Penerbitan Lain-lain

nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, mohamad khazani abdullah, wan rosmanira ismail, faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, aminuddin omar dan shukri fahmi shukor.  (2014).  a study of technological innovation capabilities (tic) of malaysian-owned companies - mytic 2012.  -

noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, siti norafidah mohd ramli, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, rokiah @ rozita ahmad, ummul khair salma din dll.  (2010).  kesediaan pensyarah sains dan matematik mengajar dalam bahasa inggeris dari perspektif pelajar.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan stem. 

faridatulazna ahmad shahabuddin, nur jumaadzan zaleha mamat, nur riza mohd suradi, zainol mustafa & norkisme zainal abidin..  (2010).  identifying customer satisfaction factors using prca and ipa in a low cost carrier in malaysia.  - international conference on global business dan riyadh, saudi arabia. 

m.r. ab hamid, z. mustafa, n.r. mohd suradi, m. abdullah, f. idris, w.r. ismail, z. mohd ali & n. zainal abidin.  (2010).  an instrument for measuring university leadership values based on value-based total performance excellence model: preliminary findings.  - international conference on global business at riyadh, saudi arabia. 

z. mustafa, n. s. ahmad, n. m. suradi, f. a. a. sahabudin, z. m. ali, w. r. ismail, n. zainal abidin & m. r. abd hamid.  (2010).  shifting of career from engineering to management.  - international conference on global business at riyadh, saudi arabia. 

zalina mohd ali, zainol mustafa, yip shao ying, norkisme zainal abidin, faridatulazna ahmad shahabuddin & nur riza mohd suradi.  (2010).  tanggapan pelajar terhadap perkhidmatan e-pembelajaran bagi kursus-kursus pusat pengajian sains matematik.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sainsdan teknologi maklumat (stem). 

zalina mohd ali, nur riza mohd suradi, faridatulazna ahmad shahabuddin, zainol mustafa dan norkisma zainal abidin.  (2010).  budaya kerja berkumpulan dalam peningkatan kualiti pembelajaran kursus statistik asas.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem). 

mohd salmi md. noorani, wan rosmanira ismail, zainol mustafa... et.al.  (2010).  kecenderungan pelajar terhadap bahasa inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran sains matematik di ukm: kajian kes di fakulti sains dan teknologi dan fakulti pendidikan.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010 - gugusan sains dan teknologi maklumat (stem).