Penerbitan Lain-lain

farah diyana binti ariffin;azhar bin abdul halim;normah bt. awang;mohd. sham bin othman;rogayah binti abu hassan @ mohamad;mazrura binti sahani;marlia binti mohd hanafiah;siti shahara binti zulfakar;muhammad ikram bin a wahab;chan kok meng;nur faizah bint.  (2020).  penilaian kitar hayat: rawatan air sisa daripada penternakan ikan keli di sungai melaka menggunakan azolla sp..  -

siti shahara z, wan syafira i, nur zakiah ms, nur faizah ab, muhammad faez ilyaqien mk.  (2020).  food safety knowledge and behaviour among preschool children based on parents perspective.  - 22nd health & medical research week 2020.  1. 

siti shahara zulfakar.  (2020).  let's talk about food safety.  - 1-4. 

siti shahara zulfakar, nor afifi razaob@razab, yanti rosli.  (2020).  modul latihan dalam kumpulan bengkel pemantapan prosedur kerja sistem pengurusan kualiti pengurusan pengajian prasiswazah dan siswazah.  - 1-5. 

zulfakar, s.s, mohd shapie, s.a., abd azman, s.a, abu bakar, n.f., ariffin, f.d., abdul halim, a.  (2020).  characterization of bacterial strains isolated from selected aquaculture farm and its relationship with water quality index.  - malaysian applied biology society virtual seminar 2020.  1. 

noraziah mohamad zin, nurul fathiah omar & siti shahara zulfakar.  (2020).  characteristic of salmonella spp. isolated from raw chicken and meat contact surfaces and their antibiotic susceptibility profile.  - international e-conference on new horizons in biochemistry, microbiology and food technology - 2020.  166-167. 

siti shahara zulfakar, siti aida abd azman, shazlin aida mohamad shapie, nur faizah abu bakar, farah diyana ariffin & azhar abdul halim.  (2020).  bacterial contamination from selected catfish pond farming at sungai kesang, melaka and its susceptibility to antimicrobial agents.  - international conference on sciences, technology, education & management (instem) 2020 in conjunction with picoms science & management symposium (picomsam) 2020.  1-20. 

normah awang, nur nadzirah mohd nasir, nurul farahana kamaludin, siti shahara zulfakar, nur faizah abu bakar.  (2019).  antimicrobial activities of crude extracts of tinospora crispa stem.  - the international congress of the malaysian society for microbiology 2019.  76. 

siti shahara zulfakar, siti aida abd azman, nur faizah abu bakar, farah diyana ariffin and azhar abdul halim.  (2019).  bacterial contamination from selected catfish pond farming at sungai kesang, melaka and its susceptibility to antimicrobial agents.  - 9th international fisheries symposium 2019.  354. 

siti shahara zulfakar, nur faizah abu bakar, anith amirah aidilputra, alexander miatong, noraziah mohamad zin and elizabeth sinirisan chong.  (2018).  characterization of biofilm development in selected malaysian beef processing environments.  - minggu penyelidikan & kolokium siswazah fakulti sains kesihatan 2018. 

nur zakiah binti mohd saat;siti aishah bt. hanawi;nor malia binti abd warif;nasrudin bin subhi;siti shahara binti zulfakar;muhammad ikram bin a wahab.  (2018).  program kampung angkat terhadap pengurusan sisa dalam kalangan penduduk di tumpat dan kuala krai: suatu kajian kualitatif.  -

siti shahara binti zulfakar;abd. salam bin babji;noraziah bt. mohamad zin;nur faizah binti abu bakar.  (2018).  characterization of biofilm development and factors affecting biofilm resistance in malaysian beef processing environments.  -

siti shahara zulfakar, nur faizah abu bakar, elizabeth sinirisan chong shiaw shim.  (2017).  prevalence and characterization of pathogenic microbial contamination of beef in malaysia.  - metabolite profilling and. 

elizabeth sinirisan chong, nur faizah abu bakar, noraziah mohamad zin & siti shahara zulfakar.  (2017).  prevalence of shiga toxin e. coli, in local abattoirs, selangor, malaysia.  - international congress of the malaysian society for microbiology (icmcm 2017). 

siti shahara zulfakar, elizabeth sinirisan chong, nur faizah abu bakar.  (2016).  bacterial contamination of beef carcasses and contact surfaces at selected local abattoir in selangor.  - 4th asia-pacific international food safety conference & 7th asian conference on food and nutrition safety. 

noraziah mohamad zin, hidayatul fathi othman, roslaini abd majid, mohd sham othman, jacinta santhanam, muhammad ikram a. wahab, mazrura sahani, siti shahara zulfakar, miss nur faizah abu bakar, khor kuan hua, rozaihan mansor, rohaida ismail..[et..all].  (2016).  training of communication and leadrship for one health community education.  - kemudahterancaman dan ada. 

nur faizah abu bakar, elizabeth sinirisan chong, nur hafizah majezan, and siti shahara zulfakar.  (2016).  evaluation of microbial contamination on retail beef sold at selected markets in klang valley.  - the 14th symposium of malaysian society of applied biology. 

mohd raizal roslin, flavia longik, siti shahara zulfakar.  (2016).  laporan pemeriksaan premis dan persampelan makanan.  - 1-8. 

elizabeth sinirisan chong, zul fadhli bidin, nur faizah abu bakar and siti shahara zulfakar..  (2016).  bacterial contamination on beef carcass at selected abattoirs located in selangor, malaysia.  - the 14th symposium of malaysian society of applied biology. 

elizabeth sinirisan chong, nur faizah abu bakar, noraziah mohamad zin & siti shahara zulfakar.  (2016).  prevalence of salmonella on beef carcasses and meat contact surfaces at selected abattoirs in selangor, malaysia.  - kolokium siswazah fsk 2016. 

siti shahara zulfakar, siti julaikha hamdan.  (2015).  handling food hygienically.  - research impact, universiti kebangsaan malaysia. 

siti shahara zulfakar, siti julaikha hamdan.  (2015).  tahap pengetahuan, sikap dan amalan (kap) dan tahap kebersihan diri pengendali makanan.  - impak penyelidikan- edisi kesihatan dan perubatan, universiti kebangsaan malaysia. 

siti shahara zulfakar, nur hidayah abd. hamid.  (2015).  sanitation level of food contact surfaces in the universti kebangsaan malaysia college cafeterias.  - international symposium of health sciences i-sihat 2015. 

nur zakiah mohd saat, siti shahara zulfakar, siti hajar ya`acob & ismarulyusda ishak.  (2014).  stress level between total credit hour and academic achievement among second year undergraduate student in faculty of health sciences, universiti kebangsaan malaysia.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2013.