Penerbitan Lain-lain

masitah binti jusoff, anuar bin puteh, abdul ghafar don, nur athiroh masaail tan binti abdullah.  (2019).  kepimpinan menurut perspektif islam.  -

anuar bin puteh, abdul ghafar don, nur athiroh masyaail tan binti abdullah, masitah jusoff.  (2019).  politik, kepimpinan dan pengurusan dari perspektif islam.  -

nur a'thiroh masya'ail tan @ tan ai pao.  (2018).  dakwah semasa dan media baru : satu cabaran.  -

dr. nur a'thiroh masyaa'il tan @ tan ai pao.  (2018).  keluarga sejahtera.  -

dr. nur athiroh masyaa'il tan @ tan ai pao.  (2018).  ciri-ciri pendakwah muallaf yang efektif " awesome daie muallaf " oleh.  -

dr. nur a'thiroh masyaa'il tan ai pao.  (2018).  muzakarah cakna pendakwah & mubaligh negeri melaka tahun 2018.  -

dr. nur athiroh masyaa'il tan ai pao.  (2018).  asas metodologi dakwah berkesan " how to preaching islam? ".  -

dr. nur athiroh masyaa'il tan @ tan ai pao.  (2018).  ice breaking " tak kenal maka tak jatuh hati ".  -

nur a`thiroh masyaa`il tan.  (2016).  mereka yang dilembutkan hatinya.  - majalah al-islam.  42-47. 

nur a`thiroh masyaa`il tan.  (2016).  konflik sebagai mualaf.  - utusan malaysia.  4. 

fariza md sham, abdul ghafar don, siti rugayah tibek, siti aisyah jamian, nur athiroh masyail tan dan adawiyah ismail.  (2016).  kualiti hidup saudara baru masyarakat orang asli.  - majalah impak.  1-9. 

fariza md sham,salahuddin yusof,nur athiroh masya`il tan abdullah,rosmawati mat rasit,abu darda mohamad,badlihisham mohd nasir.  (2014).  religious behaviour among muslim adolescence in malaysia.  - abstracts book 5 th world conference on psychology,counseling and guidance(wcpg-2014). 

anuar puteh, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, , nur athiroh masyaail tan, zawani ikoh.  (2014).  peranan jheains (kota belud) dalam menjalankan aktiviti dakwah kepada golongan saudara baru- satu pengenalan.  - seminar serantau dakwah dan etnik. 

badlihisham mohd nasir, fariza md sham, siti rugayah tibek, ahmad irdha mokhtar,muhamad faisal ashaari, nur athiroh masyail tan abdullah.  (2013).  quality in the practical training of dawah the experience of department of dawah and leadership studies.  - international conference of quality in higher education 2013. 

nur a`thiroh masyaa`il tan bt abdullah @ tan ai pao, dr. fariza md sham.  (2008).  faktor-faktor pemelukan islam saudara baru.  - kolokium siswazah pengajian islam ukm peringkat kebangsaan 2008. 

fariza md. sham , anuar puteh , nur athiroh masyaa`il tan abdullah.  (2008).  cabaran saudara kita: kajian dari aspek psikologi.  - seminar dakwah, kerohanian dan qiadah.