Penerbitan Lain-lain

nadhratun naiim binti mobarak;azizan bin ahmad;mohd sukor bin su`ait;lee tian khoon;nurul akmaliah bt dzulkurnain.  (2020).  kesan pengubahsuaian panjang rantai alkil terhadap sifat terma dan elektrokimia karboksimetil kitosan.  -