Penerbitan SCOPUS/ERA

mohd faizal abdul ghani, mohd hizam hanafiah, rosmah mat isa, hamizah abd hamid.  (2021).  systematic literature review: the trend on franchising strategy.  - international journal of entrepreneurship.  1-19. 

kannaki narayansany, rosmah mat isa.  (2021).  the relationship between onboarding program and newcomer's turnover intention: the role of organizational identification as mediator.  - jurnal pengurusan.  3-17. 

sahudin saat@ma'anam, aisyah abdul rahman, rosmah mat isa.  (2020).  analisis swot bagi perjanjian komprehensif dan progresif perkongsian trans-pasifik (cptppa): kes syarikat unit amanah di malaysia.  - geografia.  239-255. 

nurul ashykin abd aziz, mohd hizam hanafiah, hamizah abd hamid, rosmah mat isa.  (2020).  the barriers of international franchise expansion: a study on malaysian education and learning centre franchisors.  - systematics reviews in pharmacy.  888-895. 

sh usman yousaf, mohd hizam hanafiah, rosmah mat isa, nor liza abdullah, zizah che senik, bushra usman.  (2020).  mediating effects of entrepreneurs work performance on the relationship between their psychological capital and growth intentions a study on malaysian entrepreneurs.  - the south east asian journal of management.  63-78. 

mohamad rohieszan ramdan, nor liza abdullah, rosmah mat isa, mohd hizam hanafiah.  (2020).  meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan platform digital oleh perusahaan mikro dan kecil.  - jurnal pengurusan.  1-17. 

sharizin abdul sarhadat, khairul akmaliah adham, rosmah mat isa.  (2020).  dimensi interaksi penyedia-penerima dalam perkhidmatan sokongan sosial untuk pembangunan syarikat pks: kajian kes majlis amanah rakyat (mara).  - jurnal pengurusan.  60-65. 

aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, norliza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham, muhammad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-181. 

nurul ashykin abd aziz, mohd hizam hanafiah, hamizah abd hamid, rosmah mat isa.  (2019).  survival of franchising firm: a study of self-service laundry franchisor.  - international journal of entrepreneurship.  1-6. 

aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, norliza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham, muhammad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-169. 

aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, nor liza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md. auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham muhamad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-190. 

mohammad ahmed mohammad al dweiri, rosmah mat isa.  (2019).  supply chain integration and supply chain performance: the role of knowledge sharing as a mediator.  - international journal of management studies.  21-51. 

khawar naheed and rosmah mat isa.  (2019).  the role of autonomous motivation in the relationship between social capital dimensions and tacit knowledge sharing among academics.  - international journal of economics and management.  165-177. 

siti khadijah mohd ghanie, khairul akmaliah adham, rosmah mat isa.  (2018).  organizational socialization process of mba graduates.  - jurnal pengurusan. 

rasidaharshad, rosmah mat isa, nor liza abdullah.  (2017).  pemenuhankontrak psikologi dan perkongsian pengetahuan: peranan kepercayaan, timbal balas dan iklim kolaboratif.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

zizah che senik, rosmah mat isa, ridzuan md sham, ratana jabir.  (2016).  strategi dan corak pengantarabangsaan perniagaan agro di malaysia.  - jurnal pengurusan.  161-171. 

mohd zabri yusoff, rosmah mat isa, nor liza abdullah.  (2015).  pemahaman hubungan antara modal sosial dan perkongsian pengetahuan dalam community of practice di sektor awam malaysia: kesan ke atas prestasi kerja individu.  - jurnal pengurusan.  1-19. 

normazaini saleh, rasidah arshad, rohayu abdul ghani, rosmah mat isa.  (2015).  kualiti hubungan penyelia-pekerja dengan konflik kerja-keluarga: peranan tanggapan sokongan penyelia sebangai pengantara.  - jurnal pengurusan.  3-11. 

abbas alizadeh dan rosmah mat isa.  (2015).  the use of social media in destination marketing: an exploratory study.  - tourism.  175-192. 

zizah che senik, rosmah mat isa, ridzuan md sham, abu h ayob.  (2014).  a model for understanding smes internationalization in emerging economies.  - jurnal pengurusan.  25-42. 

nor liza abdullah, rosmah mat isa, rasidah arshad, noradiva hamzah, noor azuan hashim.  (2013).  knowledge management strategy and human capital management in hotel industry.  - jurnal pengurusan.  38:3-14. 

zizah che senik, zafir khan mohamed makhbul, rohani yusof, rosmah mat isa, ridzuan md sham.  (2012).  proses pengantarabangsaan enterpris kecil dan sederhana (eks): mengenal pasti dimensi melalui teknik delphi.  - jurnal pengurusan.  34:123-136. 

zizah che senik, rosmah mat isa, brenda scott-ladd, lanny entrekin.  (2010).  influential factors for sme internationalization: evidence from malaysia.  - international journal of economics & management.  4(2):2-21. 

rosmah mat isa, nor liza abdullah & zizah che senik.  (2010).  social capital dimensions for tacit knowledge sharing: exploring the indicators.  - jurnal pengurusan.  30:75-91.