Penerbitan Lain-lain

ramalinggam rajamanickam.  (2023).  garis panduan permohonan penilaian kertas cadangan berkaitan amalan perubatan tradisional dan komplementari.  - 1-3. 

mohamad azhan bin yahya;nur laily binti mohammad khadri;asma hakimah binti ab. halim;ramalinggam a/l a.rajamanickam;mohammad nazeri bin osman;nurul hidayat binti ab rahman;shahrul mizan bin ismail;muhamad helmi bin md said;mohd zamre bin mohd zahir.  (2023).  peojek penyelidikan komuniti kekeluargaan dan perundangan islam.  -

mohd zamre bin mohd zahir;tengku noor azira bt. tengku zainudin;haniwarda binti yaakob;ramalinggam a/l a.rajamanickam.  (2023).  pembentukan kerangka perundangan bagi amalan eutanasia di malaysia.  -

ramalinggam rajamanickam.  (2023).  garis panduan permohonan surat maklum balas pembantu pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k)warga asing (pindaan) bil. 2/2023.  - 1-7. 

ramalinggam rajamanickam.  (2023).  garis panduan permohonan sebagai pusat latihan dan tenaga pengajar kursus pembangunan kapasiti (kpk) secara bersemuka.  - 1-34. 

nur khalidah dahlan, ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir.  (2023).  fraud in holiday @ travel package in malaysia: civil or criminal offence?.  - 3rd international conference on management and communication (icmc) 2023.  1-11. 

ramalinggam rajamanickam.  (2023).  garis panduan permohonan sebagai pusat latihan dan tenaga pengajar modul pembangunan kapasiti(mpk) : perubatan tradisional cina (subbidang akupunktur).  - 1-27. 

ramalinggam rajamanickam.  (2023).  guidelines for traditional and complementary medicine healthcare facilities and services in malaysia.  - 38. 

ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan, mohd zamre mohd zahir & nur insyirah mohamad noh.  (2022).  murid-murid sebagai kanak-kanak mengikut undang-undang.  - 1-10. 

pramela krish a/p n. krishnasamy;ramalinggam a/l a.rajamanickam;muhamad helmi bin md said.  (2022).  the effectiveness edupalm program among secondary school students.  -

lim kar keng, aminuddin basir, ramalinggam rajamanickam & nurul qistina halimi.  (2022).  65 tahun kemerdekaan : berpadukah kita?.  - 1. 

ramalinggam rajamanickam.  (2022).  garis panduan permohonan penilaian amalan perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) di malaysia.  - 1-10. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  penggunaan tanda elipsis dalam penulisan.  - remaja.  1-2. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  garis panduan pendaftaran pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) tempatan: homeopati.  - 1-19. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  garis panduan pendaftaran pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) tempatan: perubatan tradisional india.  - 1-21. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  [mahir bahasa melayu] penggunaan tanda iisah.  - remaja.  1-2. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  garis panduan pendaftaran pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) tempatan: perubatan tradisional cina.  - 1-21. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  kod tingkah laku profesional untuk pengamal perubatan tradisional dan komplementari.  - 1-18. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  garis panduan pendaftaran pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) warga asing.  - 1-23. 

pramela krish a/p n. krishnasamy;ramalinggam a/l a.rajamanickam.  (2021).  uplifting malaysian indian youths using a transformation model towards achieving tn50.  -

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  [mahir bahasa melayu] kata ganti nama.  - remaja.  1-4. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  [mahir bahasa melayu] penggunaan huruf tebal.  - remaja.  1-3. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  penggunaan huruf condong dalam penulisan.  - remaja.  1-2. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  syor kerajaan segera gubal akta khusus tangani kes buli.  - berita harian.  1. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  garis panduan pendaftaran pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) tempatan: perubatan tradisional melayu.  - 1-20. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  garis panduan pendaftaran pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) tempatan: pengubatan islam.  - 1-19. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  garis panduan pendaftaran pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) tempatan: osteopati.  - 1-18. 

ramalinggam rajamanickam.  (2021).  garis panduan pendaftaran pengamal perubatan tradisional dan komplementari (pt&k) tempatan: kiropraktik.  - 1-18. 

