Penerbitan Lain-lain

khadijah alavi.  (2022).  hamil lewat umur.  - wanita hari ini ( tv3). 

khadijah alavi.  (2022).  nusyuz.  - wanita hari ini (whi). 

khadijah alavi.  (2022).  kerjasama sepadu diperlukan hadapi tsunami warga emas 2030.  - berita harian.  1-5. 

nurul erni nazira zakaria, siti zulaikha azlan, khadijah alavi.  (2022).  meneroka kesediaan pekerja sosial perubatan dalam pembentukan model e-pengurus kes penjagaan warga emas.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2022 persada 2022.  1-16. 

tengku syuhada elissa tengku adam azli, khadijah alavi.  (2022).  meneroka strategi daya tahan dalam kalangan bapa tunggal: kajian kes di selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana persada 2022.  1-16. 

nurfatirahanis zakri, khadijah alavi.  (2022).  meneroka cabaran warga emas tinggal bersendirian dan program exer-games semasa pandemik covid-19.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2022 persada 2022.  1-16. 

rahimah jurij, ida rosnita ismail & khadijah alavi.  (2021).  turnover intention among aged care workers and retention strategies: a scoping review.  - 8th international conference on management and muamalah (8th icomm).  101. 

khadijah alavi.  (2021).  5 kunci penyelesaian penjagaan warga emas jangka panjang.  - berita harian.  1-2. 

khadijah alavi.  (2021).  preparedness for serving the elderly care during covid-19 pandemic: integrated policy measures for malaysia.  - international conference on humanities and social sciences ichsos 2021.  1-14. 

khadijah alavi.  (2021).  lab kesos umm jalin kolaborasi untuk-merespon kasus kekerasan anak.  - radar malang.  1. 

siti zaila husin, nurfarahizzati zakaria, khadijah alavi.  (2021).  pengurusan kes keganasan rumah tangga dari perspektif pekerja sosial perubatan.  - buletin minda mcca.  37-38. 

khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2021).  penyeliaan latihan industri tanpa sempadan secara virtual ke arah kerja sosial pengantarabangsaan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  1-44. 

khadijah alavi.  (2021).  pengalaman baharu latihan industri bagi pelajar ipt.  - kosmo.  1. 

khadijah alavi.  (2021).  siri webinar : ukm memasyarakatkan kesihatan rakyat siri 9/2021.  - kesejahteraan, ekonomi dan institusi kekeluargaan : apakah peranan masyarakat.  1-20. 

khadijah alavi.  (2021).  supervision in social work practice: a study from malaysia.  - 1-12. 

khadijah alavi, nurfarahizzati zakaria, nurolhuda sarnon, suzana mohd hoesni.  (2021).  meneroka kompetensi pekerja sosial membuat pelaporan kes keganasan rumah tangga.  - persidangan kebangsaan kerja sosial kesihatan 2021.  1-12. 

khadijah alavi, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, rosnah sutan, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, ruzian markom, zaini embong, kamarul baharani kalewon.  (2021).  kajian diagnostik bagi membentuk model penjagaan warga emas jangka masa panjang (ltc) yang bersepadu dan mampan di malaysia pada tahun 2030.  - laporan perundingan kpwkm.  1-488. 

khadijah alavi.  (2020).  meneroka pengantarabangsaan berpaksikan mobiliti pelajar ke arah pembelajaran aktif: pengalaman program mobiliti kerja sosial ukm ke universitas muhammadiyah malang (umm).  - knovasi 2020: pembelajaran aktif futuristik melangkau 2020.  35-38. 

khadijah alavi, haikal anuar adnan, norfariza omar.  (2020).  program mobiliti outbound kerja sosial ukm kerjasama program kesejahteraan sosial umm indonesia.  - knovasi 2020: pembelajaran aktif futuristik melangkau 2020.  35. 

