Penerbitan Terkini

noor aziah mohd awal, bariah mohd ali, emma mirza wati mohamad, bahiyah dato haji abdul hamid, rohayu abdul ghani, mohd suhami mohamad, haniff ahamat, normah mustaffa, hanita othman, nasrudin yunos, muhammad walid osman, abdul aziz abu bakar dan lain-lain.  (2021).  dasar universiti kebangsaan malaysia terhadap gangguan seksual & kod amalan pengendalian aduan dan pencegahan gangguan seksual ukm (pindaan 2021).  - 1-28. 

ummi kalsum, renny listiawaty, dato noor a m awal.  (2021).  reasons for unwanted pregnancy among women of childbearing age (15-19 years) in jambi province.  - kesmas: jurnal kesehatan masyarakat nasional.  178-188. 

muzalmah bt. mustapha kamal, mohd. zaidi b. ramli, noor aziah hj mohd. awal, tengku baharuddin tengku bahadur & hanif b. hassan.  (2021).  enakmen 18 - enakmen perbadanan baitulmal negeri sembilan (pemansuhan) 2021.  - 17. 

noor aziah mohd awal.  (2021).  law and justice in malaysia 2020 and beyond.  - 21. 

muzalmah bt. mustapha kamal, mohd. zaidi b. ramli, noor aziah hj mohd. awal, tengku baharuddin tengku bahadur & hanif b. hassan.  (2021).  enakmen 17 - enakmen perbadanan mains 2021.  - 28. 

noor aziah mohd awal, mohd al adib samuri, fariza md sham, nurul izzah zainol.  (2021).  hak kanak-kanak dalam institusi tahanan menurut instrumen antarabangsa dan perundangan malaysia.  - uum journal of legal studies.  283-305. 

redwan yasin, nooraziah haji awal, nurhafilah musa.  (2021).  tanggungjawab wali terhadap pendidikan keagamaan bagi kanak-kanak: satu penelitian menurut hukum syarak.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  49-58. 

noor aziah mohd awal, mohd al adib samuri, fariza md sham.  (2021).  pemerkasaan hak kanak-kanak di institusi tahanan (sekolah tunas bakti).  - 1-49. 

muhammad al-ghazalli abdol malek, mohd al adib samuri & noor aziah mohd awal.  (2021).  curbing child marriage in malaysia for the best interest (maslaha) of the child.  - 11th international symposium on islam, civilization and science.  1-11. 

fariza bt. md. sham; jawiah binti dakir; noor aziah binti mohd awal; siti rugayah binti tibek; salasiah binti hanin hamjah; a`dawiyah binti ismail; siti maheran binti ismail @ ibrahim.  (2020).  program pemantapan kekuatan intelektual dan spiritual (iq & sq r) remaja hamil di sekolah harapan melaka.  - 1-5. 

noor aziah binti mohd awal;mohd al adib bin samuri.  (2020).  aplikasi modul ta`dib dan keberkesanannya dalam proses pemulihan pesalah kanak-kanak.  -

noor aziah mohd awal.  (2020).  keadilan restoratif bagi kanak - kanak di malaysia.  - 21. 

tan geok mooi, noor aziah mohd awal.  (2020).  sexual offences against children act 2017 (act 792) - a boost to police investigation and prosecution.  - international journal of asian social science.  273-286. 

muhammad hilmi bin jalil;jawiah binti dakir;noor aziah binti mohd awal;fariza bt. md. sham;a`dawiyah binti ismail;wan zulkifli bin wan hassan;siti maheran binti ismail @ ibrahim.  (2020).  pembentukan profil semasa akidah remaja muslim malaysia: kajian penyelesaian masalah kerapuhan akidah.  -

noor aziah mohd awal.  (2020).  jaringan universiti-komuniti membudayakan kesukarelawanan mahasiswa.  - 9. 

azizah mat rashid, noor aziah mohd awal, ahmad azam mohd shariff, nor adha abd hamid, tg. noor azira tg. zainudin.  (2019).  menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf di malaysia: peranan perundangan jenayah syariah dalam masyarakat.  - akademika.  5-16. 

asmidah ahmad, noor aziah mohd awal, mohd al adib samuri.  (2019).  guideline for judicial conversation with children in court.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  109-121. 

