Penerbitan Lain-lain

muhammad sofwan bin mahmud.  (2017).  ceramah hari inovasi jabatan perniagaan kolej vokasioanal jasin,melaka.  - 1-50. 

muhammad sofwan bin mahmud.  (2017).  pembentangan cadangan kajian.  - 1-9.