bariah m. ali, romlah jaffar, bahiyah hj a.rahman, rohani a.rahim, khadijah alavi, nor zalina harun, mohd. rahim kamaluddin, siti atiqah m.mastam, nor azwa ahmad, rajan.m, raja m. azlan shah raja alang m., azlina m.ludin, anis syahirah a.karim.  (2020).  dasar & kod amalan pengendalian aduan dan pencegahan gangguan seksual universiti kebangsaan malaysia.  - 1-26. 

khadijah alavi & mohd. marzuki mustafa.  (2019).  meneroka inovasi dalam penjagaan warga emas sebagai peluang perniagaan.  - bangi management review: new narrative for smes.  12-15. 

khadijah binti alavi;zahara binti abdul manaf;mohd rizal bin abdul manaf;mohd hasni bin ja`afar;rosnah binti sutan;mohd suhaimi bin mohamad.  (2019).  keberkesanan pemerkasaan pelajar gerontologi ukm sebagai sahabat warga emas.  -

siti suhairu mohamad na'aim, khadijah alavi.  (2019).  faktor pendorong remaja bawah umur kahwin muda: kajian kes di gua musang kelantan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada) fssk 2019.  2-12. 

khadijah alavi, mohd rizal haji abdul manaf, rosnah sutan, mohd hasni jaafar & suzana sahar.  (2019).  kejurulatihan kesukarelawan warga emas komuniti: beranang youth for elderly care (bayec) berpandukan triple helix model (universiti-komuniti-kerajaan).  - k inovasi 2019 pendidik 4.0 pereka pengalaman pembelajaran bermakna.  1. 

ainnur erwana saharudin, khadijah alavi.  (2019).  meneroka tekanan dan sokongan sosial dalam kalangan bapa tunggal.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada) fssk 2019.  2-12. 

khadijah alavi & nur hanis hazlan.  (2019).  cabaran pelajar gerontologi (skpw3043) ukm: pengalaman pembelajaran penjagaan warga emas di industri.  - k-novasi pengajaran dan pembelajaran symposium educatior 4.0.  1. 

suriana che awang, khadijah alavi.  (2019).  buli siber: impak emosi dalam kalangan pelajar ukm.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada) fssk 2019.  1-11. 

divaghar voothayakumar, khadijah alavi.  (2019).  meneroka kesejahteraan sosial karen dan rohingya di sekolah pelarian myanmar di chow kit.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada) fssk 2019.  2-13. 

nora sawal, nor aini kasuni, khadijah alavi.  (2019).  kesediaan kerjaya dalam kalangan pelajar kerja sosial di universiti kebangsaan malaysia.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada) fssk 2019.  3-12. 

nanthini ramalingam, khadijah alavi.  (2019).  penderaan kanak-kanak di taska: cabaran pekerja sosial.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada) fssk 2019.  2-11. 

faizatul adha zainal abidin, hameeza mahamud pauzi & khadijah alavi.  (2018).  meneroka cabaran keusahawanan dalam kalangan warga emas berdasarkan persekitaran dan sokongan sosial: kajian kes di mukim beranang, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2018 (persada2018). 

nur hanis binti hazlan, mardhiah abdull rhaman & khadijah alavi.  (2018).  meneroka cabaran perantis kerja sosial gerontologi dalam memberi perkhidmatan penjagaan pesakit warga emas kronik: kajian kes di rumah ehsan kuala kubu bharu.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2018 (persada2018). 

noor izyani hassan sabri & khadijah alavi.  (2018).  meneroka literasi perancangan kewangan belia b40 berpandukan pendidikan psikososial.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2018 (persada2018). 

mohammad shamil mohd shamshudin, nik najwa sofiah nik anuay & khadijah alavi.  (2018).  meneroka cabaran majikan penyedia pekerjaan dan masalah disiplin mantan penagih dadah: strategi menangani melalui peranan pekerja sosial.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada2018). 

nasharuddin zainal, khadijah alavi, andanastuti muchtar , ishak ahmad & sarin johani.  (2018).  faktor kegagalan dan strategi intervensi mencapai got dalam kalangan pelajar siswazah ukm.  - k-novasi 2018 - pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan. 

khadijah alavi.  (2018).  ikim fm - rakaman duniaku buku.  - buku kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi. 

