Penerbitan Lain-lain

muhamad helmi bin md. said, nazura binti abdul manap, suhaizad bin saifuddin, asma hakimah binti ab. halim, mohamad azhan bin yahya, raja mazelan bin raja deraman, zarul izham bin jaapar, masmadhanur aslinda binti ali.  (2023).  keperluan penubuhan dan pewartaan pusat pemulihan bagi memperkasakan pelaksanaan hukuman alternatif kes jenayah syariah di negeri sembilan.  - 1-208. 

mohamad azhan yahya.  (2023).  bantuan guaman.  - 1-14. 

mohamad azhan yahya.  (2023).  kesedaran dan kepentingan enakmen keluarga islam perak (2204).  - 1-8. 

mohamad azhan yahya.  (2023).  kesedaran dan kepentingan enakmen keluarga islam (negeri melaka) 2002.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pengenalan uruf.  - 1-7. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  bayyinah.  - 1-6. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  iqrar.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pendapat pakar.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pengenalan interim.  - 1-12. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pengenalan interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pengenalan simulasi kes.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  qarinah.  - 1-4. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  sumpah.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, jady@zaidi hassim, muhamad helmi md said, mohammad nazeri osman, ahmad siddiqi ali, nur laily mohammad khadri, norshahirah nasri, amirul a. ghani, muim bin abdullah, muhammad abdul muiz firdaus, wan abdullah shahir wan abd hamid.  (2022).  pengurusan harta orang islam.  - 1-6. 

jady@zaidi hassim, hanim kamaruddin, muhamad helmi md. said, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, mohammad nazeri osman, mohd faizal jaffar & nur laily mohammad khadri.  (2022).  modul pelaksanaan kaedah alternatif kepada kursus latihan amali/ industri (uuuk 4005) fakulti undang-undang universiti kebangsaan malaysia.  - modul pelaksanaan kaedah alternatif kepada kursus latihan amali/ industri (uuuk 4005) fakulti undang-undang universiti kebangsaan malaysia.  1-5. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  undang-undang jenayah islam.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  perincian pengendalian kursus undang-undang jenayah islam.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  pengenalan kepada prinsip jenayah syariah di bawah undang-undang jenayah islam.  - 1-67. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  persetubuhan haram-zina serta kesalahan seksual lain-perspektif hudu dan tazir.  - 1-22. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  qazaf dan tuduhan fitnah lain-perspektif hudud dan tazir.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  jenayah sariqah dan curi.  - 1-6. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  hirabah dan rompak - perspektif hudud dan qisas.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  baghawah dan menentang pemerintah-perspektif hudud dan tazir.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  jenayah riddah dan kesalahan aqidah lain: perspektif hudud dan tazir.  - 1-30. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  syarbul khamr dan kesalahan lain berkaitan-perspektif hudud dan tazir.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  proforma kursus - jurispruden islam.  - 1-20. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  uk 3163-kandungan kursus.  - 1-18. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  uk 3163-arahan penyediaan pembentangan 1 dan 2, laporan akhir 1 dan 2.  - 1-3. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  uk 3163-arahan terperinci pbl- pembentangan 1-laporan akhir 1 al quran dan al sunnah.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2022).  proforma kursus uuuk4133 - undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah 1.  - 1-15. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2022).  perincian pengendalian kursus uuuk4133.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  sumber perincian prinsip keterangan dan prosedur syariah.  - 1-18. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  bayyinah:satu pengenalan umum.  - 1-27. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  iqrar pengakuan salah dan iqrar pengakuan.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  yamin/sumpah sebagai bayyinah.  - 1-32. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  qarinah : peranan sebagai bayinnah dari perpektif umum dan khusus.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  ra'yul khabir dan kitabah sebagai keterangan.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  proforma kursus uuuk 4143-undang-undang keterangan dan tatacara mahkamah syariah ii.  - 1-20. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  uk 4143-undang-undang keterangan dan acara mahkalah syariah ii.  - 1-25. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  pbl- latihan persiapan untuk membuat bantahan persiapan untuk menjawab bantahan.  - 1-18. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  pbl-latihan persediaan mambantah-menjawab bantahan dalam perbicaraan kes mal/jenayah syariah.  - 1-30. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  uk 4143-latihan pbl penyedian hujah bantahan dan menjawab bantahan soalan pbl.  - 1-8. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  vii. pbl-latihan pendrafan dokumen pliding.  - 1-5. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  prosedur mal syariah-satu pengenalan.  - 1-117. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  persetubuhan haram dan kesalahan seksual.  - 1-7. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  qazaf dan tuduhan.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  riddah dan kesalahan aqidah.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  sariqah dan curi.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  hirabah dan rompak.  - 1-4. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  baghawah.  - 1-5. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  syarbul khamr.  - 1-3. 

