Penerbitan Lain-lain

rusyda helma mohd, siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  vaksin: penyelamat pandemik?.  - jendela fikir-bernama radio. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  ergolympic@my: pembentangan dan penilaian rekabentuk ergonomik di era pandemik.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan : langkah ke hadapan - knovasi2021.  1-14. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  cabaran pembelajaran era pandemik covid-19-dunia tanpa sempadan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan : langkah ke hadapan -knovasi2021.  1-20. 

mohd nasir bin selamat;zafir khan bin mohamed makhbul;siti fardaniah binti abdul aziz.  (2020).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor pembuatan malaysia.  -

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2020).  hari ergonomik: ke arah penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran ergonomik untuk masa depan.  - karnival inovasi p&p 2020.  1. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2020).  ergonomics day: improving teaching and learning advancement in ergonomics for the future.  - knovasi2020.  1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  tips sihat dan selamat; kembali semula ke pejabat selepas covid-19.  - 1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  tips memotivasikan pekerja selepas covid-19.  - 1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  peranan majikan terhadap pekerja - covid-19.  - 1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  work at home: ergonomics perspective.  - 1. 

daniella mokhtar, nurul-azza abdullah, norshaffika izzaty zaiedy nor, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2020).  work from home productively.  - 1-10. 

mohd nasir selamat, noremy md. akhir, muhammad adnan pitchan , cik azidawatie ahmad azni.  (2020).  bengkel penilaian/pentaksiran kursus dalam ukmfolio (program sekretariat pengajaran dan citra fssk).  - 1-4. 

dr noremy md. akhir; dr jamiah manap; dr aizan sofia amin; dr norulhuda sarnon@kusenin; dr arena che kasim; dr mohd nasir selamat; dr mohd suhaimi mohamad; dr nasrudin subhi; en muhammad ajib abd razak..  (2020).  program insan budiman: modul 4 (kesukarelawan dan tanggungjawab sosial korporat- sukarelawan bencana pandemik covid-19).  - 1-6. 

noordeyana tambi, nasrudin subhi, jamiah manap, mohd nasir selamat, siti marziah zakaria.  (2020).  modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr.  - 1-5. 

melissa kao jia wern, mohd nasir selamat.  (2019).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembuatan di klang, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-15. 

mohd nasir selamat.  (2019).  kemalangan semasa perjalanan pekerjaan; isu dan punca.  - isejahtera.  53-54. 

siti marziah zakaria, mohd nasir selamat & jamiah manap.  (2019).  panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  - 1-18. 

siti marziah zakaria. mohd nasir selamat, jamiah manap.  (2019).  panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  - panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  1-17. 

mohd nasir selamat.  (2019).  keterlibatan ergonomik menjamin kesejahteraan pekerja.  - isejahtera.  14-18. 

mastura binti mahmud;fatimah wati bt. halim;abd. hair bin awang;noraznita binti anor basri;aliah binti ismail;mohd nasir bin selamat;fauziah binti ibrahim.  (2019).  kekangan penerbitan akademik ukm.  -

mohammad shamil mohammad nor, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-14. 

nur azreen rahman, mohd nasir selamat.  (2019).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di industri pembuatan malaysia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

siti norlaila mohd kefri, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan (kkp) di industri pembuatan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

mohd nasir selamat.  (2019).  strategi merangka latar belakang & permasalahan kajian.  - 1-45. 

mohd nasir selamat.  (2019).  taklimat umum pembelajaran aktif / active learning.  - 1-31. 

muhammad amir rusydi suradi, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan sistem kerja ergonomik terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan: satu kajian terhadap sektor pembuatan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, mohd erfanishah abdullah, siti zaharah mohamed alias & umi kalsum zakaria.  (2018).  tahap kesedaran aplikasi keterlibatan ergonomik di sektor awam.  - the 7th international conference on social sciences and humanities - icosh 2018. 

mohd nasir selamat.  (2018).  kepimpinan & kerja berpasukan.  -

mohd nasir selamat.  (2018).  kreativiti seorang pemimpin.  -

rozmi ismail, noh amit, noordeyana tambi, norhayati ibrahim, mohd nasir selamat & mohd ajib razak.  (2018).  laporan akhir kajian keberkesanan program shields sk-2017-008.  -

rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhammad ajib abdul razak & norazri ahmad.  (2018).  kajian keberkesanan program shields menggunakan pendekatan pre-post-follow-up terhadap pelajar berisiko.  -

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

mohd nasir selamat.  (2018).  persekitaran ergonomik jamin kesejahteraan.  - kosmo. 

