Penerbitan SCOPUS/ERA

zaidi mohd noor, amizawati mohd amir, ruhanita maelah.  (2017).  hubungan sistem pengukuran prestasi strategik dan prestasi pensyarah di universiti penyelidikan awam malaysia melalui keadilan organisasi.  - jurnal pengurusan. 

amizawati mohd amir, sofiah md. auzair.  (2017).  re-examining organizational life cycles criteria : an analysis of service organisations in growth and maturity stages.  - journal pengurusan.  1-17. 

amizawati mohd amir, sofiah md auzair, ruhanita maelah, azlina ahmad.  (2016).  pricing for higher education institutions: a value based approach.  - international journal of educational management.  329-340. 

ku ahmisuhaiti ku ahmad, amizawati mohd. amir, ruhanita maelah.  (2015).  hubungan penyertaan belanjawan dan regangan belanjawan di industri perhotelan: peranan keadilan prosedur.  - jurnal pengurusan.  61-72. 

amizawati mohd amir.  (2014).  performance measurement system in service operations: does size matter?.  - management research review.  37(8):728-749. 

muslim har sani mohamad, fazlin ali, amizawati mohd amir.  (2013).  role of organisational culture on performance measurement practice: the case of malaysian manufacturing firms.  - afro-asian journal of finance and accounting.  3(4):297-318. 

ruhanita maelah, amizawati mohd amir, azlina ahmad, sofiah md auzair.  (2012).  pricing for educational programmes at institutes of higher learning.  - international journal of education economics and development.  3(3):264-287. 

haslina hassan, amizawati mohd amir, ruhanita maelah.  (2012).  peranan pengukuran prestasi strategik ke atas kepuasan kerja dan kekuasan psikologi dalam kalangan pengurus dalam sektor automotif.  - jurnal pengurusan.  34:65-78. 

amizawati mohd amir.  (2011).  the indirect effects of pms design on malaysian service firms? characteristics and performance.  - asian review of accounting.  19(1):31-49. 

amizawati mohd amir; nik nazli nik ahmad; muslim har sani mohamad.  (2010).  an investigation on pms attributes in service organisations in malaysia.  - international journal of productivity and performance management.  59 (8):734-756.