mohamad azhan bin yahya;nurul hidayat binti ab rahman.  (2022).  isu perundangan semasa 1.  -

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl -mencuri.  - 1-2. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  memperkasakan prinsip syariah dalam pengumpulan keterangan digital dalam kes jenayah syariah.  - 6th muzakarah fiqh & international conference 2022.  1-8. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  hudud kesalahan seksual lain.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl murtad.  - 1-2. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl-qazaf.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl-rompak.  - 1-2. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl-syarbu.  - 1-2. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  qisas.  - 1-4. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perbincangan meja bulat: hukuman jenayah syariah dalam menjamin kesejahteraan keluarga malaysia.  - perbincangan meja bulat: hukuman dan implikasi hukuman jenayah syariah dalam menjamin kesejahteraan keluarga malaysia.  1-8. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  hukuman jenayah syariah dalam menjamin kesejahteraan keluarga malaysia.  - perbincangan meja bulat: hukuman dan implikasi hukuman jenayah syariah dalam menjamin kesejahteraan keluarga malaysia keluarga sejahtera.  1. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pengenalan ijma.  - 1-6. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pengenalan masalih mursalah.  - 1-6. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2021).  pengurusan pandemik covid-19 menurut sunnah nabawiah.  - international conference and muktamar on prophetic sunnah (icmas 2021).  1-12. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  hujahan dan perintah dalam kes mal.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  kes mal permohonan interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  garis panduan kursus latihan amali.  - 1-6. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  perbicaraan kes mal.  - 1-22. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  ta'zir.  - 1-34. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  permohonan sementara (interim).  - 1-12. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah ii.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya.  (2021).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qazaf dan tuduhan fitnah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  sariqah dan curi-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-6. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  hirabah dan rompak-perspektif hudud dan qisas.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  baghawah dan menentang pemerintah-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-7. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  riddah dan kesalahan aqidah lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-9. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  syarbul khamr dan kesalahan dan kesalahan lain berkaitan-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-11. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 4133.  - 1-4. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  iqrar pengakuan sslah dan iqrar pengakuan.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  yamin-sumpah sebagai bayyinah.  - 1-14. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  qarinah-peranannya sebagai bayyinah dari perspektif umum dan khusus.  - 1-12. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  ra'yul khabir-expert evidence dan kitabah-documentary evidence sebagai bayyinah.  - 1-12. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 2.  - 1-6. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (2).  - 1-27. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  hukum jenayah syariah ke-2.  - 1-15. 

mohamad azhan yahya, asma hakimah ab. halim.  (2020).  garis panduan latihan amali.  - 1-15. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah syariah (hukum).  - 1-15. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  kesalahan jenayah syariah malaysia.  - 1-25. 

mohamad azhan yahya.  (2020).  ta'zir.  - 1-27. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2020).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat 1.  - 1-6. 

fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: definisi dan jenis-jenisnya.  - 1-17. 

fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: jenis-jenis hukuman dan pensabitannya.  - 1-13. 

mohamad azhan yahya. ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interim.  - 1-12. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  interlokutori.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  perbicaraan dan pendengaran.  - 1-22. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  penghujahan dan penghakiman.  - 1-9. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  undang-undang keterangan dan acara mahkamah syariah ii.  - 1-3. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  prosedur mal syariah:pengenalan.  - 1-117. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  pengenalan kepada prinsip jenayah syariah di bawah undang-undang jenayah islam.  - 1-67. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  persetubuhan haram-zina serta kesalahan seksual lain-perspektif hudud dan ta'zir.  - 1-22. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2020).  ayat hukum jenayah syariah (1).  - 1-27. 

mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff.  (2020).  kesalahan jenayah dalam perundangan islam.  - 1-21. 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2020).  kesalahan ta'zir.  - 1-34. 

fatimah yusro hashim, mohammad azhan yahya.  (2020).  legal aid and literation awareness: bridging the university and community.  - 5th asiaengage regional conference: how community engagement can drive innovative sustainability in the 4ir era?.  10. 

ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya dan fatimah yusro hashim.  (2020).  perincian pengendalian kursus uuuk 2113.  - 1-4. 

asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya & mohamamd nazeri osman.  (2020).  garis panduan kursus latihan amali uuuk 4005 (v2020).  - 1-26.