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;hamzah jusoh;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;hawati binti janor;reehan adne binti ab rahim;mohd nasir bin selamat;hassimi bin abu hasan.  (2018).  pembangunan teknologi fitoremediasi dalam merawat air sisa industri ke arah kelestarian industri dan komuniti setempat.  -

mohd nasir selamat.  (2018).  is ergonomics important at work.  - impact - special issue ukm-iic2018. 

mohd nasir selamat.  (2018).  re-definition of occupational safety and health performance: an organization perspective.  - asian association of indigenous and cultural psychology (aaicp) international conference. 

mohd nasir selamat.  (2017).  the important of ergonomics in the workplace.  - faseh - fssk research highlight.  96-97. 

mohd nasir selamat.  (2017).  does safety policy emerge at the small and medium enterprises (smes) in the asean countries.  - international conference of social sciences and humanities 2017 (icosh-ukm 2017). 

mohd nasir selamat.  (2017).  high-performance teams (hpts) - kumpulan berprestasi tinggi.  - 1-21. 

mohd nasir selamat.  (2017).  kreativiti seorang pemimpin.  - 1-23. 

jamiah manap, fazilah idris, aizan sofia amin, chong sheau tsuey, siti fardaniah abdul aziz, arena che kasim, mohd nasir selamat, noordeyana tambi # nurul nabila mohd izani.  (2017).  tot agen pembangunan belia generasi z.  - k-novasi ukm 2017. 

jamiah manap. fazilah idris. aizan sofia amin. chong sheau tsuey. siti fardaniah abdul aziz. arena che kasim. mohd nasir selamat. noordeyana tambi. nurul nabila mohd izani.  (2017).  tot agen pembangunan belia generasi z.  - 1-19. 

roseliza murni abrahman, mohd nasir selamat & mohammad rahim kamaluddin.  (2017).  pengurusan masa remaja berisiko (mat rempit): analisis kandungan.  - rampai penyelidik siri 4 - b40 7 november 2017.  1. 

fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, salina nen, azianura hani shaari, nasrudin subhi, zaizul ab rahman, shahrul nazmi sannusi & mohd nasir selamat.  (2017).  kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat di malaysia.  - laporan penyelidikan. 

mohd nasir selamat.  (2017).  teknik penyelesaian masalah (go away all problems).  - 1-24. 

roseliza murni ab rahman, mohd nasir selamat & mohammad rahim kamaluddin.  (2017).  modul pengurusan diri projek perkasa -2015-002.  - 1-63. 

mohd nasir selamat, hazirah zolkiply & siti fardaniah abd aziz.  (2017).  exploring the working environment and employees commitment at keretapi tanah melayu berhad (ktmb) malaysia.  - simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia malaysia 2017. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, nasharuddin zainal, fatimah wati halim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhamad reffi hidayat roslan, muhamad ridhwan abd manan, dan nurul ahmad sallehin abdul rasiad.  (2017).  assessing the impact of employee training using wise-training system.  - faseh.  86-87. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, mohd nasir selamat, mohd reffi hidayat roslan & mohd ridhwan abd manan.  (2016).  developing organizational training impact scale for workplace training: testing the malaysian sample to determine the impact of training on organizational effectiveness.  - advances in economics and business issues research international conference (aebiric 2016). 

jamiah manap, aizan sofia amin, siti fardaniah abdul aziz, chong tseau tsuey, arena che kasim, mohd nasir selamat & noordeyana tambi..  (2016).  cerpen mikro: wacana kreatif dalam pnp pembangunan belia (skpm 2023).  - simposium ke-5 kesarjanaan pengajaran & pembelajaran: inovasi dalam p&p. 

siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2016).  memikir semula gaya pengajaran pensyarah yang memotivasikan pelajar bagi subjek instant (segera).  - k-novasi p&p 2016. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, mohd. nasir selamat, mohd reffi hidayat roslan, & mohd ridhwan abd manan.  (2016).  developing organizational training impact scale for workplace training: testing the malaysian sample to determine the impact of training on organizational effectiveness.  - advances in economics and business issues research international conference (aebiric 2016) at kuala lumpur. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz.  (2015).  culturing participatory ergonomics for osh performance.  - international conference on contemporary issues in accounting and finance 2015. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2015).  ergonomic work system and occupational safety & health performance: a study in the malaysian printing industry.  - the 31st international congress on occupational health 2015, seoul, korea. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  an examination of commuting accident in malaysia.  - 3rd scientific conference in occupational safety and health 2014. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  ergonomic work system and occupational safety & health (osh) performance: a study in the malaysian printing industry.  - osh series 2014 bridging research and practice for modern malaysia. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  work system and occupational safety and health performance: an ergonomics perspective of a major malaysian newspaper company (winner of graduate scholar award).  - fourth international conference on health, wellness & society 2014. 

jamiah manap, norsharilla hamdan, arena che kasim, noordeyana tambi, siti fardaniyah, mohd nasir selamat & fazilah idris.  (2014).  faktor-faktor pemerdagangan orang: kajian kes berganda di sebuah pusat perlindungan mangsa pemerdagangan orang di malaysia.  -

mohd nasir selamat dan mukhiffun mukapit.  (2013).  implementation of occupational safety and health policy: a review in malaysia.  - international conference government transition and policy change. j. 

mohd nasir selamat.  (2013).  the determinant of osh performance: a study on ergonomic work system.  - 23rd conference on epidemiology in occupational health epicoh 2.0.13: improving the impact, utrecht, the netherlands. 

mohd nasir selamat.  (2012).  industrial accidents at work: the role of various occupational safety and health acts in malaysia.  - international conference on social policy and governance innovation: towards social equity and cohesion in asia. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2011).  environmental ergonomics and employees performance.  - ayrc x3 akepts young researchers conference and exibition 2011. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2011).  effectiveness of ergonomic work system on psychological and physiological outcomes / scientific conference on occupational safety and health (sci-cosh2011).  - scientific conference on occupational safety and health (sci-cosh2011). 

mohd nasir selamat, lilis surienty, jakaria dasan, khoo teng hong.  (2011).  the effectiveness of safety training to enhance workers performance.  - proceeding of the 2nd entrepreneurship and management international conference (emic2011) / hotel sri malaysia perlis.  5-14. 

mohd nasir selamat, lilis surienty.  (2011).  ergonomic work system towards workers performance.  - proceeding of asia pacific symposium on advancements in ergonomics and safety (ergosym2011).  4-15. 

mohd nasir selamat, jakaria dasan, lilis surienty, khoo teng hong, puteri nurul nazuha.  (2011).  ergonomic at workplace: behavioral perspective in malaysia.  - proceeding of the international conference human resource development (ichrd 2011).  4-18. 

mohd nasir selamat.  (2011).  ergonomic work system (ews) and workers performance: moderating effect safety training in the printing industries.  - research and publication colloquium, rmit university, vietnam. 

mohd. nasir bin selamat , siti fardaniah binti abdul aziz & noremy binti md. akhir.  (2008).  keberkesanan program latihan khidmat pelanggan cemerlang : satu kajian kes terhadap pekerja di bank kerjasama rakyat malaysia berhad kuala lumpur.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008. 

siti fardaniah binti abdul aziz , mohd. nasir bin selamat & noremy binti md. akhir.  (2008).  analisis keperluan latihan: satu pendekatan untuk menilai keperluan latihan di kalangan pekerja.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008. 

noremy bt md. akhir, siti fardaniah bt abd aziz, mohd nasir b selamat.  (2008).  remaja dan kelab malam: punca dan kesan terhadap kesejahteraan sosial.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008.