tan geok mooi & noor aziah mohd awal.  (2018).  interviewing child witnesses of chils sexual abuse cases.  - international journal of asian social science. 

mohd al adib bin samuri & noor aziah mohd awal.  (2018).  perkahwinan kanak-kanak: hasil dapatan kajian.  - diskusi isu syariah dan undang-undang 2018. 

mohd. fuad bin mat jali;mohd. fauzi bin mohd. jani;nor hashimah binti jalaluddin;noor aziah binti mohd awal;nik hairi bin omar;mohamad rodzi bin abd. razak;muhamad takiyuddin bin ismail;junaidi bin awang besar.  (2018).  akal budi politik melayu: feudalisme ke liberalisasi.  -

mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;faridah bt. jalil;zuliza binti mohd. kusrin;mohd. zamro bin muda;razaleigh bin muhamat @ kawangit;nurhafilah binti musa;ramalinggam a/l a.rajamanickam.  (2018).  pembinaan modul literasi undang-undang untuk mualaf berkenaan hak dan implikasi perundangan akibat pemelukan islam.  -

adawiyah ismail, jawiah dakir, noor aziah mohd. awal, siti rugayah tibek, fariza md.sham, salasiah hanin hamjah & rosmawati mohamad rasit.  (2018).  modul pembinaan keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga mithali di malaysia.  - 49. 

noor aziah mohd awal & mohd al adib samuri.  (2018).  newfalash - child marriage.  - the star r.age. 

noor aziah mohd awal & mohd al adib samuri.  (2018).  child marriages are permitted under the law in malaysia.  - malay mail. 

prof. datuk noor aziah mohd. awal.  (2018).  kenapa kanak-kanak perlu dilindungi?.  - utusan malaysia - fiqh munakahat.  18. 

noor aziah mohd awal & mohd al adib samuri.  (2018).  four main motivators of child marriage identified in malaysia.  - the sun daily. 

noor aziah mohd awal, mohd al adib samuri.  (2018).  child marriage in malaysia.  - 93. 

noor aziah mohd awal & mohd al adib samuri.  (2018).  empat sebab utama perkahwinan kanak-kanak di malaysia dikenal pasti.  - astro awani. 

noor aziah mohd awal & mohd al adib samuri.  (2018).  empat sebab utama perkahwinan kanak-kanak di malaysia dikenal pasti.  - kosmo online. 

noor aziah mohd awal & mohd al adib samuri.  (2018).  4 sebab utama perkahwinan kanak-kanak di malaysia.  - malaysiakini. 

mohd al adib samuri, noor aziah mohd awal.  (2018).  prosedur standard operasi (sop) perkahwinan bawah umur di mahkamah syariah.  - 8. 

azizah mat rashid, ahmad azam mohd shariff, noor aziah mohd awal, nor adha ab hamid.  (2018).  assisted reproductive technology (art): keperluan terhadap perundangan syariah.  - current law journal. 

jawiah dakir, mohd. yusof hj. othman, zakaria stapa, noor aziah mohd. awal, shamsul azhar yahya & siti maheran ismail@ibrahim..  (2017).  pembinaan modul pemurnian akidah dan istitabah ke arah menangani gejala murtad.  - majalah impak - jendela negeri ukm.  27-28. 

jawiah dakir, rosilawati mohd hanapi, fariza md sham, siti rugayah hj. tibek, mastura badzis, noor aziah mohd awal, siti maheran ismail @ibrahim & muhammad hilmi jalil.  (2017).  development and validation of guidance module for children in prison: a study at kajang women`s prison, malaysia.  - international conference on new horizons in education.  928-932. 

jawiah dakir, rosilawati mohd hanapi, fariza md sham, siti rugayah hj. tibek, mastura badzis, noor aziah mohd awal, siti maheran ismail@ibrahim, jalil m.h.  (2017).  development and validation of guidance module for children in prison: a study at kajang women`s prison, malaysia.  - turkish online journal of educational technology.  827-832. 

noor aziah mohd awal.  (2017).  ibu bapa mesti peka elak anak dieksploitasi.  - berita harian.  11. 

noor aziah mohd awal.  (2017).  mengerjakan umrah dan ikatan kekeluargaan.  - utusan malaysia - mega mimbar -fiqh munakahat.  18. 

noor aziah mohd awal.  (2017).  ramadan & kekeluargaan.  - fiqh munakahat.  1. 

