Penerbitan Lain-lain

nor jana saim.  (2022).  ketagihan dadah dalam kalangan kanak-kanak.  - 1-10. 

nor jana saim.  (2022).  lgbt dalam kalangan kanak-kanak.  - 1-8. 

nor jana saim.  (2022).  male roles in malaysian family: a recent study.  - 1-14. 

nurain abdul rahhim, nor jana saim.  (2022).  kajian terhadap mahasiswa b40 di universiti kebangsaan malaysia: tahap tekanan dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan.  1-15. 

nor jana saim.  (2022).  model generalis dalam praktis kerja sosial.  - 1-13. 

nor jana saim.  (2022).  case conference dalam kerja sosial.  - 1-10. 

nor jana saim.  (2022).  kerja sosial dengan kumpulan.  - 1-37. 

nor jana saim.  (2022).  lawatan ke rumah dan susulan.  - 1-7. 

nor jana saim.  (2022).  amalan kerja sosial yang kompeten : oku.  - 1-16. 

nor jana saim.  (2022).  pembinaan modul topp.  - 1-7. 

nor jana saim.  (2022).  amalan kerja sosial yang kompeten: individu dwibudaya dan multi budaya.  - 1-13. 

nor jana saim.  (2022).  hak, dasar dan perundangan berkaitan kanak-kanak di malaysia.  - 1-47. 

nor jana saim.  (2022).  pendekatan multisektoral dalam pengurusan agensi kerja sosial.  - 1-13. 

nor jana saim.  (2022).  akauntabiliti dan perlesenan praktis kerja sosial (skpw2023).  - 1-10. 

nor jana saim.  (2022).  teori perkembangan keluarga (kursus pengenalan kerja sosial/ masw).  - 1-36. 

nor jana saim.  (2022).  teori perapatan (kursus pengenalan kerja sosial/ masw).  - 1-6. 

nor jana saim.  (2022).  asas kerja sosial.  - 1-15. 

nor jana saim.  (2022).  glad and sad.  - 1-14. 

nor jana saim.  (2022).  visualisasi maklumat klien gabungan ecomap dan genogram.  - 1-23. 

nor jana saim.  (2022).  nilai dan etika dalam kerja sosial.  - 1-21. 

nor jana saim.  (2022).  sejarah perkembangan kerja sosial.  - 1-37. 

dr nor jana saim, prof madya datin dr fauziah ibrahim, dr norulhuda sarnon.  (2021).  belanjawan 2022- fokus pertama (rakyat yang sejahtera).  - 172. 

nor jana saim, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon@kusenin.  (2021).  kajian penilaian keberkesanan program bantuan jabatan kebajikan masyarakat (jkm).  - 1-51. 

nor jana saim,norulhuda sarnon@kusenin,nur saadah mohamad aun.  (2020).  penerapan teori pemikiran bersepadu 4k dalam penulisan kreatif tiitik bantu.  - k-novasi p&p 2020.  1-4. 

nor jana saim.  (2020).  hala tuju agensi khidmat sosial di malaysia (12 grand challenges).  - video youtube.  1. 

nur saadah mohamad aun, nor jana saim dan norulhuda sarnon@kusenin.  (2020).  kaedah pembelajaran aktif dalam p & p kerja sosial dan perundangan sosial melalui pelaksanaan kempen kesedaran berkaitan perundangan sosial.  - kongres dan pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran ukm ke-6 (knovasi2020).  1-11. 

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

nor jana saim.  (2019).  kerja sosial dan lgbt.  - 1-14. 

jamiah binti manap;fazilah binti idris;arena bt. che kasim;salasiah binti hanin hamjah;norulhuda binti sarnon @ kusenin;salina binti nen;nor jana binti saim;noordeyana binti tambi;siti fardaniah binti abdul aziz;aizan sofia binti amin.  (2019).  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z)..  - 1-13. 

sam mei aei, siti zubaidah semail, syazana abdullah, haslinda saimin, mohd hafiz yahya, khubaib rosli , nor jana saim.  (2019).  faktor yang mempengaruhi remaja hamil tanpa nikah di hospital kerajaan sekitar lembah klang: kajian rintis.  - 1. 

