Penerbitan Lain-lain

ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2019).  taburan keragaman bahasa teras di negeri johor: analisis geolinguistik.  - seminar linguistik kebangsaan (slik 2019).  1-19. 

nor hashimah jalaluddin, fazal mohamed mohamed sultan, junaini kasdan, harishon radzi, ahmad khairul asraaf saari, wan athirah adila wan halim, ahmad adham naufal ahmad nizar, masrina karim.  (2019).  persempadanan dialek melayu.  -

harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan, muhammad firdaus johari.  (2019).  rangkuman teknologi dan penyelidikan bahasa : analisis geolinguistik sebaran sebutan kuih tradisi di johor.  - seminar linguistik kebangsaan.  1-11. 

harishon radzi, fazal mohamed bin mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin dan junaini kasdan.  (2018).  menjejak warisan leksikal /cantik/ menerusi integrasi teknologi.  - seminar antarabangsa linguistik dan pembudayaan bahasa melayu. 

fazal mohamed bin mohamed sultan;zaharani bin ahmad;nor hashimah binti jalaluddin;harishon binti radzi.  (2018).  konstruksi model isoglos bersepadu menggunakan ciri-ciri linguistik.  -

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaludin, harishon radzi & junaini kasdan.  (2018).  geolinguistics in linguistics.  - majalah impak. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2017).  negrito in the malay land.  - faseh.  52-53. 

mohd azlan shah zaidi, doris padmini s. selvaratnam, chamhuri siwar, denison jayasooria, norizan abd. razak, sharifa ezat wan puteh, ong puay liu, fazal mohamed bin mohamed sultan, rozmi ismail, abd hair awang, fariza md. sham & muhammad helmi norman.  (2017).  expert report: b40 views, challenges and aspirations.  -

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad & harishon radzi.  (2017).  gis sebagai penanda isoglos dialek melayu utara.  - sari penyelidikan.  38-39. 

fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2017).  moribund di malaysia.  - impak jendela negeri @ ukm.  73-74. 

mohd romzi bin ramli, fazal mohamed mohamed sultan.  (2011).  frasa ganti nama bahasa mendriq: analisis program minimalis.  - solls intec 2011 : language, culture, & literacy:engaging diversity in challenging times. 

harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, nor hashimah jalaluddin.  (2010).  penggolongan kata bahasa mendriq negrito: satu penelitian rintis.  - persidangan antarabangsa bertajuk minoriti dan majoriti: bahasa, budaya dan identiti. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2009).  analisis sintaksis ke atas frasa nama bahasa mendriq dan bateq dikalangan suku kaum negrito.  - laporan penyelidikan ukm. 

fazal mohamed b. mohamed sultan.  (2009).  struktur sintaksis enklitik `-nya` sebagai penegas.  - serumpun iv, seminar unhas-ukm, ukm. 

fazal mohamed b. mohamed sultan.  (2009).  noam chomsky dan sintaksis bahasa melayu.  - seminar bulanan etnomatematik rumpun melayu. 

fazal mohamed bin mohamed sultan.  (2008).  how possesive is an enclitic `-nya` in malay?.  - the 18th annual southeast asia linguistics conference.