Penerbitan Lain-lain

mohd rizal palil, mara ridhuan che abdul rahman, lokhman hakim osman.  (2021).  agensi nuklear malaysia - produk komersialan smart winder"windr53".  - 1-50. 

lokhman hakim osman;azhar bin ahmad;abdullah sanusi bin othman;ahmad raflis bin che omar.  (2020).  social business and value chain.  -

ahmad raflis che omar; azhar ahmad; mohd shafiz md shah; lokhman hakim osman; sakinah alias; ajlaa bazilah mohd taufik; siti noor kamaliah mat jusoh; siti farah dilla zakaria.  (2020).  dam sawit junior: promoting youth towards palm oil agriculture.  - university for society international conference.  1-16. 

lokhman hakim osman, azhar ahmad, mara redhuan abdul rahman.  (2020).  menjadikan usahawan daripada pekebun kecil persendirian.  - impak mpob.  25. 

lokhman hakim osman, nor azuan hashim, ahmad raflis che omar.  (2019).  modul kertas kerja dan surat rasmi.  -

lokhman hakim osman.  (2019).  network structural positions effects on trust emergence in quasi-decentralize supply network.  - 1-6. 

lokman hakim osman.  (2019).  modul pecah minda keusahawanan.  -

lokhman hakim osman.  (2019).  instrumen kajian.  -

lokhman hakim osman.  (2019).  organzational study.  -

azhar bin ahmad, norazlan alias, suraiya ishak. mara ridzuan abdul rahman, lokhman hakim osman, ahmad raflis che omar, mohd abdullah jusoh & ayatollah ab rahman.  (2018).  analisis pendapatan dan potensi perniagaan di kalangan pekebun kecil kelapa sawit.  -

lokhman hakim osman.  (2018).  system management.  -

lokhman hakim osman.  (2018).  network structural positions effects on trust emergence in quasi-decentralized supply network.  -

azahan bin awang, kadaruddin bin aiyub, mohd abdullah bin jusoh,lokhman hakim bin osman, azhar bin ahmad.  (2018).  tatacara pengurusan dan pengendalian zon bebas tasik kenyir.  -

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

azahan awang, kadaruddin aiyub, mohd abdullah jusoh, lokhman hakim osman & azhar ahmad.  (2018).  kajian pasaran dan kemampanan zon bebas tasik kenyir: tatacara pengurusan dan pengendalian zon bebas tasik kenyir.  -

lokhman hakim osman, w mimi diyana w zaki,& rosilah hassan.  (2018).  fundamental of entrepreneurship and innovation: online lecture module 7 (part 1 & part 2).  -

zafir khan bin mohamed makhbul, lokhman hakim osman, kulwant pawar & kim hua tan.  (2017).  intelligent quality assurance modelling for halal food integrity (i-haqam).  - profil penyelidikan skim geran penyelidikan kpt ergs/2/2013/ss05/ukm/02/2. 

md shafiin shukor, azhar ahmad, ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, norazlan alias, mara ridzuan, suraiya ishak & mohd abdullah jusoh.  (2017).  the push factors in business: the case of oil palm smallholders.  - international palm oil congress and exhibition 2017 (pipoc 2017). 

lokhman hakim osman.  (2016).  mapping a true supply network structure : an implication to the practice of supply chain management.  - 3rd idr annual research seminar. 

zafir mohd makhbul, mohd helmi ali, lokhman hakim osman & kim hua tan.  (2016).  1malaysia endless possibilities food park (1mepfp).  - kajian impak perundingan. 

lokhman hakim osman & azhar ahmad.  (2016).  mapping a true supply network structure: an implication to the practice of supply chain management.  - malaysia indonesia international conference on economic and management (miicema) 2016. 

zafir mohd makhbul, kulwant pawar, kim hua tan & lokhman hakim osman.  (2016).  intelligent quality assurance: modelling for halal food integrity (i-haqam).  - kajian impak perundingan. 

lokhman hakim osman.  (2015).  paradoks pengguna tanggung harga barang.  - berita harian. 

lokhman hakim osman, konrad penzyinski, siddhi pittayachawan, zafir makhbul.  (2014).  seeing the forest for the trees:why simplicity is not the answer to complexity in the upstream supply network.  - international conference on innovation driven supply chain. 

jumaat abd moen, ahmad raflis che omar, azhar ahmad, mohd abdullah jusoh, abdullah sanusi othman, lokhman hakim osman.  (2014).  modul kursus pembudayaan dan realisasi keusahawanan bagi pelajar malaysia luar negara 2014.  -