Penerbitan Lain-lain

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk kenali kurikulum tersedia masa depan (frc) di arena pengajian tinggi.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk: bicara santai kurikulum tersedia masa hadapan (frc) dari kaca mata ukm.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  perkongsian kejayaan dalam knovasi 2020.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  micro-credentials apa yang perlu anda tahu.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk masuk universiti tapi masih di rumah tips kejayaan pembelajaran dalam talian (sphea & mention).  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk masuk universiti tapi masih di rumah tips kejayaan pembelajaran dalam talian (seeds & psitra).  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk masuk universiti tapi masih di rumah tips kejayaan pembelajaran dalam talian (pkbl & bitara).  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  penggunaan canva dalam pengajaran.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  chit chat bersama penerima anugerah apple teacher (kategori pelajar).  - 1-5. 

mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, noremy md. akhir, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  klinik ukmfolio siri 3 - kenali features di ukmfolio.  - 1-5. 

mohd nasir selamat, nasrudin subhi.  (2021).  bengkel penulisan kertas cadangan/ pertimbangan program genius remaja.  - 1-28. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2021).  kelenturan penyebaran ilmu kejuruteran ergonomik melalui medium penulisan popular.  - kongres & pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran 2021 knovasi2021.  1. 

sudeshna r.rajasingam, mohd nasir selamat.  (2021).  the relationship between yoga practise, psychological well being and mindfulness.  - persidangan sarjana muda (persada) 2021.  1-10. 

rusyda helma mohd, siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  vaksin: penyelamat pandemik?.  - jendela fikir-bernama radio. 

goh ling kern, mohd nasir selamat.  (2021).  hubungan antara gaya kepimpinan, penghargaan kendiri dan komitmen organisasi mahasiswa dari universiti penyelidikan di malaysia.  - persidangan sarjana muda (persada) 2021.  1-11. 

siti marziah zakaria, mohd nasir selamat, daniella maryam mohammad mokhtar, rusyda helma mohd.  (2021).  tips dan strategi penulisan metodologi kajian.  - 1-11. 

arifah yusri & mohd nasir selamat.  (2021).  pengalaman trauma semasa zaman kanak-kanak dan pengaruhnya terhadap keyakinan diri remaja di kuala lumpur.  - persidangan sarjana muda (persada) 2021.  1-7. 

nasrudin subhi, mohd nasir selamat, norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, syafiiqah ali.  (2021).  genius remaja: memperkasa remaja dengan acuan bahasa melayu.  - 1. 

sudeshna r.rajasingam, mohd nasir selamat.  (2021).  hubungan antara pengamalan yoga, tahap kesejahteraan psikologikal dan tahap minda di bawah ketarasedar.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  109-210. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  ergolympic@my: pembentangan dan penilaian rekabentuk ergonomik di era pandemik.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan : langkah ke hadapan - knovasi2021.  1-14. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  cabaran pembelajaran era pandemik covid-19-dunia tanpa sempadan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan : langkah ke hadapan -knovasi2021.  1-20. 

siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd & norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  tekanan emosi, kepatuhan sop, konflik kerjaya-keluarga dan risiko fizikal: indikator kepada kelesuan pandemik?.  - 4th malaysian international psychology conference 2021.  1-12. 

daniella mokhtar, siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2021).  tips penulisan tesis bab 4-6.  - 1-32. 

rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2020).  ergonomics day: improving teaching and learning advancement in ergonomics for the future.  - knovasi2020.  1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  tips sihat dan selamat; kembali semula ke pejabat selepas covid-19.  - 1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  tips memotivasikan pekerja selepas covid-19.  - 1. 

mohd nasir selamat.  (2020).  peranan majikan terhadap pekerja - covid-19.  - 1. 

mohd nasir bin selamat;zafir khan bin mohamed makhbul;siti fardaniah binti abdul aziz.  (2020).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor pembuatan malaysia.  -

mohd nasir selamat.  (2020).  work at home: ergonomics perspective.  - 1. 

mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2020).  hari ergonomik: ke arah penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran ergonomik untuk masa depan.  - karnival inovasi p&p 2020.  1. 

daniella mokhtar, nurul-azza abdullah, norshaffika izzaty zaiedy nor, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2020).  work from home productively.  - 1-10. 

mohd nasir selamat, noremy md. akhir, muhammad adnan pitchan , cik azidawatie ahmad azni.  (2020).  bengkel penilaian/pentaksiran kursus dalam ukmfolio (program sekretariat pengajaran dan citra fssk).  - 1-4. 

dr noremy md. akhir; dr jamiah manap; dr aizan sofia amin; dr norulhuda sarnon@kusenin; dr arena che kasim; dr mohd nasir selamat; dr mohd suhaimi mohamad; dr nasrudin subhi; en muhammad ajib abd razak..  (2020).  program insan budiman: modul 4 (kesukarelawan dan tanggungjawab sosial korporat- sukarelawan bencana pandemik covid-19).  - 1-6. 

noordeyana tambi, nasrudin subhi, jamiah manap, mohd nasir selamat, siti marziah zakaria.  (2020).  modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr.  - 1-5. 

nur azreen rahman, mohd nasir selamat.  (2019).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di industri pembuatan malaysia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

siti norlaila mohd kefri, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan (kkp) di industri pembuatan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

melissa kao jia wern, mohd nasir selamat.  (2019).  sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembuatan di klang, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-15. 

mohammad shamil mohammad nor, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-14. 

mohd nasir selamat.  (2019).  keterlibatan ergonomik menjamin kesejahteraan pekerja.  - isejahtera.  14-18. 

siti marziah zakaria. mohd nasir selamat, jamiah manap.  (2019).  panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  - panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  1-17. 

siti marziah zakaria, mohd nasir selamat & jamiah manap.  (2019).  panduan ringkas penulisan tesis sains sosial.  - 1-18. 

mastura binti mahmud;fatimah wati bt. halim;abd. hair bin awang;noraznita binti anor basri;aliah binti ismail;mohd nasir bin selamat;fauziah binti ibrahim.  (2019).  kekangan penerbitan akademik ukm.  -

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

mohd nasir selamat.  (2019).  kemalangan semasa perjalanan pekerjaan; isu dan punca.  - isejahtera.  53-54. 

mohd nasir selamat.  (2019).  strategi merangka latar belakang & permasalahan kajian.  - 1-45. 

mohd nasir selamat.  (2019).  taklimat umum pembelajaran aktif / active learning.  - 1-31. 

muhammad amir rusydi suradi, mohd nasir selamat.  (2019).  hubungan sistem kerja ergonomik terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan: satu kajian terhadap sektor pembuatan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2019 (persada2019).  1-12. 

mohd nasir selamat.  (2018).  is ergonomics important at work.  - impact - special issue ukm-iic2018. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, mohd erfanishah abdullah, siti zaharah mohamed alias & umi kalsum zakaria.  (2018).  tahap kesedaran aplikasi keterlibatan ergonomik di sektor awam.  - the 7th international conference on social sciences and humanities - icosh 2018. 

mohd nasir selamat.  (2018).  kepimpinan & kerja berpasukan.  -

mohd nasir selamat.  (2018).  persekitaran ergonomik jamin kesejahteraan.  - kosmo. 

mohd nasir selamat.  (2018).  kreativiti seorang pemimpin.  -

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;hamzah jusoh;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;hawati binti janor;reehan adne binti ab rahim;mohd nasir bin selamat;hassimi bin abu hasan.  (2018).  pembangunan teknologi fitoremediasi dalam merawat air sisa industri ke arah kelestarian industri dan komuniti setempat.  -

rozmi ismail, noh amit, noordeyana tambi, norhayati ibrahim, mohd nasir selamat & mohd ajib razak.  (2018).  laporan akhir kajian keberkesanan program shields sk-2017-008.  -

