Penerbitan SCOPUS/ERA

rahmah ismail, rozlinda mohamed fadzil, sakina shaik ahmad yusoff, suzanna mohamed isa & affaf abd halim.  (2017).  kerugian ekonomi tulen: perbandingan di antara pendekatan mahkamah di england dengan mahkamah di malaysia.  - jurnal pengurusan.  1-16. 

rahmah ismail, rozlinda mohamed fadzil, sakina shaik ahmad yusoff, suzanna mohamed isa, affaf abd halim.  (2017).  kerugian ekonomi tulen perbandingan di antara pendekatan mahkamah di england dengan mahkamah di malaysia.  - jurnal pengurusan.  1-16.