Penerbitan Lain-lain

abdul latiff ahmad, tanot unjah, suhaili alma'amun, azrina abdullah al-hadi, juliana senawi, yanti rosli, raja m zuha raja kamal bashah, zanisah man, roziah sidik, mimi hani abu bakar, zarina othman, salvinder singh karam singh.  (2020).  ukm international summer programme.  - 1-34. 

doris padmini a/p s. selvaratnam, norlaila abu bakar, lai wei sieng, ibrahim mohamed, zanisah man, amalina mohsin.  (2020).  laporan bengkel kursus pengenalan kepada pemasaran digital orang asli.  - 1-4. 

zanisah man, jahira alias, mu-saffira yusry.  (2020).  menemoh covid-19 kay? (apa itu covid-19) [terjemahan dalam bahasa semelai].  - facebook jabatan kemajuan orang asli malaysia.  1. 

chan kim ling, er ah choy, zanisah man, mimi hanida abdul mutalib.  (2020).  social capital for human capital creation for oil palm development in malaysia.  - bengkel pembentangan geran kluster kursi endowmen mpob-ukm.  1-17. 

alí garcía segura, ismail muhamad, zanisah man, olivia sylvester, jonathan parker, sara ashencaen crabtree.  (2020).  cerita dari rakyat: naratif orang asal costa rica dan malaysia_komuniti bribri dan jakun. skowakpa bribri de costa rica ena jakun de malasia e pa suwo.  - 1-72. 

sara ashencaen crabtree, jonathan parker, zanisah man, ali garcía segura, olivia sylvester.  (2019).  sustainability, development and devastation: new encounters in indigenous dialogues.  - discover society.  1-3. 

mustaffa omar, zanisah man, hanapi dollah, nurul fatanah zahari, norul azihan mahmuddin & zarina saarin.  (2010).  komuniti batek dan pelancongan di taman negara (abstrak pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010).  -

zanisah man, mustaffa omar, hood salleh & ishak yusoff.  (2010).  orang asli dan pembangunan di tasik chini pahang.  - critical transition: repositioning the state, market and society. the 7th international malaysian studies conference (msc7).. 

mustaffa omar, ishak yusoff, gusni saat, zanisah man, sharina abdul halim, habibah ahmad & hanapi dollah.  (2010).  selamatkan tasik chini dan kawasan sekitar: retorik dan realiti.  - abstrak pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010.