Penerbitan Terkini

ungku maimunah mohd. tahir.  (2017).  johor sebagai pusat tamadun melayu antarabangsa.  - persidangan antarabangsa kearifan tempatan: memanfaatkan kearifan tempatan dalam alaf baru. 

ungku maimunah mohd. tahir, kassim thukiman, mohd. zariat abdul rani, nur afifah vanitha abdullah & normaz wana ismail.  (2017).  laporan profil teras strategik isian : pelan induk johor sebagai pusat tamadun melayu antarabangsa.  -

ungku maimunah mohd. tahir dan mohd. zariat abdul rani.  (2017).  kertas cadangan penyediaan pelan induk : johor sebagai pusat tamadun melayu antarabangsa.  - gender dalam sastera: men. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu : teras persuratan melayu.  - 407. 

nor hashimah jalaluddin,zaharani ahmad,ungku maimunah mohd. tahir,zubaidah aman,abdul ghani abu,salinah jaafar,noor rohana mansor,zaitul azma hamzah,mardian shah omar,jamaliah maslon,suhaini md noor.  (2016).  pelan tindakan bahasa melayu sebagai bahasa ilmu di universiti awam 2016-2020.  - 40. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 2. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu teras persuratan melayu.  - 115. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu teras persuratan melayu.  - 58. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  ilmu teras persuratan melayu.  - 8. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 22. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 291. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2016).  islam dan pengaruh barat dalam kritikan.  - 63. 

md. salleh yaapar, muhammad bukhari lubis, ungku maimunah mohd tahir, zawiah yahya, noriah taslim, mohamma ghouse nasarudin, ruzy suliza hashim, zamri arifin, mawar shafie [and (six) others].  (2015).  kamus kesusasteraan.  - 426. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2015).  takrif dan manifestasi `tarbiah` dalam novel popular islami di malaysia.  - pertanika mahawangsa.  117-174. 

ungku maiminah mohd. tahir.  (2015).  persuratan baru: an alternative paradigm to western literary methodologies.  - asiatic.  160-176. 

siti aisyah binte mohamed salim, ungku maimunah mohd. tahir.  (2014).  membaca perwatakan stamford raffles menggunakan pensejarahan baru : analisis dua teks.  - jurnal melayu.  1-13. 

mohd. affandi hassan, ungku maimunah mohd. tahir & mohd. zariat abdul rani.  (2014).  gagasan persuratan baru.  - 520. 

ungku maimunah mohd tahir & zulkarnain mohamed.  (2013).  islam, feminisme barat dan sastera melayu.  - 1-184. 

zulkarnain mohamed & ungku maimunah mohd tahir.  (2013).  perihal keintelektualan dan kepengarangan dalam teks tradisional.  - 202-222 (11). 

zulkarnain mohamed, ungku maimunah mohd. tahir, ruzy suliza hashim, nor hashimah jalaluddin.  (2013).  perihal keintelektualan dan kepengarangan dalam teks tradisional.  - Bab 8 : 149-164. 

zulkarnain mohamed, ungku maimunah mohd tahir.  (2013).  islam - between human inspiration and divine revelation: a counter argument to the notion of cultural vacuum by albert hourani.  - pertanika journal of social science and humanities.  21(1):259-270. 

ungku maimunah mohd. tahir & zulkarnain mohamed.  (2013).  perihal intelektualan dan kepengarangan dalam teks tradisional.  - Bab 10 : 183-201. 

ungku maimunah mohd. tahir & zulkarnain mohamed.  (2013).  perihal keintelektualan dan kepengarangan dalam teks tradisional.  - Bab 9 : 165-182. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2013).  gender dalam sastera melayu.  - 211. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2012).  wanita sebagai objek seks : penanganannya dalam novel bila hujan malam.  - gema online journal of language studies.  12(2):539-553. 

