Penerbitan Lain-lain

shahida binti shahimi, chessda uttraphan a/l eh kan, mohd azlis sani bin md jalil, azrina abdullah al-hadi, zainal rasyid mahayuddin, hasnah toran, noor hasni juhdi.  (2021).  self-employment and economic empowerment program through social entrepreneurship for youth with autism.  - 1-7. 

noor hasni juhdi, abdul salam yussof, saiful rizal lamit.  (2021).  model bisnes pasca covid19.  - 1. 

noor hasni juhdi.  (2021).  business re-modeling and strategic planning: to run against the pandemic.  - 1-64. 

jahariah binti sampe;azrul azlan bin hamzah;noor hasni binti juhdi;masita binti mohammad.  (2020).  pembangunan prototaip penuai tenaga mikro menggunakan frekuensi radio bagi alat kawalan jauh peralatan di ukm.  -

nor asiah binti omar;rosilah binti hassan;noor hasni binti juhdi;radin siti aishah binti radin a rahman.  (2019).  an analysis of self-determined learning methods, student preparation, and motivation among ukm undergraduate students :entrepreneurship course effectiveness.  -

noor hasni juhdi, nur atiqah abdullah, nurita juhdi.  (2019).  strategic orientations and sustainability of malaysian homestay program.  - miicema 2019.  1-12. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

aainaa amirah haron, noor hasni juhdi, mohd radzuan rahid.  (2019).  enrolmen fakulti, program keusahawanan di ipt dan prospek kerjaya mahasiswa: kajian di ukm.  - international seminar on entrepreneurship and business 2019.  1. 

siti norhadiah zakaria & noor hasni juhdi.  (2018).  ketidakamanan kerja, tekanan kerja dan hasrat berhenti kerja dalam kalangan pekerja di perusahaan kecil dan sederhana.  - malaysia-indonesia international conference on economics (miicema). 

noor hasni juhdi, roshayati abdul hamid, noradilah abd rahman & nurita juhdi.  (2018).  the roles of niyyat and practical wisdom; when doing business is a calling.  - malaysia-indonesia international conference on economics (miicema). 

nor asiah omar, noor hasni juhdi, rosilah hassan & radin siti aishah radin a rahman.  (2018).  an analysis of self-determined learning methods, student preparation, and motivation among ukm undergraduate students :entrepreneurship course effectiveness.  -

noor hasni binti juhdi;md daud bin ismail;roshayati binti abdul hamid;nor asiah binti omar.  (2018).  framework of entrepreneurial success when doing business is a calling/fardhu.  -

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

noor hasni juhdi , radzuan rahid.  (2018).  swot advance: strategic management for innovation and creativity.  - 1-20. 

roshayati binti abdul hamid;md daud bin ismail;noor hasni binti juhdi;ida rosnita binti ismail.  (2018).  developing a framework of employee creativity through different forms of employee participation and engagement in creative process.  -

zaini embong, doris padmini a/p s. selvaratnam, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, noor hasni juhdi, syaima` adznan, sarmila md sum, habibah ahmad & shahlan surat.  (2017).  poster untuk rampai penyelidik b40 7 november 2017.  - projek program perkongsian ilmu melalui anak angkat (pi2a).  1. 

zaini embong, yusasniza mohd munos, kamarulbaraini keliwon, doris padmini a/p selvaratnam, fathin faizah said, nur atiqah abdullah, noor hasni juhdi & nurul ain nafhah abd rahman.  (2017).  buku panduan latihan industri fep.  - 1-34. 

noor hasni juhdi.  (2017).  modul kursus baharu lmcu1463.  - 1-20. 

md daud ismail, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, zizah che senik & abdullah sanusi othman.  (2016).  learning orientation and export performance: experience from smes in malaysia.  - asia pacific management review.  1-25. 

roshayati binti abdul hamid, fazli bin idris, ida rosnita binti ismail, noor hasni binti juhdi, dr. ida rosnia bt ismail.  (2015).  integration of lean thinking and service supply chain: enhancing human capital development and service performance.  -