noor aziah mohd awal, mohd roslee rajikan, nor intan zanariah, asyraf radzwan, nazrul anuar mat nayan, mohd suzeren mohd jamil, syed kamarudin syed sadak, wan mazlina wan mashhor, zainal asnawi asyraf, hamiduddin saat, shahrul nazmi sannusi.  (2017).  leadership enrichment and development.  - majalah lead.  1-50. 

jawiah dakir, siti masliah mohd nuri, fariza md sham, khairul anwar mastor, siti rugayah hj tibek, adawiyah ismail, al adib samuri, muhammad hilmi jalil & noor aziah mohd awal.  (2017).  factor of values influencing mind virtue of muslim malay youth : study in klang valley malaysia.  - international conference on new horizons in education- international distance education conferene- international trends and issues in communication & media conference.  1356-1360. 

fariza md sham,dato noor aziah mohd awal, datin paduka jawiah dakir, siti rugayah tibek, roziah sidik@mat sidek, ermy azziaty rozali,, adawiyah ismail, muhammad hilmi jalil, mohd al adib samuri, siti maheran ismail@ibrahim,.  (2017).  pembinaan modul pemantapan intelektual dan spiritual (iq & sq r) remaja hamil di sekolah harapan melaka.  - mesyuarat majlis agama islam melaka (maim) dan institut islam hadhari. 

adzidah yaakob, asmidah ahmad, abdul samat musa, mushaddad hasbullah, ainun syafiqah rajuddin, mohamad zaharuddin zakaria, noor aziah mohd awal, mohd al adib samuri.  (2017).  the application of the concept of best interests of the child in participating in the matrimonial proceeding in the shariah court.  - advanced science letters.  4782-4786. 

nor aziah mohd awal.  (2017).  rang undang-undang 164 pindaan 2017.  - 8. 

mohamad zaharuddin zakaria, adzidah yaakob, asmidah ahmad, abdul samat musa, mushaddad hasbullah, ainun syafiqah rajuddin, noor aziah mohd awal, and mohd al adib samuri.  (2017).  children participation in custody dispute involving interfaith parents.  - advanced science letters.  4812-4815. 

muhammad hilmi jalil, jawiah dakir, noor aziah mohd awal, fariza md sham, adawiyah ismail, wan zlkifli wan hassan, siti maheran ismail@ibrahim, mohd irfan mohd terin.  (2017).  peripheral studies of muslim identity in islamic world: malay muslim case study.  - tojet : the turkish online journal of educational technology.  711-715. 

asmidah ahmad, noor aziah mohd awal, mohd al adib samuri, ainun syafiqah rajuddin, adzidah yaakob, and mohamad zaharuddin zakaria.  (2017).  children participation in judicial procedure to prevail family justice.  - advanced science letters.  4888-4891. 

mohd al adib samuri & noor aziah mohd awal.  (2017).  a study of child marriage in malaysia.  - dasar kanak-kanak negeri. 

mohd al adib samuri, noor aziah mohd awal.  (2017).  cadangan pembinaan sop di mahkamah rendah syariah dalam memproses permohonan kahwin bawah umur (kbu) di malaysia.  - 1-6. 

muhammad hilmi jalil, jawiah dakir, noor aziah mohd awal,fariza md sham,adawiyah ismail, wan zulkifli wan hassan, siti maheran & mohd irfan mohd terin.  (2017).  peripheral studies of muslim identity in islamic world: malay muslim case study (vol 2).  - international conference on new horizins in education.  917-921. 

muhammad hilmi jalil, jawiah dakir, noor aziah mohd awal,fariza md sham,adawiyah ismail, wan zulkifli wan hassan, siti maheran & mohd irfan mohd terin.  (2017).  peripheral studies of muslim identity in islamic world: malay muslim case study.  - international conference on new horizons in eduvation- international distance education conference- international trends and issues in communication & media conference.  917-921. 

jawiah dakir, siti masliah, fariza md sham, khairul anwar mastor, siti rugayah hj tibek, adawiyah ismail, al adib samuri, jalil m. h, noor aziah mohd awal.  (2017).  factor of values influencing mind virtue of muslim malay youth: study in klang valley, malaysia.  - tojet : the turkish online jurnal of educational technology.  1-6. 

