Penerbitan Lain-lain

noor wahidah mohd nasri.  (2011).  regional circulation.  -

associate professor dr. hamidah hassan, puan ruth packiavathy rajen durai, associate professor dr. farihah hj suhaimi, dr. goon jo aan, puan noor wahidah mohd nasri, puan roshaya zakaria.  (2011).  thyroid gland.  -

noor wahidah mohd nasri.  (2010).  regional circulation.  -

noor wahidah mohd nasri.  (2009).  regional circulation.  -