Penerbitan Lain-lain

chow kah xi, kew si roei.  (2022).  factors influencing malaysian consumers to adopt e-wallet as a payment method.  - kolokium penyelidikan prasiswazah ekonomi dan pengurusan ke-1 2021/2022.  373-383. 

ku wen xin, kew si roei.  (2022).  pengesanan penipuan penyata kewangan melalui beneish m-score: kajian terhadap syarikat yang tersenarai di bursa malaysia.  - kolokium penyelidikan prasiswazah ekonomi dan pengurusan ke-1 2021/2022.  176-188. 

norhafizah abu hasan, nor liza abdullah, lai wei sieng, tee lain tze, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, maizatulakma abdullah, nur atiqah abdullah, wye chung khain, norain mod asri.  (2021).  jk pementoran.  - pementoran connect@fep semester 1 sesi 2021/2022.  1-20. 

tee lain tze;kew si roei.  (2021).  the profitability of trading strategies based on past stock returns.  -

tee lain tze;low soo wah;kew si roei.  (2020).  the link between market states, market integration and stock market efficiency.  -

tee lain tze;hawati binti janor;ruzita binti abdul rahim;kew si roei.  (2020).  consumer sentiment, biodiesel production, governance. and palm oil price volatility: evidence from major palm oil producers.  -

ruzita binti abdul rahim;noor azryani binti auzairy;kew si roei;tee lain tze;roziana binti baharin;suzana binti muhamad said.  (2020).  ukm migration to e-wallet: a study on consumers’ readiness.  -

lain-tze tee dan si-roei kew.  (2018).  kesan trump ke atas mata wang di negara-negara perkongsian trans-pasifik.  - impak - kewangan & pelaburan @ ukm. 

lain-tze tee and si-roei kew.  (2018).  the trump effect on currencies in trans-pacific partnership countries.  - impact- finance & investment @ ukm. 

si-roei kew dan lain-tze tee.  (2018).  are crude oil prices and the currencies of oil exporters correlated in southeast asia?.  - impact- finance & investment @ ukm (centre for research and instrumentation management (crim), universiti kebangsaan malaysia). 

si-roei kew dan lain-tze tee.  (2018).  adakah harga minyak mentah berkolerasi dengan mata wang pengeksport minyak di asia tenggara?.  - impak - kewangan & pelaburan @ ukm. 

si-roei kew.  (2018).  time-varying predictability of equity returns.  - 3rd international conference on business management. 

ahmad raflis che omar; mohd helmi ali; farhana sidek; noor azuan hashim; mohd radzuan rahid; kew si roei; mohd rashan shah robuan; zaiton jasin; zamry hassan; siti norsyarina rahim.  (2018).  teres eko-niaga ukm: business incubation.  - impact: finance & investment @ukm december 2018. 

zaleha yazid, md daud ismail, siti noor kamaliah, abu hanifah ayob, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, mohd rashan shah robuan..  (2018).  garis panduan penerimaan lawatan antarabangsa fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  - 1-2. 

ahmad raflis che omar; mohd helmi ali; farhana sidek; noor azuan hashim; mohd radzuan rahid; kew si roei; mohd rashan shah robuan; zaiton jasin; zamry hassan; siti norsyarina rahim.  (2018).  teres eko-niaga ukm: inkubator perniagaan mahasiswa.  - impact - kewangan & pelaburan @ ukm. 

zaleha yazid, md daud ismail, siti noor kamaliah, abu hanifah ayob, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, mohd rashan shah robuan..  (2018).  garis panduan permohonan universiti luar untuk mengadakan seminar/bengkel di fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  - 1-3. 

low soo wah, noor azlan ghazali, noreha halid, tee lain tze, kew si roei.  (2013).  financial development and transition towards knowledge-intensive economy - the case of east asia.  - significance of over-subc. 

low soo wah, kew si roei, tee lain tze.  (2011).  international evidence on the link between quality of governance and stock market performance.  - proceeding of the 19th annual conference on pacific basin finance, economics, accounting, and management.