Penerbitan Lain-lain

sharifah nursyahidah syed annuar.  (2017).  remaja dan kerjaya.  - dewan siswa.  8-11. 

sharifah nursyahidah syed annuar..  (2017).  ruang membaca..  - pabelan pos..  16. 

muhammad febriansyah & sharifah nursyahidah syed annuar.  (2017).  alternative or mainstream?: indie book publishing scene in malaysia.  - 11th international conference on malaysia-indonesia relations (pahmi 11). 

perewa muda, sharifah nursyahidah, jasad bersiong.  (2017).  simposium buku jalanan: sebuah catatan..  - buku jalanan.  1-211. 

sharifah nursyahidah syed anuar..  (2017).  dangdut pun boleh jadi punk.  - majalah tumbuh.  28-31. 

sharifah nursyahidah syed annuar.  (2017).  hooligan, ultras or football firm? a study case of a football firm from sabah.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia xv 2017. 

sharifah nursyahidah syed annuar.  (2016).  sistem sokongan sosial remaja..  - dewan siswa.  8-11. 

sharifah nursyahidah syed annuar.  (2016).  goyang denganku: dari indonesia ke sabah, isu keagamaan, perkauman dan nasionalisme: candu?, persoalan migran adalah persoalan kebebasan.  - lastik! lontaran batu-batu kerikil.