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

mohd nasir selamat.  (2018).  re-definition of occupational safety and health performance: an organization perspective.  - asian association of indigenous and cultural psychology (aaicp) international conference. 

rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhammad ajib abdul razak & norazri ahmad.  (2018).  kajian keberkesanan program shields menggunakan pendekatan pre-post-follow-up terhadap pelajar berisiko.  -

jamiah manap, fazilah idris, aizan sofia amin, chong sheau tsuey, siti fardaniah abdul aziz, arena che kasim, mohd nasir selamat, noordeyana tambi # nurul nabila mohd izani.  (2017).  tot agen pembangunan belia generasi z.  - k-novasi ukm 2017. 

jamiah manap. fazilah idris. aizan sofia amin. chong sheau tsuey. siti fardaniah abdul aziz. arena che kasim. mohd nasir selamat. noordeyana tambi. nurul nabila mohd izani.  (2017).  tot agen pembangunan belia generasi z.  - 1-19. 

mohd nasir selamat.  (2017).  kreativiti seorang pemimpin.  - 1-23. 

mohd nasir selamat.  (2017).  high-performance teams (hpts) - kumpulan berprestasi tinggi.  - 1-21. 

mohd nasir selamat.  (2017).  does safety policy emerge at the small and medium enterprises (smes) in the asean countries.  - international conference of social sciences and humanities 2017 (icosh-ukm 2017). 

mohd nasir selamat.  (2017).  the important of ergonomics in the workplace.  - faseh - fssk research highlight.  96-97. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, nasharuddin zainal, fatimah wati halim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhamad reffi hidayat roslan, muhamad ridhwan abd manan, dan nurul ahmad sallehin abdul rasiad.  (2017).  assessing the impact of employee training using wise-training system.  - faseh.  86-87. 

roseliza murni abrahman, mohd nasir selamat & mohammad rahim kamaluddin.  (2017).  pengurusan masa remaja berisiko (mat rempit): analisis kandungan.  - rampai penyelidik siri 4 - b40 7 november 2017.  1. 

roseliza murni ab rahman, mohd nasir selamat & mohammad rahim kamaluddin.  (2017).  modul pengurusan diri projek perkasa -2015-002.  - 1-63. 

mohd nasir selamat.  (2017).  teknik penyelesaian masalah (go away all problems).  - 1-24. 

mohd nasir selamat, hazirah zolkiply & siti fardaniah abd aziz.  (2017).  exploring the working environment and employees commitment at keretapi tanah melayu berhad (ktmb) malaysia.  - simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia malaysia 2017. 

fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, salina nen, azianura hani shaari, nasrudin subhi, zaizul ab rahman, shahrul nazmi sannusi & mohd nasir selamat.  (2017).  kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat di malaysia.  - laporan penyelidikan. 

jamiah manap, aizan sofia amin, siti fardaniah abdul aziz, chong tseau tsuey, arena che kasim, mohd nasir selamat & noordeyana tambi..  (2016).  cerpen mikro: wacana kreatif dalam pnp pembangunan belia (skpm 2023).  - simposium ke-5 kesarjanaan pengajaran & pembelajaran: inovasi dalam p&p. 

siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2016).  memikir semula gaya pengajaran pensyarah yang memotivasikan pelajar bagi subjek instant (segera).  - k-novasi p&p 2016. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, mohd. nasir selamat, mohd reffi hidayat roslan, & mohd ridhwan abd manan.  (2016).  developing organizational training impact scale for workplace training: testing the malaysian sample to determine the impact of training on organizational effectiveness.  - advances in economics and business issues research international conference (aebiric 2016) at kuala lumpur. 