khadijah alavi.  (2018).  latihan vokasional penjagaan warga emas dalam kursus kerja sosial gerontologi, fssk, ukm.  - simposium kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran dan penilaian alternatif (sotla) ukm. 

chong sheau tsuey, asmawati desa & khadijah alavi.  (2018).  penerokaan modal sosial dan aspek psikologikal melalui kaedah analisis jaringan sosial dalam kalangan penderma darah.  -

khadijah alavi.  (2018).  adap ziarah jenazah.  - wanita hari ini (live) tv 3. 

khadijah alavi, rosnah sutan, suzana shahar, masne kadar, mohd rizal abdul manaf, mohd hasni jaafar.  (2018).  modul kejurulatihan kesukarelawan warga emas komuniti..  -

khadijah alavi, nasharuddin zainal, mohd. hashrifa kassim@hashim andanastuti muchtar dan ishak ahmad.  (2017).  kajian awalan profiling pelajar siswazah mencapai graduate on time di universiti kebangsaan malaysia.  - karnival inovasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2017 (k-inovasi). 

fauziah ibrahim, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, ezarina zakaria, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad.  (2017).  street crimes in malaysia: a phenomenological approach.  - faseh- fssk research highlights.  92-93. 

norulhuda sarnon/chong sheau tsuey/ezarina zakaria/fauziah ibrahim/khadijah alavi/mohd suhaimi mohammad/nasrudin subhi/nurjana saim/salina nen/suzana mohd hoesni.  (2017).  faseh.  - fakulti sains sosial & kemanusiaan.  78-79. 

khadijah alavi.  (2017).  garis panduan khas untuk mengendalikan kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak di malaysia.  - 127. 

ai hua teoh, khadijah alavi & zarina mat saad.  (2017).  ringkasan resolusi seminar kebangsaan makpem 2017.  - rumusan social protection and sustainable development empowering older persons.  1-2. 

ponnusamy subramaniam, rosdinom razali, devinder kaur a/p ajit sigh, khadijah alavi, aishvarya a/p sinniah.  (2016).  implementation of an innovative meaningful activity module for institutionalized older adults: a reminiscence activity and targeted exercise approach to promote quality of life.  - nilai sosial, esteem kend. 

khadijah alavi.  (2016).  ism minda.  - oku dan persekitaran.  1-2. 

fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, suzana mohd hoesni, khadijah alavi, nasrudin subhi dan mohd suhaimi mohamad.  (2016).  meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti.  - nilai sosial, esteem kend. 

khadijah alavi, doris dagang dan radiah zakaria.  (2016).  laporan kajian keibubapaan datuk nenek.  - nilai sosial, esteem kend. 

suzana mohd hoesni, ezarina zakaria, nasrudin subhi, khadijah alavi & wan azreena wan jaafar.  (2015).  mengenalpasti perkaitan di antara cinta dengan kepuasan perkahwinan dalam kalangan orang melayu.  -

faiz daud, rosnah sutan, khadijah alavi, shamshubariah ramlee, norgainy mohd tawil.  (2015).  karnival warga emas dan keusahawanan sosial.  -

khadijah alavi.  (2015).  selamatkan anak kita.  - demi cinta. 

faiz daud, shamshubaridah ramlee, khadijah alavi.  (2015).  segmen ala carte, bernama radio.  - karnival wargamas dan keusahawanan sosial. 

sheau tsuey chong, juliana rosmidah jaafar, asmawati desa, khadijah alavi.  (2015).  pengukuhan identiti penderma darah untuk niat menderma darah berterusan.  - impak kongres 2015 @ ukm. 

khadijah alavi.  (2015).  pembudayaan sukarelawan pelajar ukm menjadi sahabat warga emas.  - impak kongres 2015 @ ukm. 

khadijah alavi, salina nen, norulhuda sarnon dan norjana saim.  (2014).  perlindungan kanak-kanak.  - ism minda. 

