Penerbitan Lain-lain

mohd hanafi mohd yasin, mohd isa hamzah, mohd jasmy abd rahman, zokepeli harun, md yusuf daud, rabaishah azirun, siti nur wahida rosli, nur kamariah ensimau.  (2019).  sign language skills of teachers in the subject of islamic education.  - the 3rd international conference on learning innovation and quality education (icliqe 2019).  11-12. 

nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yassin, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, safani bari, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  teachers ability in identifying pupils with disablity in classroom kapit sarawak.  - the 3rd international conference on special education 2019.  138-139. 

md yusoff daud, mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, zolkepeli haron, kamariah ensimau.  (2019).  collaborative learning strategies towards mastering the hots questions for form two students.  - the 3rd international conference on learning innovation and quality education (icliqe 2019).  214-215. 

mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, zolkepeli haron, md yusoff daud, nur kamariah ensimau.  (2019).  teaching and learning assisted learning management system (lms).  - the 3rd international conference on learning innovation and quality education (icliqe 2019).  213. 

mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron & nur kamariah ensimau.  (2019).  student's perception against education programme.  - the 3rd international conference on special education 2019.  150-151. 

syar meeze mohd rashid, mohd hanafi mohd yasin, noraidah sahari @ ashaari.  (2018).  kerangka model penilaian pembelajaran bahasa isyarat untuk siswa guru pendidikan khas.  - international conference on special education in southeast asian region 8th series 2018. 

suhaily ramli, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  penggunaan kit asas jahitan meningkatkan kemahiran menjahit kepada murid bermasalah pembelajaran.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

nur rawaidah rahmat, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  penggunaan prelodi-go meningkatkan kemahiran menentukan kedudukan dan arah dalam mata pelajaran bahasa inggeris murid berkeperluan khas.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

mohd fadli mustafa kamal, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar.  (2016).  penggunaan teknik peneguhan bagi mengatasi masalah tingkah laku hiperaktif.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

wan nor hafisah muda isnin, mohd hanafi mohd yasin, safani bari.  (2016).  penggunaan token dalam pengubahsuaian tingkah laku kerap keluar kelas murid bermasalah pembelajaran.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

mazidah ahmad, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  penggunaan token ekonomi dalam modifikasi tingkah laku kanak-kanak autism di sekolah swasta.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

amira che ab rahim, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  meningkatkan kemahiran membaca perkataan kvkvk untuk murid slow learner melalui penggunaan aplikasi powerpoint.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

noor farina binti hj mohd noor, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap penggunaan teknologi augmentatif dan alternatif dalam kalangan guru-guru pendidikan khas.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

abdul halim mohd nasa, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar.  (2016).  keberkesanan kaedah terapi muzik dan seni dalam meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

intan natasha abu bakar, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  penggunaan intervensi lirik lagu dan ganjaran untuk meningkatkan kemahiran membraille dalam kalangan pelajar pemulihan masalah penglihatan.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

rosnizah kamaludin, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  penggunaan kaedah stesen dapat meningkatkan penguasaan rukun-rukun solat bagi murid lewat perkembangan.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

masrahayu hj masri, mohd hanafi mohd yasin, zalizan binti hj mohd. jelas.  (2016).  perlaksanaan strategi membaca kolaboratif (csr) terhadap pemahaman membaca pelajar.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

nooradibah hanafi, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  program transisi kerjaya murid pendidikan khas masalah pendengaran.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

tan choo lin, mohd hanafi mohd yasin, ng pei san.  (2016).  penglibatan ibu bapa dalam pendidikan murid-murid bermasalah pembelajaran di sjkc.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

norhaslin sukor, norshidah mohammad salleh, mohd hanafi mohd yasin,.  (2016).  peranan ibu bapa terhadap perkembangan kemahiran asas sosial kanak-kanak sindrome down.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

abu halifah ibrahim, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  keperluan guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual pendidikan khas bermasalah pembelajaran.  - international conference on special education in southeast asia region 6th series 2016. 

alfiyana marzukir, safani bari, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  persepsi guru program pendidikan khas integrasi terhadap mata pelajaran kemahiran hidup.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

ng pei san, mohd hanafi mohd yasin, tan choo lin.  (2016).  faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan kerja dalam kalangan guru pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran sjkc di negeri melaka.  - international conference on special education in southeast asia 6th series. 