nor jana saim, nasrudin subhi & mohd suhaimi mohammad.  (2018).  delving into the story of an unwed mother by photovoice methodology.  -

nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah dan jamiah manap.  (2018).  kemahiran sosial dan pengurusan diri ibu tanpa nikah: intervensi pengurusan stress.  - i-sejahtera. 

nor jana saim, ezarina zakaria.  (2018).  perancangan dalam agensi khidmat sosial.  -

nor jana saim, ali abbas & fatimah abdullah.  (2018).  dynamics of bdi of unwed mothers' in malaysia before and after intervention in shelter homes..  -

nor jana saim.  (2018).  pembentangan kes dalam kerja sosial.  -

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

norulhuda sarnon/chong sheau tsuey/ezarina zakaria/fauziah ibrahim/khadijah alavi/mohd suhaimi mohammad/nasrudin subhi/nurjana saim/salina nen/suzana mohd hoesni.  (2017).  faseh.  - fakulti sains sosial & kemanusiaan.  78-79. 

jamiah manap, aizan sofia amin, arena che kasim, fazilah idris, noordeyana tambi, salasiah hanin hamjah, mohammad rezal hamzah, norul huda sarnon, norjana saim, salina nen, siti fardaniah abdul aziz & nurul nabila mohd izani.  (2017).  laporan akhir penyelidikan frgs pembangunan modul kemahiran keibubapaan bagi mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z) frgs/1/2014/ssi09/ukm/02/6.  - measuring social capital:. 

jamiah manap, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, arena che kasim, aizan sofia, salina nen, nor jana saim, norul huda sarnon, noordeyana tambi, mohd rezal hamzah, mohd wisman, nurul nabila mohd izani.  (2017).  mkkz unleashing the potential of the z generation.  - faseh fssk research highlights.  94-95. 

nor jana saim.  (2016).  pengurusan, penyeliaan dan penyelidikan dalam kerja sosial.  -

nor jana saim.  (2016).  kerja sosial dan lawatan ke rumah.  -

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen, nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  - international conference on social and economic development (icsed) 2016, universiti malaysia terengganu. 

jamiah manap, mohd rezal hamzah, aizan sofia amin, nurul nabila mohd izani, fazilah idris, salasiah hanin hamjah, noordeyana tambi, arena che kasim, norul huda sarnon, salina nen nor jana saim.  (2016).  penggunaan dan implikasi media sosial terhadap remaja generasi z.  -

hezzrin mohd pauzi, nor jana saim, norulhuda sarnon@kusenin, mohammad rahim kamaluddin.  (2016).  context, input, process and product model (cipp) sebagai model penilaian program pemulihan akhlak kanak-kanak.  - social sciences postgraduate international seminar 2016. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2015).  perbandingan tahap pengekalan kepulihan antara bekas klien tamat menjalani program ccrc dalam tempoh 6-11 bulan dan pembebasan antara 12-24 bulan.  - keluarga dan penjagaan da. 

jamiah manap, mohammad rezal hamzah, nurul nabila mohd izani, nor jana saim.  (2015).  the definition of z generation: a systematic review (dalam simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia-malaysia 2015).  -

khadijah alavi, salina nen, norulhuda sarnon dan norjana saim.  (2014).  perlindungan kanak-kanak.  - ism minda. 

nor jana saim.  (2014).  unmarried mothers in malaysia: injustice in our society.  - international seminar well-being among vulnerable groups. 

fatimah abdullah, nor jana saim, nur saadah muhamad aun, mohd. suhaimi mohamad.  (2009).  penjagaan pesakit mental dalam komuniti : kajian kes di ipoh perak.  - seminar pengurusan psikososial pesakit mental dalam komuniti,. 

fatimah abdullah, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah mohd aun.  (2008).  penjaga tidak formal dan penjagaan dalam komuniti di malaysia.  - the 6th international malaysian studies conference (msc6). 

fatimah abdullah, mohamad suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah mohd aun.  (2008).  penjagaan pesakit mental dalam komuniti: kajian kes di ipoh perak.  - seminar sebumi 08.