Penerbitan Lain-lain

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx 1043 pengenalan kepada personaliti.  - 1-20. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx1043 perkembangan teori, teknik dan ujian dan penilaian personaliti.  - 1-37. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx 1043 pendekatan psikoanalitik: sigmund freud.  - 1-47. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx1043 george kelly: personal construct theory.  - 1-20. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx1043 pendekatan neo-psikoanalitik: carl jung.  - 1-46. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx1043 albert bandura: teori permodelan (modeling theory).  - 1-31. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx1043 - pendekatan neo-psikoanalitik: alfred adler.  - 1-46. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx1043 erik erikson (identity theory).  - 1-37. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx1043 abraham maslow (needs-hierarchy theory).  - 1-23. 

mohd haikal anuar adnan.  (2020).  skpx1043 carl rogers: self actualization theory.  - 1-24. 

haikal anuar adnan.  (2019).  isejahtera.  - kaunseling keluarga di penjara.  20-23. 

zainah ahmad zamani, rozainee khairudin, azmawaty mohamad nor, fatimah wati halim, roseliza murni ab rahman, abdul rahman ahmad badayai, mohd haikal anuar adnan, siti mariam mursidan.  (2019).  keberkesanan community rehabilitation program for drug addicts (crpd) dalam meningkatkan motivasi, efikasi diri, penentuan kendiri & kualiti hidup bekas penagih dadah.  - 1-171. 

salina nen, nasrudin subhi, zainah ahmad zamani, najwa afiqa rohaizad & haikal anuar adnan.  (2019).  ada apa pada kaunselor: karakteristik kaunselor pilihan klien.  - konvensyen kaunseling kebangsaan kali ke 21.  1-15. 

salina nen, nasrudin subhi, zainah ahmad zamani, muhammad ajib abd razak, haikal anuar adnan, najwa afiqa roshaizad.  (2018).  manual praktikum sarjana sains sosial psikologi kaunseling.  -