Penerbitan Lain-lain

zuraida shaadon, mohamad azwan kamarudin, nur syazwina mustapa, salamiah ab ghani, faizah jusoh, maryam abdul rahman, khairuzaman kadir.  (2021).  tanmiyah maharat al-istima wa al-fahm.  - 1-130. 

salamiah ab ghani, muhammad nazri rostam, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, faizol azham mohamed.  (2021).  bahasa arab akademik asas.  - 1-125. 

kaseh abu bakar, ahmad irdha mokhtar, mohamad azwan kamarudin, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad, muhammad nazri rostam, khazri osman, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, al muslim mustapha, shofian ahmad.  (2020).  simulasi kem modul bahasa arab akademik (kembaa 4.0).  - 1-15. 

maryam abdul rahman, kamariah abdul rahman, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  waqi' al-ta'lim wa al-ta'allum al-iliktruniy li maharah al-muhadathah bi al-lughah al-arabiyyah li al-tullab al-natiqin bi ghairiha: tahaddiyat wa aamal.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1-13. 

mohamad azwan kamarudin, salamiah ab ghani, al muslim mustapa @ ab rahim, mohd fadzli ismail.  (2020).  arah bahasa dan tatabahasa-terjemahan: tinjauan perbandingan kaedah pengajaran bahasa arab.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad azwan kamarudin, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman.  (2020).  pengajaran bahasa arab fpi ukm era pandemik covid-19: suka duka guru bahasa.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

ibtisam abdullah, ashinida aladdin, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  pendekatan pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa arab berteraskan standard cefr : satu kajian tahap penguasaan bahasa.  - webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

mohamad azwan kamarudin, muhammad nazri rostam, nurul atiqah mohd radzi, ahmad nabil afif jaafar.  (2020).  masalah bertutur bahasa arab dalam kalangan pelajar dan peranan aktiviti debat dalam menanganinya.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

wan azizul hakim wan aziz, mohamad azwan kamarudin, ibtisam abdullah.  (2020).  al-tawasul al-tarbawiyy: mafhumuhu wa aaliyyatuhu wa mu'awwiqatuhu.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

muhamad asri sulong, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  analisis kesalahan dalam aktiviti debat berbahasa arab dari aspek frasa al-nacat dan al-idafah.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

ahmad nabil afif jaafar, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin, muhamad asri sulong.  (2020).  analisis kesalahan bahasa dan peranannya dalam konteks pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa kedua.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

ummu hani hashim, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, al muslim mustapa @ ab rahim, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, mohd shukari hamzah, nurul atiqah mohd radzi, zulkifli nawawi, nur syazwina mustapa, moktar hussain, zuraida shaadon, faizah juso.  (2018).  modul pertuturan bahasa arab - edisi kedua.  - 1-120. 

nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohd fadzli ismail, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, mohd shukari hamzah, al muslim mustapa, zainud.  (2018).  buku latihan: maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar) - edisi kedua.  - 1-207.