Penerbitan Lain-lain

yusasniza binti mohd yunus;aini binti aman;ruhanita bt. maelah;zaini binti embong.  (2021).  enhancing mindfulness in information technology and work-life balance: the perspectives from global business services industry.  -

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 7 bahagian 1.  - 1. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 7 bahagian 2.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  jual-pajak semula.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perakaunan untuk cukai - siri 1.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perakaunan untuk cukai - siri 2.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perakaunan untuk cukai - siri 3.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perakaunan untuk cukai.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perakaunan untuk manfaat pekerja - siri 1.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perakaunan untuk manfaat pekerja - siri 2.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perakaunan untuk ekuiti - siri 2.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perolehan sesyer - siri 1.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perolehan sesyer - siri 2.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perolehan sesyer - siri 3.  - 1. 

zaini embong, hamezah md nor, selamat kundari.  (2020).  perakaunan untuk ekuiti - siri 1.  - 1. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, suzana muhamad said, mohd rashan shah robuan, suhana johar, noraini hamzah, norngainy tawil, adi irfan che ani, suraya sharil, mohd. khairul azhar mat sulaiman mazlan.  (2020).  indigenous community education and entrepreneurship training centre.  - u4s international conference: how community engagement can drive innovative sustainability in 4ir era.  1. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2020).  socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  - socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  1-77. 

ruhanita maelah, aini aman, yusasniza mohd yunus, zaini embong, abdul aziz ahmad.  (2020).  teaching case managing talent in global business services environment.  - 5th international case study conference.  1-14. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 1.  - 1. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 2.  - 1. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 3 bahagian 1.  - 1. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 3 bahagian 2.  - 1. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 3 bahagian 3.  - 1. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 4.  - 1. 

aini binti aman;zakiah muhammaddun binti mohamed;ruhanita bt. maelah;yusasniza binti mohd yunus;zaini binti embong;syaima`binti adznan.  (2020).  building talent for finance and accounting shared services industry: case studies of shared services centre in south east asia.  -

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 5 bahagian 1.  - 1. 

rokiah binti haji omar;siti aminah bt. osman;fairuz bin mohd rafdzi;zaini binti embong;mohamed yusoff bin mohd nor.  (2020).  pemerkasaan holistik komuniti b40 kampung seberang takir melalui pendekatan multidisiplin.  -

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 5 bahagian 2.  - 1. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 5 bahagian 3.  - 1. 

zaini embong.  (2020).  pajakan siri 6.  - 1. 

zaini embong.  (2019).  apakah itu perakaunan.  - 1. 

kamarul baraini binti keliwon;khalijah binti ahmad;amizawati bt. mohd amir;yusasniza binti mohd yunus;zaini binti embong.  (2018).  kawalan dan pengurusan kewangan untuk projek penternak ikan patin di pulau manis.  -

zaini embong.  (2018).  jalinan kasih memupuk cita dan harapan (jaksis).  - impak sekolah@ ukm. 

aini aman, abdul aziz ahmad, yusasniza mohd yunus, zaini embong & ruhanita maelah.  (2018).  mitigating talent retention issues through impact sourcing: evidence from malaysia and sri lanka.  - 8 international conference on operations and supply chain management (oscm). 

aini aman, ruhanita maelah, yusasniza mohd yunus, zaini embong, abdul aziz ahmad.  (2018).  global business services module 2.0.  -

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

zaini embong.  (2018).  accounting: assets, liabilities and equities.  -

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon & yusasniza mohd yunus.  (2018).  projek pemerkasaan sosio-ekonomi orang asli temuan kampung kachau luar melalui pembangunan eco-home village resort kertas kerja bagi mewujudkan platform crowdfunding di ukm.  - kertas kerja bagi mewujudkan platform crowdfunding di ukm. 

hajjah siti faridah abdul jabbar, zaini embong.  (2018).  usahawan muda pencetus inovasi.  - impak sekolah@ ukm. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, norlida hanim mohd salleh, hamidah yamat.  (2017).  orang asli temuan kg kachau luar cultutal commercialisation kit.  - 1-14. 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, norlida hanim & hamidah yamat.  (2017).  program pembangunan komuniti memperkasa sosioekonomi orang asli temuan kg. kachau luar, sg. lalang, semenyih, selangor.  - rampai penyelidikan 7 november 2017.  1. 

zaini embong.  (2017).  sejarah perakaunan.  - youtube.  1. 

zaini embong, yusasniza mohd munos, kamarulbaraini keliwon, doris padmini a/p selvaratnam, fathin faizah said, nur atiqah abdullah, noor hasni juhdi & nurul ain nafhah abd rahman.  (2017).  buku panduan latihan industri fep.  - 1-34. 

zaini embong, doris padmini a/p s. selvaratnam, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, noor hasni juhdi, syaima` adznan, sarmila md sum, habibah ahmad & shahlan surat.  (2017).  poster untuk rampai penyelidik b40 7 november 2017.  - projek program perkongsian ilmu melalui anak angkat (pi2a).  1. 

aini aman, ruhanita maelah, yusasniza mohd yunus, zaini embong & syaima` adznan.  (2017).  providing business services to the world.  - new straits times, higher education.  2-3. 

kamarul baraini keliwon, amizawati mohd amir, khalijah ahmad, yusasniza mohd yunus & zaini embong.  (2017).  kawalan dan pengurusan kewangan perniagaan milik-b40.  - 1. 

kamarul baraini keliwon & zaini embong.  (2017).  poster hari inovasi fakulti pendidikan 2017 pada 11 oktober 2017.  - pengajaran perakaunan berasaskan projek.  1. 

aini aman, abdul aziz ahmad, syaima` adznan, ruhanita maelah, yusasniza mohd yunos, zaini embong, zakiah muhammadun mohamed.  (2016).  global business services course module.  - 1-103. 

aini aman, zakiah muhammaddun, ruhanita maelah, zaini embong, yusasniza mohd yunus & syaima` adznan.  (2016).  gbs studies set to address talent issues.  - worldlabs global.  40-43. 

norman bin mohd saleh, romlah binti jaffar, mohamat sabri bin hassan, zaini binti embong, noradiva bt. hamzah.  (2015).  upper echelon model of cooperative`s accountability governance.  -

zaini binti embong, norman bin mohd saleh, romlah binti jaffar, amirul hafiz bin mohd nasir.  (2015).  information economics from the perspective of institutional theory: the case of ifrs.  -

suhana johar, qodriyah mohd saaf, mohd asyraf zulkifley, zaini embong.  (2015).  panduan pelaksanaan citra kompetensi sesi akademik 2014-2015.  - modul 6: lmck2811 sosial dan kebertanggungjawaban, hhhc9101 sosial dan kebertanggungjawaban.  83-94. 

zaini embong, seyed sajad ebrahimi rad.  (2015).  financial information quality and investment efficiency: role of audit and ifrs.  - asian academic accounting association 16th annual conference. 

zizah che senik, ratana jabir, zaini embong, farhana sidek, noorasiah sulaiman, siti azawiyah abu bakar.  (2014).  developing e-handbook to enhance internship program: a justification.  - ukm teaching and learning congress 2013. 

zaini embong, seyed sajad ebrahimi rad.  (2013).  ifrs and investment efficiency.  - malaysian institute of accountants articles of merit awards on paib 2012. 

tan mei zi, mohamat sabri hassan, and zaini embong.  (2013).  value relevance of fair value of investment properties and board characteristics in malaysian real estate investment trusts (mreits).  - the 14th foura annual conference "global accounting and corporate responsibility reporting".