Penerbitan Lain-lain

sofia shahida badrul hisham, nurul iffah dayana efazel ezudin ridza, mohamad taha ijab.  (2020).  analitik trend pengundian politik permuafakatan dalam pilihan raya umum malaysia pru12- pru14.  - 1-35. 

veelvili sambathu, yoganageswarry gernanathenan, kunavathy atmanathan, mohamad taha ijab.  (2020).  analitik data kemalangan pekerja di tempat kerja.  - 1-21. 

nur alyssa eirwan, noraizan zakir hussin, nor syafinaz sazaali, mohamad taha ijab.  (2020).  analitik kadar jenayah penagihan dadah mengikut negeri di malaysia dari 2015 hingga 2019.  - 1-17. 

ndubisi idris shah, muhammad nur rifaie abdul razak, muhamad firman firdaus mohd rodzi, dan mohamad taha ijab.  (2020).  analitik kadar jenayah siber melibatkan buli siber dan isu perkauman media sosial di malaysia.  - 1-31. 

muhammad sobri, mohamad taha ijab, norshita mat nayan.  (2020).  reka bentuk aplikasi mudah alih kesihatan penyakit kronik jantung berasaskan teori keupayaan.  - 1-37. 

mohamad hidir mhd salim, nazlena mohamad ali, mohamad taha ijab.  (2020).  kerangka konsepsi reka bentuk e-pembelajaran berasaskan pendekatan peringatan persuasif.  - 1-18. 

nur syaza zainali, mei choo ang, kok weng ng, mohamad taha ijab.  (2020).  a framework for sustainable eco-friendly product development based on triz.  - 1-15. 

mohamad taha ijab.  (2020).  information communication technology (ict) for sustainability.  - 1-72. 

muhammad sobri, mohamad taha ijab, norshita mat nayan.  (2020).  the usability and affordances of mobile heart disease application using design science research approach.  - seminar on information retrieval and knowledge management 2020.  1-7. 

halimah badioze zaman, azlina ahmad, mohamad taha ijab, rabiah abdul kadir, norshita mat nayan, suraya hamid, hazleen aris.  (2020).  kajian dasar kesediaan data terbuka dalam sektor pendidikan di malaysia.  - 1-111. 

muhammad sobri, mohamad taha ijab, norshita mat nayan.  (2020).  design and evaluation of user interface design of mobile heart monitoring application.  - applied informatics international conference 2020.  1-6. 

mohamad taha bin ijab;seri manja bte abdul wahab;azlina binti abu bakar;mohd azul mohamad salleh;mohd firdaus bin yahaya;siti nor safura binti azmin;nur fazliana binti ramli;norshita binti mat nayan;rabiah binti abdul kadir;ely salwana binti mat surin.  (2020).  pembangunan indeks kesedaran dan pengetahuan serta kebersediaan terhadap konsep analitik data raya di kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan profesional dan akademik di universiti kebangsaan ma.  -

mohamad taha ijab, seri manja abdul wahab, mohd azul mohamad salleh, azlina abu bakar, rabiah abdul kadir, norshita mat nayan, ely salwana mat surin, siti nor safura azmin, mohd firdaus yahaya, nur fazliana ramli, siti nur husna abd. rahman.  (2020).  pembangunan indeks kesedaran dan pengetahuan serta kebersediaan terhadap konsep analitik data raya di kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan profesional dan akademik di ukm.  - 1-54. 

mohamad taha bin ijab;halimah bt. hj. badioze zaman;nazlena binti mohamad ali.  (2020).  digitally-enabled environmental sustainability movement in higher education: a technological affordances perspective.  -

mohamad taha ijab.  (2020).  data raya untuk masyarakat: data quality.  - 1-52. 

noor halimi rose mohamad, mohamad taha ijab .azlina ahmad.  (2019).  pembangunan isyarat visual visual dalam aplikasi realiti luasan berasaskan pembelajaran kitar semula sisa pepejal.  - 26. 

muhammad yudhi rezaldi,rabiah abdul kadir, mohamad taha ijab,azlina ahmad.  (2019).  improving 3d geovisualization of flood disaster with aesthetics value.  - 30. 

mohamad hidir mhd salim, nazlena mohamad ali, mohamad taha ijab.  (2019).  conceptual persuasive design model development of e-learning for tertiary students.  - 32. 

ang mei choo, mohamad taha ijab, aliimran bin nordin, hanif bin ahmad baharin, ummul hanan mohamad.  (2019).  laman sesawang dan media sosial ivi.  - 1-18. 

halimah b.z., riza s., azlina a. nazlena m.a., rabiah a.k., mei choo a., mohamad nazir a., azizah j., puteri nor ellyza n., norshita m.n., ely salwana m.s., hanif b., aliimran n., m. taha ijab., ummul hanan m..  (2019).  dasar pelan strategik institut informatik visual (ivi), ukm 2019 - 2024.  - 1-199. 

mohd azul mohamad salleh, mohd taha ijab, hukil sino, jamalul lail abdul wahab, rusyda helma mohd & diana johan.  (2019).  pembangunan instrumen dalam talian dan penilaian kendiri terhadap 7 domain utama minggu mesra mahasiswa dalam kalangan pelajar b40 kolej kediaman ukm.  -

mohamad taha ijab, amar syarifuddin abdullah.  (2019).  penggunaan media sosial bagi tujuan kelestarian alam sekitar di kalangan pelajar universiti kebangsaan malaysia (ukm).  - konvensyen kampus lestari 2019.  1-2. 

mohd azul mohamad salleh;hukil bin sino;jamalul lail bin abdul wahab;rusyda helma binti mohd;mohamad taha bin ijab.  (2019).  pembangunan instrumen dalam talian dan penilaian kendiri terhadap 7 domain utama minggu mesra mahasiswa dalam kalangan pelajar b40 kolej kediaman ukm..  - 1-6. 

muhammad sobri, mohamad taha ijab, norshita mat nayan.  (2019).  user satisfaction of mobile heart monitoring application from affordances theory perspective.  - 15. 

mohamad taha ijab, johnlee jumin, halimah badioze zaman, ang mei choo.  (2018).  get rich via social media.  - impact: special issue ukm-iic2018. 

halimah badioze zaman , azlina ahmad, aliimran nordin, hamidah yamat@ ahmad, aliza,a., ang, m.c., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., aziziah, j., wahiza,w., nazlena, m.a., fauzanita k., azlina a.a.,puteri nor ellyza n.,h. baharin & mohamad taha,i.  (2018).  integrating computational thinking (ct) with english across stem: initial findings for the kedah state government grant.  -

mohamad taha ijab.  (2017).  usability engineering mooc.  - 1-30. 

mohamad taha ijab, azlina ahmad, rabiah abdul kadir.  (2016).  challenge of data quality: towards a big data quality framework.  - impact.