Penerbitan Lain-lain

mohd ridzwan bin yaakub;azuraliza binti abu bakar;azrulhizam bin shapi`i;norefrina shafinaz binti md nor;noh bin amit;haryanti binti mohd affandi;tengku elmi azlina binti tengku muda.  (2020).  persepsi guru terhadap penggunaan ict bagi kelas pra sekolah.  -

noh bin amit.  (2020).  the use of mixed-method approach in understanding of psychological conditions and needs among parents of children with autism.  -

norhayati binti ibrahim;normah bt. che din;shazli ezzat bin ghazali;noh bin amit.  (2020).  development and validation for screening tool of suicide behavior in malaysia.  -

noh bin amit;rozmi bin ismail;normah bt. che din;mohd ridzwan bin yaakub;norhayati binti ibrahim;ramalinggam a/l a.rajamanickam;nurbazla binti ismail;mohammad rahim bin kamaluddin;tengku elmi azlina binti tengku muda.  (2020).  understanding of indebtedness, psychological conditions, job performance and attitudes toward seeking psychological help among low income young adults in malaysia by using mixed-method approach.  -

gan chun hong, noh bin amit, ponnusamy a/l subramaniam, mahadir bin ahmad.  (2019).  pelaksanaan pementoran dan pengajaran klinikal berkesan.  - kursus 'successful mentoring in clinical placement' untuk preseptor ilkkm 2019.  1-36. 

rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhammad ajib abdul razak & norazri ahmad.  (2018).  kajian keberkesanan program shields menggunakan pendekatan pre-post-follow-up terhadap pelajar berisiko.  -

rozmi ismail, noh amit, noordeyana tambi, norhayati ibrahim, mohd nasir selamat & mohd ajib razak.  (2018).  laporan akhir kajian keberkesanan program shields sk-2017-008.  -

rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, muhammad ajib razak & faezah isa.  (2017).  laporan akhir sk2016-010.  - histeria: punca dan kaeda. 

bariah mohd ali, ahmad rohi ghazali, mahadir ahmad, normah che din, norhayati ibrahim, zaini said, ponnusamy subramaniam, gan chun hong, shazli ezzat ghazali, noh amit.  (2017).  modul mentor berkesan.  - 1-93. 

noh amit.  (2015).  kepentingan kesejahteraan psikologi kanak-kanak memahami peranan ibu bapa.  - utusan sarawak.  3. 

rozmi ismail, noh amit, zaini said, norhayati ibrahim & ezzat shazli ghazali.  (2015).  fenomena rempit di malaysia : bolehkah mat rempit dipulihkan?.  - impak kongres 2015. 

noh amit.  (2014).  buli remaja dari perspektif psikologi (siri 2).  - utusan sarawak, ruangan stail. 

noh amit.  (2014).  remaja dan isu buli dari perspektif psikologi (siri 1).  - utusan sarawak, ruangan stail.