Penerbitan Lain-lain

roshayati abdul hamid, mohamad shafie m. lojong.  (2023).  kesediaan pekerja menerima perubahan organisasi dan komitmen afektif untuk berubah.  - 22nd miicema in collaboration with 2nd ecobestha.  119. 

roshayati binti abdul hamid;ida rosnita binti ismail.  (2022).  ketidaksopanan pelanggan dan konflik kerja-keluarga: emosi negatif, afektiviti negatif serta kecerdasan rohani pekerja barisan hadapan.  -

nur sa`adah binti muhamad;zizah binti che senik;roshayati binti abdul hamid.  (2022).  a framework of transformative social service of organizations as the catalyst for tn50.  -

roshayati abdul hamid.  (2022).  penglibatan industri dalam aktiviti kokurikulum institusi pengajian tinggi ke arah kebolehpasaran graduan.  - majalah insan.  28-30. 

mohd suhaimi mohamad, siti nora mhd isa, roslee rajikan, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, norinsan kamil othman, shazli ezzat ghazali, nasharuddin zainal, fatimah wati halim, mohd adib ibrahim, mohd izham mohd hamzah, raihanah mohd mydin, rozilawati razali.  (2022).  kamus kompetensi kepimpinan.  - 1-59. 

roshayati abdul hamid.  (2021).  kawal emosi, minda elak dipengaruhi berita parasit.  - berita harian.  13. 

roshayati abdul hamid.  (2021).  ketidaksopanan siber melalui media sosial.  - majalah insan.  37-39. 

roshayati binti abdul hamid.  (2020).  pkp lahirkan masyarakat berfikiran positif.  - berita harian.  12. 

roshayati binti abdul hamid.  (2019).  best practices in operation management.  - 1-54. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

roshayati binti abdul hamid.  (2018).  employee participation in creative-relevant process towards creative thinking.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema) 2018. 

noor hasni juhdi, roshayati abdul hamid, noradilah abd rahman & nurita juhdi.  (2018).  the roles of niyyat and practical wisdom; when doing business is a calling.  - malaysia-indonesia international conference on economics (miicema). 

noor hasni binti juhdi;md daud bin ismail;roshayati binti abdul hamid;nor asiah binti omar.  (2018).  framework of entrepreneurial success when doing business is a calling/fardhu.  -

roshayati binti abdul hamid;md daud bin ismail;noor hasni binti juhdi;ida rosnita binti ismail.  (2018).  developing a framework of employee creativity through different forms of employee participation and engagement in creative process.  -

nur atikah syafiqah binti azman shah & roshayati binti abdul hamid.  (2018).  pengaruh gangguan siber ke atas hubungan kerja dan keluarga: disederhanakan oleh burnout.  - the 9th international management and accounting conference (imac9). 

md daud ismail, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, zizah che senik & abdullah sanusi othman.  (2016).  learning orientation and export performance: experience from smes in malaysia.  - asia pacific management review.  1-25. 

rasidah arshad, ida rosnita ismail, roshayati abd hamid, zaleha yazid.  (2016).  exploring the effect of workplace incivility on team performance.  - australian and new zealand academy of management. 

roshayati binti abdul hamid, fazli bin idris, ida rosnita binti ismail, noor hasni binti juhdi, dr. ida rosnia bt ismail.  (2015).  integration of lean thinking and service supply chain: enhancing human capital development and service performance.  -

khairul akmaliah bt. adham, roshayati binti abdul hamid, wan mohd hirwani bin wan hussain, mohd. ezani bin mat hassan, nik mutasim bin haji nik ab. rahman, rosmah bt. mat isa, et. al..  (2015).  exploring islamic perspective on transformative service for societal well-being.  -

khairul akmaliah adham,mohd fuaad said,adriana mohd rizal,mohd iqbal abdul wahab,hasmiah kasimin,mohd ezani mat hassan,nik mutasim nik ab rahman,rosmah mat isa,aini aman,adlin masood, et al.  (2015).  exploring islamic perspective on transformative service for societal well-being.  - reforming the grey areas.