siti nor maisarah kamarudin, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  pengetahuan, kemahiran dan cabaran guru-guru pendidikan khas terhadap penggunaan rancangan pendidikan individu bagi murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

carlmila freddie j simol, rosadah binti abd majid, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  implementation of play therapy in learning process to improve communication skill among gifted with asperger syndrome.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

nor fida abdul hamid, mohd hanafi mohd yasin, isa hamzah.  (2016).  penggunaan kontrak bagi mengatasi masalah kesalahan menulis murid disleksia.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

nadzimah idris, norshidah mohamad salleh,mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  tinjauan tentang kajian advokasi diri.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

nik aida suria nik zulkifli ami, rosadah abd majid dan mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  memperkasa pendidikan khas memalui efikasi kolektif guru.  - hari inovasi fakulti pendidikan. 

nur lini ab. azais, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar & mazlan b. mat jusoh.  (2016).  kesediaan guru pendidikan khas melaksanakan pentaksiran alternatif sekolah rendah (pasr).  - kesediaan guru pendidikan khas melaksanakan pentaksiran alternatif sekolah rendah (pasr). 

norliah mohd. amin & mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  pelaksanaan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas dalam pelan pembangunan pendidikan malaysia 2013 - 2015.  - international conference on special education in southeast asia region 6th series 2016. 

kala daevi a/p manikum, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  modifikasi masalah tingkah laku murid sindrom down di sekolah menengah menggunakan teknik token ekonomi.  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

sapira samat @yusoff & mohd hanafi mohd yasin.  (2016).  pengetahuan dan sikap guru pendidikan khas menerapkan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas(kssrpk).  - international conference on special education in southeast asia 6th series 2016. 

mohd hanafi mohd yasin, safani bari, rabaishah azirun, nur ain mat hassan.  (2015).  cue speech and hearing impairment students.  - 166-172. 

mohd hanafi bin mohd yasin, safani bin bari, jamil bin ahmad, mohd mokhtar bin tahar, hasnah binti toran.  (2014).  pusat sehenti (one stop centre) pengurusan kerjaya golongan oku penglihatan, pendengaran, masalah pembelajaran dan fizikal.  -

mohd hanafi mohd yasin.  (2014).  penggunaan sistem fm (frequency modulation) dalam kalangan murid-murid masalah pendengaran.  - 232-242. 

mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, nur amnah syakirah md fiah.  (2013).  pentaksiran berbantukan komputer dalam pemulihan khas.  - 183-192. 

lim chen yen, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar.  (2012).  jenis-jenis genggaman pensel dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran di klang, selangor.  - seminar hasil penyelidikan kementerian pengajian tinggi sains sosial dan kemanusiaan. 

mohd hanafi mohd yasin, noraidah sahari, arbi haza nasution.  (2012).  development and evaluation of ilima: internet based literacy and mathematics assessment for deaf and hard of hearing students.  - seminar hasil penyelidikan kementerian pengajian tinggi sains sosial dan kemanusiaan. 

mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, hasnah toran.  (2012).  keberkesanan kurikulum vokasional pendidikan khas dalam membantu pengurusan kerjaya pelajar pekak lepasan sekolah.  - seminar hasil penyelidikan kementerian pengajian tinggi sains sosial dan kemanusiaan. 

mohd hanafi mohd yasin.  (2011).  pencapaian murid-murid pemulihan dalam tiga kaedah pembelajaran.  - 173-183. 

mohd hanafi mohd yasin, norani mohd salleh, mohd mokhtar tahar, hasnah toran, siti nur nadirah ibrahim.  (2011).  kemudahan dan infrastruktur program integrasi pendidikan khas di malaysia.  - 3-7. 

rozniza zaharudin, norazah mohd nordin, mohd hanafi mohd yasin.  (2011).  investigating teachers` view on ict-education (online-learning) for deaf students.  - icet2011 international conference on engineering technology. 

safani bari, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin.  (2011).  interaksi sosial pelajar berkeperluan khas dalam program integrasi.  - 130-138. 

jamila k.a. muhamed kutty, mohd hanafi mohd yasin, rosadah abd majid.  (2010).  pendidikan prasekolah sebagai intervensi literasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran.  - asia pacific coference of early childhood education graduates. 

mohd hanafi mohd yasin.  (2009).  pengenalan pendidikan khas.  - 1-50. 

mohd hanafi mohd yasin.  (2009).  ciri ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran.  - 1-19. 

mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran & norani mohd salleh.  (2008).  faktor pembantu dan penghalang pelajar pekak dalam peperiksaan.  - kovensyen pendidikan nasional konpen08. 

mohd hanafi mohd yassin, hasnah toran, norani salleh,fauzee ramli.  (2007).  menggarap teknologi semasa ke arah pendidikan bertaraf dunia.  - format peperiksaan murid-murid pekak menggunakan teknologi ict.