noor aziah mohd awal.  (2017).  derita seorang isteri.  - utusan malaysia - mega mimbar - fiqh munakahat.  21. 

noor aziah mohd awal.  (2017).  yadim cari tokoh keluarga mithali.  - fiqh munakahat - utusan malaysia.  22. 

muhammad hilmi jalil, jawiah dakir, noor aziah mohd awal, fariza md sham, adawiyah ismail, wan zulkifli wan hassan, siti maheran ismail/ibrahim, mohd irfan mohd terin.  (2017).  peripheral studies of muslim identity in islamic world: malay muslim case study.  - tojet : the turkish online jurnal of educational technology.  711-715. 

prof. dato`noor aziah mohd awal.  (2017).  haruan makan anak!.  - utusan malaysia - fiqh munakahat.  21. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  penderaan isteri, anak : salah siapa?.  - agama mega: utusan malaysia. 

adawiyah ismail, jawiah dakir, siti rugayah tibek, noor aziah mohd awal, fariza md sham, salasiah hanin hamjah, rosmawati mohd rasit, siti syarah mohd tawil.  (2016).  harmonious families create exemplary families inmalaysia.  - international symposium on islam, civilization and science (isicas 2016).  58-65. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  dilema mencari suami - cabaran wanita alaf baharu.  - fiqh munakahat.  1-3. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  hati - hati perangkap cinta siber.  - fiqh munakahat.  15. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  perceraian: dugaan hidup berkeluarga.  - mega - utusan malaysia.  18. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  fiqh munakahat: pedofilia - selamatkah kanak-kanak kita?.  - utusan malaysia - mega.  1-4. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  pertunangan trend baharu?.  - fiqh munakahat. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  ramaja lari atau dilarikan? : kembalilah kepada islam dalam mendidik anak.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  dimana `rumahku syurgaku`?.  - fiqh munakahat - mega mimbar.  1-4. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  fiqh munakahat.  - dilema anak mangsa perceraian. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  kreatif menjanan kebahagiaan memastikan rumahtangga bertahan lama.  - agama mega - utusan malaysia. 

asmidah ahmad, noor aziah mohd awal, mohd al adib samuri.  (2016).  international discourse on child participation in family justice.  - asian social science.  96-102. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  antara mas kahwin (mahar) dan hantaran.  - kolum agama - utusan malaysia. 

muhammad hilmi jalil, fariza md. sham, jawiah dakir, a`dawiyah ismail, siti maheran ismail @ ibrahim, wan zulkifli wan hassan dan noor aziah mohd awal.  (2016).  preliminary review of islamic identity fragility among muslim in malaysia.  - international symposium on islam, civilization and science - isicas 2016.  155-159. 

muhammad hilmi jalil, fariza md. sham, jawiah dakir, a`dawiyah ismail, siti maheran ismail @ ibrahim, wan zulkifli wan hassan, noor aziah mohd awal..  (2016).  preliminary review of islamic identity fragility among muslims in malaysia.  - 7th international symposium on islam, civilization and science 2016. 

rohani abdul rahim, noor aziah mohd awal, bahiyah dato haji abdul hamid & mohamad hidir mohamed.  (2016).  sexual harassment in academia: economic and legal implications..  - 4th international conference on liberal arts & social sciences. 

siti masliah mohd nuri, jawiah dakir, noor aziah mohd awal, khairul anwar mastor, siti rugayah hj. tibek, fariza md sham, wan zulkifli wan hassan, wan fariza alyati wan zakaria, mohd al adib samuri ...  (2016).  akal budi belia melayu islam: peranan dan pengaruh ibu bapa.  - reflektika jurnal : keislaman idia prenduan.  91-104. 

mohamad hidir mohamed, noor aziah mohd awal, bahiyah dato haji abdul hamid, rohani binti abdul rahim.  (2016).  keperluan polisi anti gangguan seksual dan kod amalan anti gangguan seksual di institusi pendidikan tinggi di malaysia: analisis kajian di universiti kebangsaan malaysia.  - proceedings msc10 the tenth international malaysian studies conference globalization and regionalism: malaysia in asean community building/universiti malaysia sabah.  1301. 