fatimah yusro hashim, mohammad helmi md said, ramalinggam rajamanickam, rahmah ismail.  (2020).  modul sangkutan klinik literasi dan bantuan guaman.  - 1-5. 

noh bin amit;rozmi bin ismail;normah bt. che din;mohd ridzwan bin yaakub;norhayati binti ibrahim;ramalinggam a/l a.rajamanickam;nurbazla binti ismail;mohammad rahim bin kamaluddin;tengku elmi azlina binti tengku muda.  (2020).  understanding of indebtedness, psychological conditions, job performance and attitudes toward seeking psychological help among low income young adults in malaysia by using mixed-method approach.  -

ramalinggam a/l a.rajamanickam;mohamad rizal bin abd rahman.  (2020).  penilaian kefahaman tentang penggunaan keterangan dna dalam proses perbicaraan jenayah di malaysia.  -

ramalinggam rajamanickam, jaya kumar a/l murthy, luke woon sy-cherng, sharifa ezat wan puteh.  (2020).  alkohol dan masyarakat: kesan dan akibat.  - 1. 

ramalinggam a/l a.rajamanickam;ahmad azam bin mohd. shariff;mohd munzil bin muhamad.  (2019).  penilaian kebolehpercayaan (reliability) keterangan pakar di malaysia.  - 1-8. 

mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;faridah bt. jalil;zuliza binti mohd. kusrin;mohd. zamro bin muda;razaleigh bin muhamat @ kawangit;nurhafilah binti musa;ramalinggam a/l a.rajamanickam.  (2018).  pembinaan modul literasi undang-undang untuk mualaf berkenaan hak dan implikasi perundangan akibat pemelukan islam.  -

ramalinggam rajamanickam.  (2018).  akta timbang tara (pindaan) (no. 2) 2018.  - 16. 

ramalinggam rajamanickam, safinaz mohd. hussein, rohaida nordin, suzanna mohamed isa, tengku noor azira tengku zainudin & nur khalidah dahlan.  (2018).  laporan kod amalan akreditasi program undang-undang (sarjana muda).  -

ramalinggam rajamanickam, safinaz mohd. hussein, rohaida nordin, suzanna mohamed isa, tengku noor azira tengku zainudin & nur khalidah dahlan.  (2018).  laporan kod amalan akreditasi program (doktor falsafah).  -

ramalinggam rajamanickam, safinaz mohd. hussein, rohaida nordin, suzanna mohamed isa, tengku noor azira tengku zainudin & nur khalidah dahlan.  (2018).  laporan kod amalan akreditasi program (sarjana - mod kerja kurus dan campuran).  -

ramalinggam rajamanickam, safinaz mohd. hussein, rohaida nordin, suzanna mohamed isa, tengku noor azira tengku zainudin & nur khalidah dahlan.  (2018).  laporan kod amalan akreditasi program (sarjana - mod penyelidikan).  -

ramalinggam rajamanickam.  (2018).  mansuh hukuman mati abai konsep keadilan.  - berita harian. 

ramalinggam rajamanickam.  (2018).  bahasa melayu dalam perundangan.  - berita harian. 

hasbollah bin mat saad, ramalinggam rajamanickam & anisah che ngah.  (2018).  academic freedom and its relation with the national education philosophy.  - international conference on law, environment and society (icles) 2018: nature and the law. 

mohd safri mohammed na'aim, ramalinggam rajamanickam & rohaida nordin.  (2018).  domestic violence against women: legal protection under the domestic violence act 1994.  - international conference on law, environment and society (icles) 2018: nature and the law. 

pramela krish & ramalinggam rajamanickam.  (2018).  understanding youths' self-values towards achieving national aspiration.  - international conference on law, environment and society (icles) 2018: nature and the law. 

ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin & zainunnisaa abd rahman.  (2018).  mental health legislation for elderly with mental health problems.  - international conference on law, environment and society (icles) 2018: nature and the law. 

ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, zainunnisaa abd rahman & tengku noor azira tengku zainudin.  (2018).  banning books in malaysia: the legal perspective.  - international conference on law, environment and society (icles) 2018: nature and the law. 

ramalinggam rajamanickam, kevin brendan kung & teh kok ann.  (2018).  incapacity of rape: the irrebuttable presumption of law in malaysia.  - 11th international conference on economics, business and social sciences. 

ramalinggam rajamanickam, tengku noor azira tengku zainudin, zainunnisaa abd. rahman & mohd zamre mohd zahir.  (2018).  extremism in malaysia: the quest for a legal definition.  - 11th international conference on economics, business and social sciences. 

ramalinggam rajamanickam.  (2018).  pelan tindakan hak asasi manusia kebangsaan (national human rights action plan) (nhrap).  - 138. 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, muhammad hatta.  (2017).  satu kefahaman dari sudut undang-undang berhubung arahan do not resuscitate (dnr) di hospital-hospital di malaysia.  - tuanku jaafar conference & workshop 2017 (tjc 2017). 

ramalinggam rajamanickam.  (2017).  kedudukan jenayah rogol di bawah undang-undang jenayah malaysia.  - seminar belia dan perundangan malaysia. 

ramalinggam rajamanickam & kevin brendan kung.  (2017).  four-legged crime buster.  - 8th international economics and business management conference (iebmc 2017). 

ramalinggam rajamanickam & kevin brendan kung.  (2017).  identification parade : current position and issues in malaysia.  - 8th international economics and business management conference (iebmc 2017). 

ramalinggam rajamanickam, raja muhammad zuha raja kamal bashah, syahida fariza soriahidayat, arnong vaneeda vik chan, ashwani binti abdul rahman subramaniam & nor azima binti ismail.  (2016).  analisis kesan gigitan : kebolehpercayaan dan limitasi.  - persiswa law conference 2016. 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & husyairi harunarashid.  (2016).  perspektif syariah tentang arahan awal perubatan : suatu tinjauan umum.  - persiswa law conference 2016. 

ramalinggam rajamanickam, raja muhammad zuha raja kamal bashah, nurul safirah mohd rodzi, najibah sohif, nasuha othman & nurhamidah farhana zulkarnain.  (2016).  peranan dan cabaran balistik forensik dalam kes jenayah.  - persiswa law conference 2016 (persloc 2016) / faculty of law, universiti kebangsaan malaysia (ukm). 

ramalinggam rajamanickam, raja muhammad zuha raja kamal bashah, muzaiyana safie, goh jun kai & azim rabbani syed sultan.  (2016).  pengendalian penyiasatan tempat kejadian jenayah.  - persiswa law conference 2016. 

muhammad hatta, tengku noor azira binti tengku zainuddin, ramalinggam rajamanickam & cut khairunnisa.  (2016).  medical malpractice in indonesia : an overview.  - persiswa law conference 2016. 

ramalinggam rajamanickam, raja muhammad zuha raja kamal bashah, muhamad nazrin tajudin, naziatul nasha othman, muhammad luqman a. rahman & siti dianasuha mahat.  (2016).  forensik dalam siasatan kebakaran : kebolehpercayaan dan cabaran.  - persiswa law conference 2016. 

raja muhammad zuha raja kamal bashah & ramalinggam rajamanickam.  (2016).  entomologi forensik sebagai keterangan saintifik.  - persiswa law conference 2016. 

ramalinggam rajamanickam, raja muhammad zuha raja kamal bashah, nurfatin alyaa ramli, mohamad shafiq mohd khusri, muhammad fadzli mohd hamiri & shaz`wani asyiqqin shafe`i.  (2016).  cap jari dan cabaran dalam analisis.  - persiswa law conference 2016. 

ramalinggam rajamanickam, teh kok ann, muhammad aiman syahmi bin abdul razak & lau shavin.  (2016).  pengguguran kehamilan oleh mangsa rogol : kedudukan di bawah undng - undang jenayah malaysia..  - persiswa law conference 2016 (persloc 2016) / faculty of law, universiti kebangsaan malaysia (ukm). 

mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & husyairi harunarashid.  (2016).  arahan awal perubatan (advance medical directive) (amd): suatu gambaran umum.  - persiswa law conference 2016. 

ramalinggam rajamanickam, steward lee wai foong, nur shahira begum muhammad shahmir khan & kevin brendan kung.  (2016).  pendirian mahkamah tentang isu rakan sejenayah dalam perbicaraan liawat i dan perbicaraan liwat ii.  - persiswa law conference 2016. 

ramalinggam rajamanickam, kevin brendan kung, steward lee wai foong & nur shahira begum muhammad shahmir khan.  (2016).  kerelevanan keterangan anjing pengesan di malaysia.  - persiswa law conference 2016. 

mazlina mahali, ramalinggam rajamanickam & anisah che ngah.  (2016).  an overview on presumption of legitimacy in malaysia.  - persiswa law conference 2016. 

ramalinggam rajamanickam.  (2016).  rundingan awam ke arah pelan tindakan hak asasi manusia kebangsaan.  - asklegal.  1. 

ramalinggam rajamanickam.  (2016).  `ragging` dalam institusi pendidikan: di manakah kesudahannya?.  - asklegal. 

ramalinggam rajamanickam, nur shahira begum muhammad shahmir khan, kevin brendan kung & steward lee wai foong.  (2016).  kedudukan keterangan poligraf di malaysia.  - persiswa law conference 2016 (persloc 2016) / faculty of law, universiti kebangsaan malaysia (ukm). 

mazlina mahali, ramalinggam rajamanickam & anisah che ngah.  (2016).  who`s your daddy? - the legal issues on presumption of legitimacy in malaysia.  - advances in social sciences research international conference 2016. 

tengku noor azira bt tengku zainudin, mohd. zamre b. mohd. zahir, haniwarda yaakob, anita abdul rahim, ramalinggam rajamanickam,husyairi harunarashid.  (2016).  the rights of patients in malaysia with regard to advance medical directive (amd): an overview.  - universal academic cluster international spring conference in osaka 11-13 april 2016, imedio, osaka, japan. 

ramalinggam rajamanickam.  (2016).  isu melokap dan memeriksa "transeksual" yang ditahan.  - asklegal.  1-3. 

ramalinggam rajamanickam.  (2016).  surviving 2016.  - unreserved. 

ramalinggam rajamanickam.  (2016).  pemartabatan bahasa melayu sebagai bahasa mahkamah di malaysia.  - asklegal. 

jaya prem gopal krishnan, ramalinggam rajamanickam & muhamad sayuti bin hassan @ yahya.  (2015).  maksud pemilihan konstruktif dalam kes dadah : adakah ia komprehensif..  - international seminar on syariah and common law (iscol). 

ramalinggam rajamanickam, tengku noor azira tengku zainudin, anita abdul rahim & zainunnisaa abdul rahman.  (2015).  kedudukan perlakuan ragging dalam undang -undang jenayah malaysia..  - international language and education conference 2015 (ilec2015). 

ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & tengku noor azira tengku zainudin.  (2015).  pengenalan subjek undang - undang jenayah dalam kurikulum sekolah - sekolah menengah di malaysia.  - international language and education conference 2015 (ilec2015). 

ramalinggam rajamanickam & muhamad sayuti bin hassan @ yahya.  (2015).  pengajaran dan pembelajaran undang-undang dalam bahasa melayu: isu dan cabaran.  - international language and education conference 2015 (ilec2015). 

ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & tengku noor azira tengku zainudin.  (2015).  pengenalan subjek undang - undang jenayah dalam kurikulum sekolah - sekolah menengah di malaysia.  - international language and education conference (ilec2015). 

ramalinggam rajamanickam & muhamad sayuti bin hassan @ yahya.  (2015).  pengajaran dan pembelajaran undang - undang dalam bahas melayu : isu dan cabaran.  - international language and education conference (ilec2015). 

ramalinggam rajamanickam & kevin brendan kung.  (2015).  the relevancy of dog tracking evidence in malaysia.  - american studies center colloquium 2015. 

ramalinggam rajamanickam & nur shahira begum muhammad shahmir khan.  (2015).  polygraph evidence and its legal position in malaysia.  - american studies center colloquium 2015. 

