Penerbitan Lain-lain

wye chung khain.  (2019).  menangani isu gen y dalam pasaran buruh.  - berita harian.  10. 

wye chung khain..  (2018).  sistem insurans pekerjaan wajar lebih lumayan..  - berita harian..  10. 

wye chung khain.  (2018).  chapter 3 criteria of financial freedom.  -

wye chung khain.  (2017).  menyelesai isu ketidakpadanan pendidikan.  - berita harian.  10.