mohamad hidir mohamed, noor aziah mohd awal, bahiyah dato` haji abdul hamid, rohani abdul rahim.  (2016).  keperluan polisi anti-gangguan seksual dan kod amalan anti-gangguan seksual di institusi pendidikan tinggi di malaysia: analisis kajian di universiti kebangsaan malaysia.  -

noor aziah mohd awal.  (2016).  perkahwinan-mencari keredhaan allah?.  - fiqh munakahat - utusan malaysia.  26. 

noor aziah mohd awal.  (2016).  manfaat cuti untuk keluarga.  - utusan malaysia (mega mimbar).  20. 

junaidi awang besar, mohd. fuad mat jali, noor aziah mohd awal, nor hashimah jalaluddin, mohd. fauzi mohd jani, nik hairi omar dan mohamad rodzi abd. razak.  (2016).  perubahan akal budi politik melayu daripada feudalisme ke liberalisasi.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  51-68. 

jawiah dakir, mohd. yusof hj. othman, zakaria stapa, noor aziah mohd. awal, danial zainal abidin, shamsul azhar yahya, mohd. hanif omar@wahab, siti maheran ismail@ibrahim & noralina omar.  (2015).  modul pemurnian akidah: menangani gejala murtad.  - 268. 

jasri jamal, hasnizam hasyim, noor aziah awal, mohd azam sharif.  (2015).  alternative punishments in criminal offences: issues and challenges in shariah court malaysia.  - 135-139. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  rang undang-undang kanak-kanak (pindaan) 2015 (ruukk).  - -. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  perkahwinan tak berdaftar.  - agama mega - utusan malaysia. 

jasri jamal, hasnizam hasyim, noor aziah awal, mohd azam sharif, mohd ikhwan islamil.  (2015).  keperluan modul hukuman alternatif bagi pesalah syariah di malaysia.  - simposium kebudayaan dan kerjasama indonesia-malaysia 2015.  847-858. 

jasri jamal, hasnizam hashim, nor azial awal, azam shariff.  (2015).  alternative punishments in criminal offences: issues and challenges in shariah court malaysia.  - 2015 istanbul international conference on social sciences. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  kemanakah arah kehidupan berkeluarga kita? dahulukan hak hamba terhadap pencipta..  - agama mega - utusan malaysia. 

asmidah ahmad, adzidah yaakob, kamilah wati mohd, noor aziah mohd awal & mohd al adib samuri.  (2015).  the voice of the child in sulh (mediation) proceeding.  - journal of advanced research design.  1-14. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  jangan dipermain - mainkan agama.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  erti sebuah pengorbanan.  - agama mega - utusan malaysia. 

siti masliah mohd nuri, jawiah dakir, noor aziah hj mohd awal, khairul anwar@johari mastor, siti rugayah hj tibek, fariza md sham, salasiah hanin hamjah, wan zulkifli wan hassan, wan fariza alyati.  (2015).  malay muslim youth intellectual wisdom challenges.  - the proceeding of the 6th international symposium on islam, civilization and science (isicas 2015).  183-184. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  warga emas amat istimewa.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  mencari redha ilahi di aidilfitri.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  nostalgia ramadan.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  fiqh munakahat - cabaran wanita dalam menuntut hak.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  perkasa ilmu perkahwinan.  - agama mega- utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  kasih ibu bawa ke syurga.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  tahun baharu, semangat baharu.  - agama mega- utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  cabaran ibu bekerja.  - berita harian - famili bh2. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  pinda akta perkasakan perlindungan terhadap kanak - kanak.  - rencana-berita harian. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  hak wanita berkahwin.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  menjaga hak kanak - kanak.  - agama mega - utusan malaysia. 

fariza md sham,jawiah dakir,siti rugayah hj tibek,noor aziah mohd awal,salasiah hanin hamjah,adawiyah ismail,siti maheran ismail@ibrahim..  (2015).  spiritual education module for out-of-wedlock pregnant adolescents.  - turkish online journal of educational technology(tojet).  489-495. 

