Penerbitan Lain-lain

azad iqram nadmilail, mohd effendi ewan mohd matore, siti mistima maat.  (2022).  situational judgement test for trainee teacher (sjt3).  - international science and social science innovation competition (isic iv) 2022.  1. 

siti mistima maat.  (2022).  semak kaedah pengajaran atasi keciciran murid.  - berita harian.  1-2. 

azad iqram nadmilail, mohd effendi ewan mohd matore, siti mistima maat, lynn sheridan.  (2022).  the development of a situational judgment test for selecting teacher trainee to institute of teacher education.  - australia malaysia virtual phd internship program 2022 mini symposium.  1. 

mohd effendi @ ewan bin mohd matore;norasmah bt. othman;nor ba`yah binti abdul kadir;siti mistima binti maat;suziyani binti mohamed;haryanti binti mohd affandi.  (2022).  pembinaan indeks kecerdasan menghadapi cabaran atau adversity quotient (aq) bagi belia berisiko komuniti b40 .  -

ang wei lun;elankovan a/l a sundararajan;zulkifli bin mohd nopiah;noorhelyna binti razali;siti mistima binti maat;muhamad alias bin md. jedi.  (2021).  development of learning analytics-enhanced massive open online courses framework for engineering mathematics subjects.  -

roslinda binti rosli;aliza binti alias;hasnah binti toran;siti mistima binti maat.  (2020).  a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics.  -

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2020).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2019).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

liliahalim,kalaivanichellappan,ruhizanyasin,kamisahosman,zanatoniksan,azminshamrambely,wjulianawahmad,effandizakaria,hafizahhusain,mardinaabdullah,rizafizahothaman,mdizwanmahmud,roslindarosli,ayazidabakar,tmastura tsoh,m.sattar rasul,sabirinab&sitimistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - the 17th international expo on inventions and innovations. 

mohd effendi @ ewan mohd matore, ahmad zamri khairani, nordin abd razak, siti mistima maat.  (2018).  assessing the quality of items measuring adversity quotient among mechanical engineering students using rasch model.  - the 5th mechanical engineering research day (merd'18) international poster seminar. 

siti mistima maat.  (2018).  stemming waning science interest.  - news straits time.  12. 

siti mistima maat.  (2018).  ungkapan ringkas tonjol budi bahasa.  - utusan malaysia. 

siti mistima maat.  (2017).  spm bukan penentu mutlak kejayaan pelajar.  - utusan malaysia.  14. 

siti mistima maat.  (2017).  tarik minat pelajar masuk aliran sains.  - berita harian.  1. 

siti mistima maat.  (2017).  use 4cs in stem education.  - news straits time.  20. 

effandi zakaria, siti mistima maat, roslinda rosli, md yusoff daud.  (2016).  penggunaan powtoon dan videoscribe dalam kursus sarjana pendidikan.  - k-novasi pengajaran dan pembelajaran ukm. 

siti mistima maat.  (2016).  pendidik perlu rebut peluang tingkat tahap profesionalisme.  - berita harian. 

siti mistima maat.  (2016).  signs of disinterest in science.  - news straits time.  1. 

siti mistima maat.  (2016).  kolaborasi ngo, ibu bapa, alumni perkasa pelajaran.  - berita harian.  1. 

roslinda, siti mistima dan effandi zakaria.  (2016).  penjanaan bahan inovasi dan modul dalam pengajaran dan pembelajaran nombor bulat.  - k-novasi p&p ukm. 

siti mistima maat.  (2016).  terap prinsip rukun negara bermula di rumah.  - berita harian. 

siti mistima maat.  (2016).  kecemerlangan perlu seimbang.  - utusan malaysia.  1-2. 

siti mistima maat.  (2016).  ensure use of correct and proper english words.  - news straits time. 

siti mistima maat.  (2016).  guru perlu penuhi tuntutan pa-21,ikut keperluan semasa..  - berita harian.  1. 

siti mistima maat.  (2015).  anak kampung berjaya perlu berjaya jadi penggerak majukan tempat sendiri.  - berita harian. 

siti mistima maat.  (2015).  kita patut rasa bersalah buang sampah merata-rata.  - berita harian. 

siti mistima maat.  (2015).  pppmpt wajar utama akhlak graduan.  - berita harian. 

siti mistima maat.  (2015).  penguasaan sains dan matematik untuk elak ketinggalan.  - dewan masyarakat. 

siti mistima maat.  (2015).  berpada-pada guna gajet hormati hubung insaniah.  - berita harian. 

siti mistima maat.  (2015).  keterbatasan dana cabaran ketengah idea hasil inovasi.  - berita harian. 

siti mistima maat.  (2015).  even the best education cannot buy good manners.  - news straits time. 

siti mistima maat.  (2015).  bantuan kepakaran ringan mangsa bah.  - berita harian. 

siti mistima maat.  (2015).  building understanding of disaster through education.  - news straits times. 

siti mistima maat.  (2015).  sharing knowledge transfer important.  - news straits time.