ruzy suliza hashim, ungku maimunah mohd tahir, nor hashimah jalaluddin, zulkarnaen mohamad.  (2012).  circulating women as objects of trade in malay historical texts.  - asian journal of social science.  40(1):34-50. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2012).  the price of dignity by azizi haji abdullah: contesting the judgment on an award winning novel.  - pertanika science social & humanities.  20(4):1175-1192. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2012).  apabila teori feminis ternyata tidak diperlukan: satu kajian kes.  - gema online journal of languange studies.  12(4):1213-1226. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2012).  kritikan sastera melayu: antara cerita dengan ilmu.  - 88. 

prof. dr. ungku maimunah mohd tahir.  (2011).  pemartabatan "realiti" dan "realisme" ke status konvensi sastera dalam kesusasteraan melayu..  - prosiding seminar antarabangsa kesusasteraan melayu xi - sakm xi, universiti kebangsaan malaysia. 

prof. dr. ungku maimunah mohd tahir.  (2011).  novel harga sebuah maruah oleh azizi haji abdullah: kepincangan penilaian sebuah pemenang sayembara..  - prosiding simposium kebudayaan indonesia-malaysia xii (skim xii) universiti kebangsaan malaysia. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2011).  women as sex objects in azizi haji abdullah`s novel bila hujan malam : a critical appraisal.  - asiatic.  5(2): 14-31. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2011).  novel putera gunung tahan oleh ishak haji muhammad sebagai wacana balikan pascakolonial.  - akademika.  81(3):65-74. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  the novel putera gunung tahan by ishak haji muhammad: a post-colonial reading.  - malay literature.  23(1): 1-17. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  pemahaman dominan `hubungan gender` dalam novel azizi haji abdullah: satu pengamatan awal.  - bengkel gender dalam sastera: tahap pertama anjuran kumpulan penyelidikan gender dalam sastera. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  kedudukan ilmu dalam kesusasteraan: teori & praktis.  - 599. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  penulisan kritikan sastera dan penerapan teori sastera.  - bengkel bimbingan akademi sastera 2010, dewan bahasa dan pustaka. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  kedudukan ilmu dalam kesusasteraan teori dan praktis.  - 159-288. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  circulating women as objects of trade in malay historical texts.  - international seminar on trade and finance in the malay world: historical and cultural perspectives. 

ruzy suliza hashim, ungku maimunah mohd. tahir, shahizah ismail@hamdan, mawar shafie.  (2010).  women and sexuality in malay fiction.  - international conference on postcolonial literature of the asia-pasific region : redrawing boundaries. 

zulkarnain mohamed, ungku maimunah mohd. tahir, ruzy suliza hashim, nor hashimah hj. jalaluddin.  (2010).  dakwaan adaptasi dan kejahilan pengarang hikayat melayu tradisional: satu sanggahan berdasarkan hikayat merong mahawangsa.  - international seminar of fiction and faction in the malay world. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  wanita sebagai objek seks : persepsi dan pengungkapannya dalam novel bila hujan malam oleh azizi hj. abdullah.  - sebumi 3 2010: penjanaan ilmu serumpun kearah kelestarian penyelidikan dan kecemerlangan akademik, fssk ukm. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2010).  cerita: kedudukan dan peranannya dalam karya kreatif penulis wanita sebelum merdeka.  - gema online journal of language studies.  10(2):117-131. 

ungku maimunah binti mohd. tahir.  (2010).  midaq alley by naguib mahfouz: an analytical appraisal based on mohd. affandi hassan`s theoretical framework, persuratan baru.  - 3l: language, linguistics, literature the southeast asian journal of english language studies.  16(1):74-99. 

ungku maimunah binti mohd. tahir.  (2010).  islamic gender relations in malay popular literature: upheld, contested or compromised?.  - pakistan journal of women`s studies : alam-e-niswan.  17(1): 101-110. 

