Penerbitan Lain-lain

fauziah ibrahim.  (2020).  skpw2063: dadah dan pemulihan pembelajaran aktif minda sejahtera zero drug.  - knovasi 2020.  1-21. 

fauziah ibrahim.  (2020).  pembelajaran aktif minda sejahtera zero drug.  - knovasi: pembelajaran aktif futuristik melangkau 2020.  8. 

mohammad rahim kamaluddin, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman, ezarina zakaria, hilwa abdullah @ mohd nor, pramela krish n krishnasamy, anathurai kalimuthu, kausalya devi sathoo.  (2020).  modul psikososial banduan india.  - 1-87. 

mastura binti mahmud;fatimah wati bt. halim;abd. hair bin awang;noraznita binti anor basri;aliah binti ismail;mohd nasir bin selamat;fauziah binti ibrahim.  (2019).  kekangan penerbitan akademik ukm.  -

chong sheau tsuey, samsudin a. rahim, er ah choy, denise koh choon lian, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, abdul latif ahmad, emma mirza wati mohamad , sabariah mohamed salleh.  (2019).  developing a standard measurement for researching social capital among adolescents' social networks.  - 1-50. 

mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

fauziah ibrahim.  (2019).  khidmat bantuan dan nasihat bebas dadah melalui cure and care service centre (ccsc): suatu program pemulihan dadah dalam komuniti.  - i-sejahtera.  34-36. 

fauziah ibrahim.  (2019).  isu dadah dan cabaran merealisasikan cabaran 2020.  - i-sejahtera.  46-49. 

wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, mohammad rahim kamaluddin.  (2019).  development and psychometric properties of addiction recovery index instrument.  - the 7th asean regional union of psychological sciences conference and the 3rd malaysian international psychology conference (arups-mipc 2019).  1-11. 

roslee rajikan, suzeren md jamil, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abd wahab, rozainee khairudin, norinsan kamil othman, jalaluddin abdul malek, zahara abdul manaf, azman ismail, fauziah ibrahim, nasrun alias, mohd azul mohamad salleh & norhayati ibrah.  (2018).  jurnal personalia pelajar.  -

nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah dan jamiah manap.  (2018).  kemahiran sosial dan pengurusan diri ibu tanpa nikah: intervensi pengurusan stress.  - i-sejahtera. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon & siti mariam mursidan.  (2018).  kecenderungan relaps & pelan pencegahan mengekalkan kepulihan.  - isejahtera. 

dr mohd nasir selamat, dr jamiah manap, dr aizan sofia, prof madya dr datin fauziah, dr nashrudin subhi, dr salinan nen, dr arena, dr noremy, dr norulhuda sarnon, dr suhaimi, dr jana saim, dr zubir, dr noordeyana tambi.  (2018).  ikon sukarelawan: dr raja shamri.  -

wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, ezarina zakaria & mohammad rahim kamaluddin.  (2018).  laporan akhir penyelidikan protokol saringan dan penilaian untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemulihan ccrc.  -

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon & siti mariam mursidan.  (2017).  kecenderungan relaps dan kejayaan mengekalkan kepulihan dalam kalangan penghuni yang tamat mengikuti rawatan dan pemulihan di cure and care rehabilitation centre (ccrc).  - measuring social capital:. 

fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, salina nen, azianura hani shaari, nasrudin subhi, zaizul ab rahman, shahrul nazmi sannusi & mohd nasir selamat.  (2017).  kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat di malaysia.  - laporan penyelidikan. 

fauziah ibrahim, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, ezarina zakaria, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad.  (2017).  street crimes in malaysia: a phenomenological approach.  - faseh- fssk research highlights.  92-93. 

chong sheau tsuey, denise koh choon lian & fauziah ibrahim.  (2017).  modal sosial dalam kalangan generasi milenium: satu perbandingan antara kumpulan arus perdana dan kumpulan komuniti terpinggir.  - 1. 

norulhuda sarnon/chong sheau tsuey/ezarina zakaria/fauziah ibrahim/khadijah alavi/mohd suhaimi mohammad/nasrudin subhi/nurjana saim/salina nen/suzana mohd hoesni.  (2017).  faseh.  - fakulti sains sosial & kemanusiaan.  78-79. 

