Penerbitan Lain-lain

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl -mencuri.  - 1-2. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  hudud kesalahan seksual lain.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl murtad.  - 1-2. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl-qazaf.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl-rompak.  - 1-2. 

mohamad azhan bin yahya;nurul hidayat binti ab rahman.  (2022).  isu perundangan semasa 1.  -

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  persetubuhan haram dan kesalahan seksual.  - 1-7. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl-syarbu.  - 1-2. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  qazaf dan tuduhan.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  riddah dan kesalahan aqidah.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  hujahan dan perintah dalam kes mal.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  kes mal permohonan interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  perbicaraan kes mal.  - 1-22. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2021).  pengurusan pandemik covid-19 menurut sunnah nabawiah.  - international conference and muktamar on prophetic sunnah (icmas 2021).  1-12. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  permohonan sementara (interim).  - 1-12. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  garis panduan kursus latihan amali.  - 1-6. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah ii.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  ta'zir.  - 1-34. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  yamin-sumpah sebagai bayyinah.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qarinah-peranannya sebagai bayyinah dari perspektif umum dan khusus.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  ra'yul khabir-expert evidence dan kitabah-documentary evidence sebagai bayyinah.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 2.  - 1-6. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  hukum jenayah syariah ke-2.  - 1-15. 

asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya & mohamamd nazeri osman.  (2020).  garis panduan kursus latihan amali uuuk 4005 (v2020).  - 1-26. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah syariah (hukum).  - 1-15. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 2113.  - 1-4. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  kesalahan jenayah syariah malaysia.  - 1-25. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  ta'zir.  - 1-27. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 1.  - 1-6. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: definisi dan jenis-jenisnya.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: jenis-jenis hukuman dan pensabitannya.  - 1-13. 

fatimah yusro hashim, mohammad azhan yahya.  (2020).  legal aid and literation awareness: bridging the university and community.  - 5th asiaengage regional conference: how community engagement can drive innovative sustainability in the 4ir era?.  10. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2020).  kesalahan ta'zir.  - 1-34. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (1).  - 1-27. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (2).  - 1-27. 

mohamad azhan yahya, asma hakimah ab. halim.  (2020).  garis panduan latihan amali.  - 1-15. 

mohamad azhan yahya. ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interim.  - 1-12. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  perbicaraan dan pendengaran.  - 1-22. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  penghujahan dan penghakiman.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah ii.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  prosedur mal syariah:pengenalan.  - 1-117. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada prinsip jenayah syariah di bawah undang-undang jenayah islam.  - 1-67. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  persetubuhan haram-zina serta kesalahan seksual lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-22. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qazaf dan tuduhan fitnah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  sariqah dan curi-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-6. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  hirabah dan rompak-perspektif hudud dan qisas.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  baghawah dan menentang pemerintah-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  riddah dan kesalahan aqidah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  syarbul khamr dan kesalahan dan kesalahan lain berkaitan-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 4133.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  iqrar pengakuan sslah dan iqrar pengakuan.  - 1-14.