structuring, issuing and investing in istisna sukuk in malaysia: selected legal and shariah issue.  - 7th international conference on law and society. 

asma hakimah abd halim, rozlinda mohamed fadzil, affaf ab halim.  (2018).  property acquisition and management according to the al-quran and malaysian law.  - international conference on law, economics and health (icleh) 2018. 

asma hakimah ab halim.  (2018).  harta dan pengurusannya menurut perspektif al-quran: kaedah penerapan dalam masyarakat.  - bicara keluarga mawaddah wa rahmah 4.0 (kamar 4.0). 

asma hakimah ab halim.  (2017).  sekapur sireh.  - buletin ktu.  1. 

asma hakimah ab halim.  (2017).  pendidikan melalui amalan.  - buletin pewaris ummah.  2. 

asma hakimah abdul halim, ruzian markom.  (2017).  sukuk murabahah under malaysian plural legal system.  - the 1st international conference on law, economic, and governance. 

asma hakimah ab halim, affaf ab halim dan ab halim bin muhammad.  (2017).  pertikaian kewangan islam dalam percaturan global (kajian kes perbankan islam di malaysia).  - seminar internasional kerjasama pascasarjana universitas islam negeri (uin) imam bonjol padang dengan pengadilan tinggi agama padang di premier basko hotel padang pada 26hb julai 2017. 

asma hakimah ab halim, hasliza mohamad ali, fatin nur majdina nordin, norazla abdul wahab.  (2017).  sheikh dr. taha jabir al alwani thought and contributions to abim movement.  - international conference on the renewal of islamic thought: conference in honor of sheykh dr taha jabir el-alwani. 

asma hakimah ab halim dan abdul halim muhammad.  (2017).  sistem nilai dalam manuskrip qanun pahang.  - persidangan antarabangsa manuskrip melayu 2017. 

asma hakimah ab halim, ruzian markom, rozlinda mohd fadhil.  (2017).  sukuk musharakah under malaysian plural legal system.  - international conference on islamic business law. 

abdul halim bin muhammad & asma hakimah binti ab halim.  (2015).  integriti ilmuwan muslim dalam tamadun islam.  - seminar ilmuwan 2015:ilmuwan muslim & misi pencerahan umat. 

abdul halim bin muhammad & asma hakimah binti ab halim.  (2015).  analisis qanun pahang pada akhir abad ke 16m: zaman pemerintahan sultan abdul ghaffar mahyuddin shah (1592m-1614m).  - wacana manuskrip atma. 

ruzian markom, asma hakimah ab. halim, mohammad ramzi zakaria.  (2015).  kerangka perundangan rumah sedekah sebagai institusi perbankan : satu tinjauan awal.  - seminar on sadaqah house 2015. 

abdul halim bin muhammad & asma hakimah binti ab halim.  (2015).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - seminar penyelidikan manuskrip alam melayu:sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu. 

noor inayah yaakub, sakina shaik ahmad yusoff, zainunnisaa abdul rahman, hasani mohd ali, asma hakimah abdul halim, wan mohd hirwani wan hussain.  (2009).  laporan akhir penyelidikan frgs ukm-uu-04-frgs0007-2006 a flexible legal framework for the central bank malaysia in overcoming problems of vulnerable guarantors in banking-guarantee transactions.  -