sheau tsuey chong, denise koh, fauziah ibrahim, samsudin a.rahim.  (2016).  health behavior as mediator between social capital and well-being among marginalised young malaysians.  - thailand national conference on psychology, thailand. 

denise choon lian koh, sheau tsuey chong, fauziah ibrahim, samsudin a. rahim, yusoff fahmi.  (2016).  subjective well-being among malaysian youth.  - 15th biennial conference la barrosa cadiz. spain. 

denise koh, sheau tsuey chong, fauziah ibrahim, yusuf fahmi mohd nazri, samsudin a.rahim.  (2016).  health behavior and subjective well-being among young malaysian.  - thailand national conference on psychology. thailand. 

sheau tsuey chong, denise koh, yusuf nazri mohd nazri, fauziah ibrahim, samsudin a. rahim, noor liyana abdul rahman.  (2016).  social capital profile among malaysian youth.  - 15th biennial conference la barrosa cadiz. spain. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, nasrudin subhi dan mohd suhaimi mohamad.  (2016).  meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti.  - nilai sosial, esteem kend. 

ezarina zakaria, roziah omar, fauziah ibrahim, hasmah zainuddin, abdul razak abd. manaf, zakiyah jamaluddin.  (2015).  pemerkasaan strategi intervensi dan pencegahan dadah berasaskan tanggungjawab sosial komuniti.  - kajian intervensi kem per. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2015).  perbandingan tahap pengekalan kepulihan antara bekas klien tamat menjalani program ccrc dalam tempoh 6-11 bulan dan pembebasan antara 12-24 bulan.  - keluarga dan penjagaan da. 

ezarina zakaria, norulhuda sarnon@kusenin, fauziah ibrahim, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2015).  kontroversi program pertukaran jarum suntikan dan picagari : jarum halal tapi dadah haram..  - impak kongres 2015@ukm. 

wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, mohamad suhaimi mohd, salina nen, norulhuda sarnon & khadijah alavi.  (2014).  rehabilitation through parole system in malaysia: the role of social support as mediating variable in the relationship between self-efficacy and resilience.  - international congressof applied psychology. 

khadijah alavi, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon dan salina nen.  (2014).  adakah generasi sandwich mengubah struktur demografi keluarga di malaysia.  - the 9th international malaysian studies conference (msc9). 

fauziah ibrahim.  (2013).  membina disiplin remaja: panduan untuk ibu bapa.  - ism minda. 

fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, wan shahrazad wan sulaiman, mohd suhaimi mohamad dan khadijah alavi.  (2013).  pembentukan indeks pembangunan kesejahteraan insan untuk banduan parol malaysia.  - nilai sosial, esteem kend. 

khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, salina nen, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim & suzana mohd hoesni..  (2013).  meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukkan strategi intervensi dan perlindungan.  - nilai sosial, esteem kend. 

mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, khadijah alavi, nasrudin subhi, rahmah mohd amin.  (2012).  pengalaman penjagaan dalam kalangan generasi sandwich di lembah klang, malaysia.  - international conference on social sciences & humanities. 

fauziah ibrahim.  (2012).  remaja dan penyalahgunaan dadah: input untuk memperkasakan jatidiri remaja malaysia bebas dadah.  - kajian intervensi kem per. 

fauziah ibrahim.  (2012).  penglibatan wanita dalam masalah sosial: ke arah pemantapan sahsiah dan ketahanan diri wanita.  - kajian intervensi kem per. 

arifin hj. zainal, wan shahrazad wan sulaiman, lukman z. mohamad, zainah ahmad zamani, fauziah ibrahim dan roseliza murni rahman.  (2010).  profil penagih berjaya bebas dadah dan penghuni puspen serta pembentukan model pemulihan penagihan dadah.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

wan shahrazad bt wan sulaiman, roseliza murni ab. rahman, arifin hj.zainal, fauziah ibrahim, zainah ahmad zamani dan lukman z.mohamad.  (2010).  psychometric properties of the symptoms checklist-90-revised(scl-90-r).  - arups: asean regional union of psychological societies 3rd congress 2010. 

fauziah ibrahim dan ibrahim mat nawi.  (2010).  analisis hubungan rakan sebaya dengan gejala sosial penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia melayu: satu kajian preliminari.  - seminar pembangunan modal insan 2010.