Penerbitan Lain-lain

ahmad razi othman.  (2023).  kepelbagaian biodiversiti mikroorganisma di dalam pemuliharaan dan rawatan alam sekitar.  - impak: kluster sumber lestari, alam sekitar dan kehidupan pintar.  10-11. 

ahmad razi othman.  (2023).  guna bioteknologi rawat sisa plastik.  - akhbar kosmo.  1-2. 

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;nurina bt. anuar;hassimi bin abu hasan;noorashikin binti md saleh;ahmad razi bin othman;nur `izzati binti ismail.  (2023).  interaction of mycorrhizal fungi and native emergent plants in co-phytoremediation of hydrocarbon contaminated sludge.  -

m. zulkifli, h.abu hasan, s.r.s. abdullah, a.r. othman.  (2022).  acclimatization studies of effective microbes in moving bed biofilm reactor.  - 6th international conference of chemical engineering and industrial biotechnology 2022.  535-536. 

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;babul airianah binti othman;hassimi bin abu hasan;noorashikin binti md saleh;ahmad razi bin othman;nur `izzati binti ismail.  (2022).  biopenggilapan air sisa industri minyak kelapa sawit (pome) terawat menggunakan azolla pinnata dan lemna minor bagi penghasilan makanan ternakan.  -

ang wei lun;abdul wahab bin mohammad;lim swee su;ahmad razi bin othman.  (2022).  expansion of microbial fuel cell sensor design for effective water quality monitoring.  -

ahmad razi bin othman;nurina bt. anuar;siti rozaimah bt. sheikh abdullah;hassimi bin abu hasan.  (2022).  understanding chromium reduction metabolism pathway by malaysian soil bacteria for enhancing bioremediation process.  -

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;hassimi bin abu hasan;ahmad razi bin othman.  (2021).  an integrated coagulation-flocculation and adsorption process for coffee industry effluent using natural resources.  -

hassimi bin abu hasan;noorhisham bin tan kofli;siti rozaimah bt. sheikh abdullah;ahmad razi bin othman.  (2021).  rawatan efluen sagu dan penghasilan bioflokulan menggunakan reaktor biofilem lapisan bergerak.  -

mohd. sahaid bin kalil;manal binti ismail;ahmad razi bin othman.  (2020).  development of pico-hydropower (php) generator-microbial electrolysis cell (mec) integrated system for clean, renewable and sustainable hydrogen gas (h2) production.  -

ahmad razi bin othman;mohd. sahaid bin kalil;siti rozaimah bt. sheikh abdullah.  (2020).  biodegradation ability of local bacterial isolates from carbofuran-contaminated paddy fields.  -

ahmad razi othman.  (2020).  kaedah rawatan air kurangkan risiko jangkitan virus.  - berita harian.  1-2. 

wan nor roslam bin wan isahak;siti aminah bt. osman;noor ezlin bt. ahmad basri;farid bin mat zain;shahrom binti md zain;noraini binti hamzah;afida binti ayob;muhamad fadle bin mohamad abu sadin;suhana binti johar;mohammad rasidi bin mohammad rasani;mohd r.  (2020).  integrasi gaya hidup lestari dan pengurusan sisa dalam memperkasa kolaborasi universiti dan komuniti masjid.  -

ahmad razi othman.  (2018).  membangunkan aplikasi video dan animasi di dalam pembelajaran.  - pertandingan k-novasi 2018.  1. 

masli irwan rosli, ahmad razi othman, nurina anuar & siti rozaimah sheikh abdullah.  (2018).  plagiat dan perlaksanaan turnitin dalam kursus projek ilmiah.  - 1.