siti fardaniah abdul aziz, abu daud silong, kamsuriah ahmad, mohd nasir selamat, mohd reffi hidayat roslan & mohd ridhwan abd manan.  (2016).  developing organizational training impact scale for workplace training: testing the malaysian sample to determine the impact of training on organizational effectiveness.  - advances in economics and business issues research international conference (aebiric 2016). 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2015).  ergonomic work system and occupational safety & health performance: a study in the malaysian printing industry.  - the 31st international congress on occupational health 2015, seoul, korea. 

mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz.  (2015).  culturing participatory ergonomics for osh performance.  - international conference on contemporary issues in accounting and finance 2015. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  ergonomic work system and occupational safety & health (osh) performance: a study in the malaysian printing industry.  - osh series 2014 bridging research and practice for modern malaysia. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  an examination of commuting accident in malaysia.  - 3rd scientific conference in occupational safety and health 2014. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2014).  work system and occupational safety and health performance: an ergonomics perspective of a major malaysian newspaper company (winner of graduate scholar award).  - fourth international conference on health, wellness & society 2014. 

jamiah manap, norsharilla hamdan, arena che kasim, noordeyana tambi, siti fardaniyah, mohd nasir selamat & fazilah idris.  (2014).  faktor-faktor pemerdagangan orang: kajian kes berganda di sebuah pusat perlindungan mangsa pemerdagangan orang di malaysia.  -

mohd nasir selamat dan mukhiffun mukapit.  (2013).  implementation of occupational safety and health policy: a review in malaysia.  - international conference government transition and policy change. j. 

mohd nasir selamat.  (2013).  the determinant of osh performance: a study on ergonomic work system.  - 23rd conference on epidemiology in occupational health epicoh 2.0.13: improving the impact, utrecht, the netherlands. 

mohd nasir selamat.  (2012).  industrial accidents at work: the role of various occupational safety and health acts in malaysia.  - international conference on social policy and governance innovation: towards social equity and cohesion in asia. 

mohd nasir selamat, lilis surienty, jakaria dasan, khoo teng hong.  (2011).  the effectiveness of safety training to enhance workers performance.  - proceeding of the 2nd entrepreneurship and management international conference (emic2011) / hotel sri malaysia perlis.  5-14. 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2011).  effectiveness of ergonomic work system on psychological and physiological outcomes / scientific conference on occupational safety and health (sci-cosh2011).  - scientific conference on occupational safety and health (sci-cosh2011). 

mohd nasir selamat & lilis surienty.  (2011).  environmental ergonomics and employees performance.  - ayrc x3 akepts young researchers conference and exibition 2011. 

mohd nasir selamat, lilis surienty.  (2011).  ergonomic work system towards workers performance.  - proceeding of asia pacific symposium on advancements in ergonomics and safety (ergosym2011).  4-15. 

mohd nasir selamat.  (2011).  ergonomic work system (ews) and workers performance: moderating effect safety training in the printing industries.  - research and publication colloquium, rmit university, vietnam. 

mohd nasir selamat, jakaria dasan, lilis surienty, khoo teng hong, puteri nurul nazuha.  (2011).  ergonomic at workplace: behavioral perspective in malaysia.  - proceeding of the international conference human resource development (ichrd 2011).  4-18. 

noremy bt md. akhir, siti fardaniah bt abd aziz, mohd nasir b selamat.  (2008).  remaja dan kelab malam: punca dan kesan terhadap kesejahteraan sosial.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008. 

siti fardaniah binti abdul aziz , mohd. nasir bin selamat & noremy binti md. akhir.  (2008).  analisis keperluan latihan: satu pendekatan untuk menilai keperluan latihan di kalangan pekerja.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008. 

mohd. nasir bin selamat , siti fardaniah binti abdul aziz & noremy binti md. akhir.  (2008).  keberkesanan program latihan khidmat pelanggan cemerlang : satu kajian kes terhadap pekerja di bank kerjasama rakyat malaysia berhad kuala lumpur.  - seminar psikologi dan pembangunan manusia 2008.