abdul latiff ahmad, ramalinggam a/l a. rajamanickam, zaini amir, kartini abd. wahab & muhammad adnan pitchan.  (2015).  modul 1: lmck1331 komunikasi efektif / hhhc9201 kemahiran komunikasi (panduan pelaksanaan citra kompetensi:.  -

mohd munzil bin muhamad & ramalinggam rajamanickam.  (2015).  pendirian mahkamah terhadap isu keterangan pakar dalam kes liwat ii.  - international seminar on syariah and common law (iscol). 

ramalinggam rajamanickam, tengku noor azira tengku zainudin, anita abdul rahim & zainunnisaa abdul rahman.  (2015).  kedudukan perlakuan "ragging` dalam undang - undang jenayah malaysia.  - international language and education conference (ilec2015). 

ramalinggam rajamanickam, muhamad sayuti bin hassan @ yahya & mohd munzil bin muhamad.  (2015).  bedah siasat kes finger rapist menurut undang - undang di malaysia..  - international seminar on syariah and common law (iscol). 

ramalinggam rajamanickam & ganesh magenthiran.  (2012).  perspektif malaysia terhadap isu pemerdagangan dan penyeludupan manusia menerusi mekanisme perundangan di malaysia.  - international conference on arts, social sciences & technology (icast 2012)-abstracts. 

ramalinggam rajamanickam & ganesh magenthiran.  (2012).  perspektif malaysia terhadap isu pemerdagangan dan penyeludupan manusia menerusi mekanisme perundangan di malaysia.  - international conference on arts, social sciences & technology (icast 2012). 

ramalinggam rajamanickam & thiyagu ganesan.  (2012).  pelaksanaan hukuman mati di malaysia: sejauh manakah kerelevanannya pada masa kini?.  - international conference on arts, social sciences & technology (icast 2012), park royal hotel, batu feringgi, penang. 

ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & anisah che ngah.  (2012).  the admissibility of forensic linguistic evidence in malaysia.  - the regional conference of international association of forensic linguists 2012 (iafl 2012). 

ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & anisah che ngah.  (2012).  the role of forensic science in the investigation of a crime.  - 1st international conference on behavioral and social science research (icbssr) 2012. 

ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & anisah che ngah.  (2012).  the admissibility of forensic linguistic evidence in malaysia.  - the regional conference of the international association of forensic linguists 2012 (iafl 2012)-abstracts. 

ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & anisah che ngah.  (2012).  estimating the time of death: the relevancy of forensic entomology as evidence in malaysia.  - 1st international conference on behavioral and social science research (icbssr) 2012. 

ramalinggam rajamanickam & thiyagu ganesan.  (2012).  pelaksanaan hukuman mati di malaysia: sejauh manakah kerelevanannya pada masa kini?.  - international conference on arts, social sciences & technology (icast 2012)-abstracts. 

ramalinggam rajamanickam, anita abdul rahim & anisah che ngah.  (2012).  the position of psychology expert evidence under the malaysian evidence act 1950.  - 1st international conference on behavioral and social science research (icbssr) 2012. 

ramalinggam rajamanickam.  (2011).  some legal issues pertaining to the digital evidence in malaysia.  - international conference on applied sciences, mathematics and humanities (icasmh 2011)-program & abstracts. 

ramalinggam rajamanickam.  (2011).  some legal issues pertaining to the digital evidence in malaysia.  - international conference on applied sciences, mathematics and humanities. 

ramalinggam rajamanickam, thiyagu ganesan & nitya ravindran.  (2011).  perspektif global terhadap isu perlindungan pengguna menerusi undang-undang keselamatan makanan.  - international conference on consumer law 2011: social justice & consumer law. 

ramalinggam rajamanickam.  (2009).  pendekatan mahkamah dalam menentukan kontrak perkhidmatan.  - makalah undang-undang: undang-undang malaysia. 

ramalinggam rajamanickam.  (2009).  jenayah seksual: suatu perbandingan antara sivil dan syariah.  - makalah undang-undang:undang-undang malaysia.