Penerbitan Lain-lain

noriah abdul rahman, sharina abu hanifah, nadhratun naiim mobarak, azizan ahmad, mohd sukor su'ait.  (2019).  chemical and conductivity studies of chitosan- sodium iodide solid biopolymer electrolyte.  - malaysia polymer international conference 2019 (mpic 2019).  85. 

sharina binti abu hanifah;md. pauzi bin abdullah;lee yook heng.  (2019).  pembangunan prototaip biosensor pewarna sintetik menggunakan polimer nanokomposit terpegun enzim..  - 1-7. 

tan ling ling @ chong ling ling;lee yook heng;sharina binti abu hanifah.  (2018).  an investigation on the immobilization and response of the nitrite reductase enzyme extracted from edible bird`s nest towards nitrite hazards.  -

tan ling ling @ chong ling ling;lee yook heng;sharina binti abu hanifah.  (2018).  development of optical microsensor for edible bird’s nest based on chemically and biochemically functionalized acrylic microspheres and microthin membrane.  -

noriah abdul rahman, sharina abu hanifah, nadhratun naiim mobarak, mohd sukor suait & azizan ahmad.  (2017).  potential of chitosan derivatives based on nitro as biopolimer solid electrolyte.  - malaysia polymer international conference 2017. 

rizafizah othaman, khairiah haji badri, sharina abu hanifah, zuriati zakaria, yang farina abdul aziz dan rusli daik.  (2011).  program kimia jangkau luar dan impaknya kepada pelajar sekolah menengah.  - kongres pengajaran & pembelajaran ukm 2011. 

irman abdul rahman, nur riza mohd. suradi, faizal mohamed, rokiah @ rozita ahmad, azmin sham rambely, faszly rahim, wan fuad wan hassan, & sharina abu hanifah.  (2010).  sains tauhidik sebagai satu kursus fakulti: maklum balas pengajar mengenai kandungan, kesesuaian dan kecukupan cadangan kursus.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 gugusan sains dan teknologi maklumat (stem).