khadijah alavi, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon dan salina nen.  (2014).  adakah generasi sandwich mengubah struktur demografi keluarga di malaysia.  - the 9th international malaysian studies conference (msc9). 

khadijah alavi, shamshubaridah ramlee, rosnah sutan, adi irfan che ani, norngainy mohd tawil and noor mohammad.  (2014).  transforming marginalized group for health and social care support through social business.  - 4th international public health conference. 

khadijah alavi.  (2014).  perlindungan kanak-kanak.  - ism minda 2014. 

khadijah alavi dan rahim md sail.  (2014).  tahap penerimaan masyarakat terhadap latihan kemahiran: faktor kritikal.  - buku program dan abstrak : persidangan antarabangsa kelestarian insan 2014. 

wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, mohamad suhaimi mohd, salina nen, norulhuda sarnon & khadijah alavi.  (2014).  rehabilitation through parole system in malaysia: the role of social support as mediating variable in the relationship between self-efficacy and resilience.  - international congressof applied psychology. 

suzana binti mohd hoesni, wan azreena binti wan jaafar, nasrudin bin subhi, ezarina binti zakaria, khadijah binti alavi.  (2014).  meneroka konsep cinta di kalangan orang melayu daripada tiga generasi perkahwinan: kajian eksplorasi.  -

shamshubaridah ramlee, norngainy mohd tawil, khadijah alavi, rosnah mohd sutan, adi irfan che ani.  (2014).  laporan lawatan ke al-fikrah.  - pengajaran dan sokongan. 

sheau tsuey chong, juliana rosmidah jaafar, asmawati desa, khadijah alavi.  (2014).  pengukuhan identiti penderma darah untuk niat, menderma darah berterusan..  - impak kongres@2015. 

khadijah alavi.  (2013).  program meja bulat "kesejahteraan warga tua".  -

fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, wan shahrazad wan sulaiman, mohd suhaimi mohamad dan khadijah alavi.  (2013).  pembentukan indeks pembangunan kesejahteraan insan untuk banduan parol malaysia.  - nilai sosial, esteem kend. 

khadijah alavi, norulhuda sarnon@kusenin, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, ezarina zakaria.  (2013).  membongkar perkembangan positif remaja.  - ism minda. 

khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, salina nen, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim & suzana mohd hoesni..  (2013).  meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukkan strategi intervensi dan perlindungan.  - nilai sosial, esteem kend. 

khadijah alavi.  (2012).  exploring the meaning of ageing and quality of life for the sub-urban older people.  - 1st world congress on healty ageing 2012. evolution: holistik aging in an age of change. 

rahim m. sail, asnarulkhadi abu samah, hanina h. hamsan dan khadijah alavi.  (2012).  tahap penerimaan masyarakat terhadap latihan kemahiran di malaysia.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

khadijah alavi.  (2012).  datuk nenek: tempat bermanja atau penjaga?.  - forum konsultatif tok ma dan tok pa: keibubapaan datuk nenek - mengukuhkan intergenerasi. 

mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, khadijah alavi, nasrudin subhi, rahmah mohd amin.  (2012).  pengalaman penjagaan dalam kalangan generasi sandwich di lembah klang, malaysia.  - international conference on social sciences & humanities. 

juliana, rosmidah jaafar., sheau tsuey chong, asmawati desa, khadijah alavi, wooi-seong kam, afifah hassan, rosalind choo.  (2012).  penerokaan pengalaman menderma darah dan kestabilan niat dalam kalangan mahasiswa penderma darah ulangan.  - synergising transdisciplinary knowledge for a sustainable tomorrow, technology, science, social sciences, humanities international conference 20121. 

juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, asmawati desa, khadijah alavi, hafifah hassan, kam wooi-seong, rosalind choo.  (2012).  sumbangan aspek keinsanan individu ke arah komuniti penderma darah ulangan aktif dalam kalangan mahasiswa institusi pengajian tinggi awam malaysia.  - international seminar on community development. 

khadijah alavi.  (2012).  watch your child or regret?.  -

khadijah alavi.  (2012).  daripada buaian ke akhir hayat: konsep pengajaran sepanjang hayat antara budaya.  - minda. 

