Penerbitan SCOPUS/ERA

goh tuan bue, mohamat sabri hassan, hamezah md nor.  (2008).  kerelevanan nilai pelaporan segmen di malaysia.  - jurnal pengurusan.  21-47.