ungku maimuman mohd. tahir.  (2010).  kedudukan ilmu dalam kesusasteraan teori dan praktis.  - 1-18. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2009).  tradisi sastera dan kritikan barat: zaman klasik hingga penghujung kurun ke-20.  - bengkel kedudukan ilmu dalam kesusasteraan: teori dan praktis. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2009).  book reviews: the heritage of traditional malay literature: a historical survey of genres, writings and litery views by v.i braginsky.  - journal of the malaysian branch of the royal asiatic society.  82Part 1(296): 101-105. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2009).  strukturalisme, pasca strukturalisme, pasca kolonisme dan pasca modenisme.  - bengkel kedudukan ilmu dalam kesusasteraan: teori dan praktis. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2009).  dinamika pemikiran sastera melayu.  - 143. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2009).  ilmu: kehadiran, tafsiran dan terjemahannya dalam sastera melayu.  - seminar antarabangsa kesusasteraan melayu x (sakm x): kesusasteraan melayu dalam rentas ilmu ukm, bangi. 

prof. dr. ungku maimunah mohd. tahir.  (2009).  pemberontakan by jong chian lai : a postcolonial perspective.  - malay literature journal.  1-14. 

mohd. affandi hassan, ungku maimunah mohd. tahir, mohd. zariat abdul rani.  (2008).  gagasan persuratan baru: pengenalan dan penerapan.  - 474. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2008).  gagasan persuratan baru : pengenalan dan penerapan.  - 274-289. 

ungku maimunah mohd tahir dan mohd. zariat abdul rani.  (2008).  gagasan persuratan baru : pengenalan dan penerapan.  - 203-216. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2008).  persuratan melayu: satu advokasi alternatif "sejarah" dan "ilmu"..  - dinamika pemikiran sastera melayu. 

mohd. zariat abdul rani dan ungku maimunah mohd. tahir.  (2008).  gagasan persuratan baru : pengenalan dan penerapan.  - 290-317. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2008).  persuratan melayu: satu anjakan?.  - dinamika pemikiran sastera melayu. 

ungku maimunah.  (2008).  kesusasteraan melayu: gandingan mantap realisme dan cereka.  - dinamika pemikiran sastera melayu. 

ungku maimunah.  (2008).  kesusasteraan melayu: termaktubnya satu "sejarah" dan "ilmu".  - dinamika pemikiran sastera melayu. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2008).  gagasan persuratan baru : pengenalan dan penerapan.  - 239-270. 

ungku maimunah binti mohd. tahir.  (2008).  abdullah hussain dalam esei dan kritikan (penyusun : zeti aktar jaffar).  - 321-334. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2008).  zaharah nawawi dalam esei dan kritikan.  - 17-28. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2008).  zaharah nawawi dalam esei dan kritikan.  - 97-108. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2008).  gagasan persuratan baru : pengenalan dan penerapan.  - 217-238. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2008).  zaharah nawawi dalam esei dan kritikan.  - 109-132. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  permodenan bangsa : sumbangan abdullah munsyi oleh dr. kassim ahmad.  - wacana kesarjanaan melayu:permodenan bangsa. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  islamic gender relations in malay popular literature : upheld,contested or compromised?.  - tasa & saanz joint conference 2007. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  dunia dalam wacana : interpretasi dan realiti.  - 62-76. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  a.samad said dalam esei dan kritikan.  - 323-341. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  kritikan sastera melayu : antara cerita dengan ilmu.  - 81. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  malay studies lectures 2005-2006.  - 121. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2007).  a. samad said dlam esei dan kritikan.  - 342-352. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2007).  shahnon ahmad dalam esei dan kritikan.  - 70-93. 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  gender relations in a. samad said`s langit petang.  - international convention of asia scholars (icas5). 

ungku maimunah mohd tahir.  (2007).  akar tunjang penilaian : menjejakinya dalam laporan panel anugerah sastera negara.  - seminar antarabangsa kesusasteraan melayu ix (sakm). 

ungku maimunah mohd tahir.  (2006).  pemahaman dan penerapan sosiologi sastera dalam sastera melayu moden.  - akademika.  69 (Julai) 2006 : 3-16. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2003).  readings in modern malay literature.  - 265 muka surat. 

ungku maimunah mohd. tahir.  (2001).  native texts and contexts : essay with post-colonial perspectives.  - a festschrift in honour of professor zawiah yahya..  61 - 69.