Penerbitan SCOPUS/ERA

norain mod asri, wook endut, salwah bulis & atikah azmi.  (2014).  impak cukai dan caj perkhidmatan terhadap permintaan makanan di restoran.  - jurnal ekonomi malaysia.  99-116. 

norain mod asri, zulkefly abdul karim, md. zyadi md. tahir, wook endut.  (2013).  impak hasil berasaskan petroleum terhadap perbelanjaan awam di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  47(1):13-20. 

mansor jusoh, antoni, norain mod asri.  (2010).  integrasi kadar pulangan dan kebolehgantian deposit perbankan islam dengan deposit perbankan konvensional.  - jurnal ekonomi malaysia.  44:11-21. 

zulkefly abdul karim, mohd azlan shah zaidi, norain mod asri.  (2008).  pembangunan kewangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi: bukti empirikal di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  42(1):65-89. 

wook endut, fariza ahmad, norain mod asri.  (2007).  gelagat permintaan pengguna terhadap makanan luar: kajian kes di ipoh, klang dan seremban.  - malaysian journal of consumer and family economics.  10(1):85-97. 

zulkefly abdul karim, aminudin mokhtar & norain mod asri.  (2007).  hubungan antara hasil dengan perbelanjaan kerajaan negeri di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  59-93.