adawiyah ismail, rosma aisyah abd. malek, jawiah dakir, siti rugayah tibek, noor aziah mohd. awal, fariza md. sham, salasiah hanin hamjah & rosmawati mohamad rasit.  (2015).  the role of the explemenary family in the information of a happy family according to islam.  - jurnal al hikmah.  88. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  pelihara amanah allah.  - agama - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2015).  fiqh munakahat - bendung keganasan rumahtangga.  - agama - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  kahwin dulu atau cinta dulu.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  fiqh munakahat - azab perkahwinan.  - agama - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  harta umpama api.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  isteri mengeluh suami pening.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  kemelut gantung tidak bertali.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  fiqh munakahat - cabaran hidup berkeluarga.  - agama mega- utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  trend `poligami gelap` berterusan.  - utusan malaysia- dalam negeri. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  cara hidup berkeluarga.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  kehidupan perlu diteruskan.  - agama mega- utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  fiqh munakahat - antara impian dan harapan.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  mana letaknya kasih sayang.  - agama mega-utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  fiqh munakahat - idam keluarga mithali.  - agamamega-utusan malaysia. 

mohd al adib samuri, noor aziah mohd awal.  (2014).  berkeras patah berlembut lentur: perintah bagi pesalah kanak-kanak.  - 250. 

jasri bin jamal, noor aziah mohd awal, ahmad azam mohd shariff, hasnizam bin hashim.  (2014).  keperluan pembinaan modul hukuman alternatif bagi pesalah jenayah syariah di malaysia : sati cadangan.  - prosiding seminar undang-undang jenayah islam kebangsaan 2014. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  lindungi kanak - kanak.  - agama mega-utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  titipan kesyukuran.  - agamamega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  jangan pernah putus harapan.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  jenayah aniaya isteri.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  fiqh munakahat - bolehkah merotan anak.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  fahami kehendak perundang.  - metro ahad- setempat. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  cerai isteri luar mahkamah.  - agama mega - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  hak penjagaan anak.  - agama mega-utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  transformasi walimatulurus.  - agama mega-utusan malaysia. 

abdul rahman, anisah che ngah, noor aziah hj mohd awal.  (2014).  implementasi kebijakan perlindungan anak dari praktik eksploitasi seks komersial di kota makassar.  - international conference on islam and social sciences in malayword, indonesia..  13. 

noor aziah mohd awal.  (2014).  poligamai lahirkan keluarga mithali?.  - agama mega-utusan malaysia. 

dr. ahmad azam mohd shariff, sac mazupi abdul rahman, prof. datin noor aziah haji mohd awal.  (2014).  penderaan kanak-kanak oleh ibubapa di malaysia: tinjauan dari perspektif prinsip syariah.  - clj-syariah reports.  [2014] 1 SHR 56. 

mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, noor aziah mohd awal, amir husin bin mohd nor, salasiah binti hanin hamjah & zaizul bin ab rahman.  (2013).  the rehabilitation theory in adjudicating child offenders and its application in malaysia.  - asian social science.  9(15):156-165. 

jawiah dakir, mohd. yusof hj. othman, zakaria stapa, noor aziah mohd. awal, danial zainal abidin, shamsul azhar yahya, maheran ismail @ ibrahim.  (2013).  modul istitabah.  - 184. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  kemelut harta sepencarian.  - fiqh munakahat utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- sumbang mahram -kejam, menjijikan.  - agam mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal, roslan ja`afar, mohd faradi mohamed ghazali, muhammad adnan bin pitchan.  (2013).  pelan strategik kolej dato` onn 2013-2017.  -

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- jebakan hamil luar nikah.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- wanita mangsa jenayah.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat-beri hak kepada yang berhak.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- hak isteri dalam harta sepencarian.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat-hukum syarak jadi panduan.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- kemana hilangnya kasih sayang.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- awas pendera.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- hayati ramadhan raikan syawal.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat-jenayah rogol kanak-kanak.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- jaga pergaulan antara mahram.  - agam mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- bahana dera emosi.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- ibu kau ssumber ilhamku.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat-lindungi anak daripada didera.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- hidup tanpa anak.  - agama mega utusan malaysia. 

abdul rahman, noor aziah haji mohd awal, anisah che ngah.  (2013).  implementasi convention on the rights of the child dalam mencegah praktik eksploitasi anak di indonesia..  - international conference on islam, politics, laws and social sciences. 

