Penerbitan Lain-lain

suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2022).  i-pkb: keterlibatan industri dalam penilaian projek kamus bergambar.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022.  1-26. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  penyelidik ukm hasilkan inovasi tingkat penguasaan kosa kata bahasa arab.  - gps bestari sinar harian.  1-4. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  poster mu'jam al-ain.  - 1. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  poster lisan al-arab.  - 1. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  dalami bahasa arab dengan aplikasi ar-faseh.  - kosmo.  1-3. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  ar-faseh tingkat penguasaan bahasa arab.  - utusan malaysia.  1. 

lily hanefarezan asbulah.  (2021).  ar-faseh: reka bentuk dan pembangunan aplikasi kosa kata bahasa arab berasaskan teknologi realiti terimbuh.  - 1.