Penerbitan Lain-lain

nur saadah mohamad aun.  (2020).  6 ethical codes in social work.  - 1-12. 

nur saadah binti mohamad aun.  (2020).  pengintegrasian model kerja sosial islam oleh barise dengan kaedah penilaian kes dalam praktis kerja sosial bagi meningkatkan pendidikan kerja sosial di malaysia.  -

nur saadah mohamad aun, nor jana saim dan norulhuda sarnon@kusenin.  (2020).  kaedah pembelajaran aktif dalam p & p kerja sosial dan perundangan sosial melalui pelaksanaan kempen kesedaran berkaitan perundangan sosial.  - kongres dan pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran ukm ke-6 (knovasi2020).  1-11. 

nor jana saim,norulhuda sarnon@kusenin,nur saadah mohamad aun.  (2020).  penerapan teori pemikiran bersepadu 4k dalam penulisan kreatif tiitik bantu.  - k-novasi p&p 2020.  1-4. 

nur saadah binti mohamad aun.  (2019).  model keutuhan, penyesuaian & adaptasi tekanan keluarga dalam penjagaan sosial kesihatan keluarga.  - pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra), fakulti sains sosial dan kemanusiaan (fssk), universiti kebangsaan malaysia.  16-17. 

nur saadah mohamad aun.  (2019).  model daya tindak: kesejahteraan dalam penjagaan sosial kesihatan.  - isejahtera.  31-33. 

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  video penderaan seksual kanak-kanak: dilema dalam kerja sosial.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  video pemerdagangan manusia: dilema dalam kerja sosial.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  video gelandangan: dilema dalam kerja sosial.  -

nur saadah mohamad aun.  (2018).  titik bantu: himpunan kisah klien dan intervensi pekerja kes.  -

nur saadah mohamad aun.  (2018).  kata aluan buku program seminar diploma pasca siswazah kerja sosial kali ke-3.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  principles, values and ethics in clinical social work.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  roles and practice setting for clinical social worker.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  clinical social work practice with disaster situation and trauma.  -

nor ba`yah abdul kadir, nur saadah mohamad aun, norhayati ibrahim, hilwa abdullah@mohd.nor & diana johan.  (2018).  laporan eksekutif kajian pembangunan dan kesahan alat ujian laporan kendiri bagi mengukur kesukaran emosi dan tingkah laku dalam kalangan remaja.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  dilemma in clinical social work.  -

nur saadah mohamad aun.  (2018).  etika jagaan sosial dalam jagaan sosial kesihatan.  - i-sejahtera. 

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  pengenalan sosiologi untuk pekerja sosial.  -

nur saadah binti mohamad aun & nurul farehah shaffiee.  (2018).  penderaan seksual kanak-kanak: pengetahuan mahasiswa dari sudut perundangan sosial.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan icosh-ukm 2018. 

nur saadah mohamad aun.  (2018).  video keganasan rumahtangga: dilema dalam kerja sosial.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  video warga emas: dilema dalam kerja sosial.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  video pengangkatan: dilema dalam kerja sosial.  -

nur saadah binti mohamad aun.  (2018).  video lgbt: dilema dalam kerja sosial.  -

nor ba`yah abdul kadir, nur saadah mohamad aun, hilwa abdullah@mohd.nor, norhayati ibrahim & diana johan.  (2017).  emotional instability, behavioural problems, and negative emotions predicted depression among adolescents.  - 38th star conference: stress, anxiety and resilience: challenges of the 21st century. 

nor ba`yah abdul kadir, nur saadah mohamad aun, hilwa abdullah@mohd.nor, norhayati ibrahim & diana johan.  (2017).  friendship insecure attachment and emotional instability predicted depression among adolescents.  - 38th star conference : stress, anxiety and resilience: challenges of the 21st century. 

nur saadah mohamad aun, nor ba`yah abdul kadir, roseliza murni ab rahman, hilwa abdullah@mohd nor & noor amalina mohamad amran.  (2017).  kesihatan mental mangsa banjir di kelantan.  - majalah impak jendela negeri@ukm 2017.  7-8. 

nur saadiah mohamad aun.  (2017).  kanak-kanak dan gajet.  - berita tv al-hijrah. 

nur saadah mohamad aun.  (2017).  masyarakat islam dan ketamadunan.  - berita tv al-hijrah. 

nur saadah mohamad aun, ezarina zakaria & nurul farhana mohd nasri.  (2016).  refleksi profesional dalam penulisan laporan sosial kes-kes perundangan melibatkan kanak-kanak.  - 1. 

nur saadah binti mohamad aun.  (2015).  program sokongan sosial dalam penjagaan kepada pesakit kronik kanak-kanak.  -

nur saadah, m. a., rusyda, h. m..  (2013).  informal caregiving: empowering a social support program for employers.  - international conference on social education and community. 

nur saadah binti mohamad aun.  (2012).  tekanan dan program sokongan sosial terhadap penjaga tidak formal pesakit kronik.  - the 8th international malaysian studies conference (msc8). 

nur saadah mohamad aun, siti hajar abu bakar ah, fatimah abdullah.  (2012).  mengupayakan penjaga dan penjagaan tidak formal untuk keluarga.  - international conference on social sciences and humanities 2012 (icosh). 

fatimah abdullah, nor jana saim, nur saadah muhamad aun, mohd. suhaimi mohamad.  (2009).  penjagaan pesakit mental dalam komuniti : kajian kes di ipoh perak.  - seminar pengurusan psikososial pesakit mental dalam komuniti,. 

fatimah abdullah, mohamad suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah mohd aun.  (2008).  penjagaan pesakit mental dalam komuniti: kajian kes di ipoh perak.  - seminar sebumi 08. 

fatimah abdullah, mohd suhaimi mohamad, nor jana saim, nur saadah mohd aun.  (2008).  penjaga tidak formal dan penjagaan dalam komuniti di malaysia.  - the 6th international malaysian studies conference (msc6).