Penerbitan SCOPUS/ERA

yusmilayati yunus, mohd yuszaidy mohd yusof, muammar ghadaffi hanapiah, mohd norizam jamian.  (2016).  kepandaian orang melayu dalam mentafsir ruang perubatan tradisional.  - geogdafia.  79-91. 

mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2015).  impak media baharu terhadap sistem nilai masyarakat melayu di malaysia.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  0. 

muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2015).  kontroversi program i want to touch a dog dalam media kontemporari daripada perspektif melayu.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  0. 

yuszaidy mohd yusoff, hanapi dollah, ab samad kechot.  (2013).  perlindungan harta warisan: keberkesanan usaha pemuliharaan dan pemeliharaan dalam pembangunan negara.  - geografia online malaysian journal of society and space.  9(2):64-77. 

mohd. nor shahizan ali, ali salman, novel lyndon, mat pauzi abd. rahman & yuszaidy mohd. yusoff.  (2013).  archive footage and the image of historical documentary.  - asian social science.  9(8):116-122.