khadijah alavi.  (2012).  daripada buaian ke liang lahat: konsep penjagaan sepanjang hayat antara budaya.  - ism minda. 

maizatul haizan mahbob, lin luck kee, wan azreena wan jaafar, ravichandran k. dhakshinamoorthy, khatijah alavi, mohd shabri yusof, mohamad nazri ahmad, junaidi awang besar & kamarulnizam abdullah.  (2010).  abstrak pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010.  - pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010. 

abd. hair awang, rahim md. sail, khadijah alavi dan ismi arif ismail.  (2010).  imej dan kesetiaan pelajar terhadap pendidikan teknikal dan latihan.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

khadijah alavi.  (2010).  ibu bapa dipinggir kerana wang.  - kosmo. 

rahim m. sail, khadijah alavi, asnarulkhadi abu samah dan khairuddin idris.  (2010).  daripada dilema anak dewasa menjaga ibubapa tua: kepada asas dan strategi perancangan program perkhidmatan komuniti dan sokongan sosial.  - koleksi laporan penyelidikan ukm. 

khadijah alavi.  (2009).  kewajaran datuk, nenek menjaga cucu.  - majalaj milenia muslim. 

khadijah alavi.  (2009).  datuk dan nenek : tempat bermanja atau penjaga kajian kes dalam kalangan keluarga melayu yang berpendapatan rendah di kuala lumpur.  - seminar institusi keluarga mendepani cabaran semasa. 

khadijah alavi.  (2008).  pengalaman menjaga ibu bapa tua dalam kalangan anak dewasa melayu berpendapatan rendah di kuala lumpur.  - tesis ph.d. 

khadijah alavi, rahim m. sail, khairuddin idris dan asnarulkhadi abu samah.  (2008).  pengalaman penjagaan ibu bapa tua oleh anak dewasa : satu kajian dalam kalangan masyarakat melayu bandar yang berpendapatan rendah.  - the 6th international malaysia studies conference "engaging malaysia modernity : 50 years and beyond". 

rahim m. sail and khadijah alavi.  (2008).  writing a winning research grant proposal.  - seminar hasil penyelidikan ipsas 2008. 

khadijah alavi, farizah ahmad, helena naitsuwe amadhila.  (2007).  developing a religious program for breast cancer survivors.  - seminar kebangsaan sains sosial sains sosial teras pembangunan modal insan. 

khadijah alavi.  (2003).  praktis kerja sosial dengan warga tua di institusi penjagaan : isu masa depan.  - advancing indigenous social work, crowne plaza riverside hotel, kuching. 

khadijah alavi.  (2003).  penjagaan warga tua : satu transformasi keluarga ke komuniti.  - seminar kebangsaan pembangunan komuniti : keperluan dan hala tuju di alaf baru. 

tengku aizan tengku abdul hamid dan khadijah alavi.  (2003).  gerontologi sosial pem 3402 (unit 1-9/9).  -

rokiah alavi, khadijah alavi, husniyah abd. rahim & tengku aizan hamid.  (2002).  women dependency and intergenerational relationships : preparation of elderly women in the new globalisation era.  - seminar kebangsaan kualiti hidup keluarga komuniti dalam era globalisasi. 

roziah omar dan khadijah alavi.  (2001).  keluarga dan kesejahteraan golongan berusia : satu analisis di malaysia.  - seminar ke arah hari tua yang gemilang. 

khadijah alavi.  (1999).  penderaan kanak-kanak : satu kajian kes-kes rawatan di hospital universiti, kuala lumpur.  - tesis sarjana sastera. 

khadijah alavi.  (1994).  keganasan rumah tangga : salah siapa?.  - dewan masyarakat. 

khadijah alavi.  (1994).  penderaan seksual semakin meningkat.  - dewan masyarakat. 

khadijah alavi.  (1993).  peranan wanita melayu malaysia yang bekerja dalam rumah tangga perkotaan : studi antropologi di kampung baharu kuala lumpur malaysia.  -