Penerbitan SCOPUS/ERA

sheila rozalia abdul rashid, wan zuhairi wan yaacob, mohd rozi umor.  (2023).  assessments of heavy metals accumulation, bioavailability, mobility, and toxicity in serpentine soils.  - sustainability.  1-21. 

mohamad anuri ghazali, mohd rozi umor, abdul ghani rafek.  (2022).  penilaian cerun bagi meramalkan potensi tanah runtuh menggunakan kaedah sistem penilaian cerun model-b di empangan sultan mahmud, tasik kenyir, kuala berang, terengganu, semenanjung malaysia.  - sains malaysiana.  3103-3112. 

longxiang quek, yu-ming lai, azman a. ghani, muhammad hatta roselee, hao-yang lee, yoshiyuki iizuka, mohd rozi umor, mark pecha, yu-ling lin, rezal rahmat, azmiah jamil.  (2021).  peninsular malaysia transitional geodynamic process from gondwana to pangaea: new constraints from 500 to 200 ma magmatic zircon u-pb ages and hf isotopic compositions.  - gondwana research.  56-72. 

fakhruddin afif fauzi, mohd hariri arifin, mohd basril iswadi basori, khairul arifin mohd noh, mohd rozi umor.  (2019).  application of gravity survey for tin exploration at bongsu granite, kulim, kedah, malaysia.  - sains malaysiana.  2503-2509. 

muzzneena ahmad mustapha, azhar abdul halim, mohd rozi umor.  (2019).  bridging issue in addressing the agenda for sustainable development.  - sains malaysiana.  2297-2604. 

mohd rozi umor, azman abdul ghani, nora muda.  (2019).  kepelbagaian jenis batuan di dalam kompleks stong berdasarkan cerapan lapangan dan kajian petrograf.  - sains malaysiana.  2551-2563. 

azman a ghani, fatin izzani, azmiah jamil, quek long xiang, wan nur atoqah wan ismail, sun-lin chung, yu-ming lai, muhammad hatta roselee, nur islami, kyaw kyaw nyein, meor hakif and mohd rozi umor.  (2014).  permian ultrafelsic a-type granite from besar islands group, johor, peninsular malaysia.  - journal of earth system science.  1857-1878. 

mohd rozi umor, azman abd ghani & hamzah mohamad.  (2012).  batuan volkanik formasi semantan di sekitar gunung benom, pahang.  - bulletin of geological society of malaysia.  43-48. 

mohd rozi umor, azman abd ghani & hamzah mohamad.  (2012).  pembahagian unit batuan di dalam pluton berangkat, kompleks stong, jeli kelantan berdasarkan kajian lapangan, petrografi dan geokimia batuan.  - bulletin of geological society of malaysia.  49-54. 

hariri arifin, m. ghani rafek, a. ibrahim abdullah & mohd rozi umor.  (2010).  geologi pemuliharaan dan pembaikpulihan terowong tinggal sungai lembing, kuantan, pahang sebagai tapak warisan geologi.  - bulletin of the geological society of malaysia.  56:61-66. 

elvaene james, hamzah mohamad, shariff a.k. omang & mohd rozi umor.  (2010).  pencirian enclave yang terdapat di gunung kinabalu sebagai warisan geologi.  - bulletin of the geological society of malaysia.  56:122-125.