jasri jamal, noor aziah mohd awal, anowar zahid, ahmad azam mohd sharif & anita abd rahim.  (2013).  the adoption of counseling client as program-based learning methods into the shari`ah subjects at faculty of law, ukm.  - the 7th uum international legal conference: discovering new frontiers of law,quality hotel city centre,kuala lumpur,13-14 november 2013. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- anak bukan seperti bola.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- besarkan anak dengan kasih sayang.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat-anak berhak dipelihara.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat-hak untuk hidup anak tak sah taraf.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2013).  fiqh munakahat- senario ragam perceraian 2012.  - agama mega utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  fiqh munakahat-nafkah jamin keluarga sejahtera.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  fiqh munakahat- cerai tebus talak.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  fiqh munakahat- cerai fasakh.  - utusan malayasia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  fiqh munakahat.  - isu soal hati. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  jahil undang-undang.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  isu soal hati.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  sara keluarga tanggungjawab siapa?.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  fiqh munakahat- akibat campurtangan keluarga.  - utusan malaysia. 

fazilah idris, noor aziah mohd. awal, saran kaur gill, azizah ya`acob and zaharah hassan.  (2012).  multicultural awareness via residential college.  - the social sciences.  7(4):560-567. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  fiqh munakahat- mana hilangnya kasih sayang.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  apabila cinta tidak dipupuk dalam perkahwinan.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  talak halal tetapi dibenci alalh.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  anak bukan barang rebutan.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  haram memadukan dua bersaudara.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  anak juga ada hak.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  fiqh munakahat- isteri nusyuz tiada hak nafkah.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  kecuaian sebabkan anak hilang boleh didakwa.  - berita harian. 

mohd fuad mat jali, junaidi awang besar, nor aziah mohd awal, abdul halim sidek.  (2012).  kriteria pemilihan pemimpin dan pola sokongan pengundi di kawasan parlimen (p94) hulu selangor.  - pertandingan poster penyelidikan fssk 2012. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  tidur sebantal mimpi lain-lain.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  poligami oh poligami.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  fiqh munakahat -nafkah isteri - sejauh manakah isteri bekerja berhak kepada nafkah?.  - utusan malaysia- agama mega. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  hak anak hak wali.  - utusan malaysia. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  bertunang bukan lesen untuk berdua-duaan.  - utusan malaysia. 

mohd. yusof othman, jawiah dakir, abd. latif samian, mohd. safar hasim, noor aziah mohd awal, shamsul azhar yahya, rosilawati mohd. hanapi, noralina omar, mujahid abu bakar.  (2012).  jati diri kebangsaan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi.  - jurnal hadhari.  Special Ed:67-78. 

mohd fuad mat jali, junaidi awang besar, abdul halim sidek, yahaya ibrahim, noor aziah mohd awal & khaidzir ismail.  (2012).  politik pembangunan dalam pilihan raya kecil dewan undangan negeri (dun) batang air, sarawak.  - geografia online - malaysia journal of society and space.  8(2):88-97. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  the future of child and family law.  - 7:205-234. 

datin noor aziah mohd awal.  (2012).  the international survey of family law.  - 215-233. 

noor aziah mohd awal.  (2012).  sumber undang - undang malaysia.  - kanun jurnal undang - undang malaysia.  127-130. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, yahaya ibrahim, novel lyndon, khaidzir hj. ismail, noor aziah hj. mohd awal, jeniri amir, ahi sarok, rosmadi fauzi, amer saifude ghazali.  (2012).  kriteria pemilihan calon dan parti dalam pilihan raya umum dewan undangan negeri sarawak.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(4):44-55. 

mohd fuad mat jali, junaidi awang besar, yahaya ibrahim, khaidzir hj. ismail, novel lyndon, noor aziah hj. mohd awal, jeniri amir & ahi sarok.  (2012).  isu semasa dan persepsi belia terhadap politik dalam pilihan raya umum dewan undangan negeri sarawak 2011.  - geografia online malaysian journal of society and space.  8(8):138-148. 

ismail ibrahim, mohd. yusof othman, jawiah dakir, abdul latif samian, mohd safar hasim, zakaria stapa, noor aziah mohd awal, jaffary awang, ahmad munawar ismail, muhammad razak idris, shamsul azhar....  (2012).  the importance, ehtic and issue on interfaith dialogue among multi racial community.  - journal of applied sciences research.  8(6):2920-2924. 

mohd al-adib samuri, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar, noor aziah mohd awal, fariza md. sham.  (2012).  legal issues in sentencing child offenders in malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1093-1098, 2012. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, yahaya ibrahim, khaidzir hj. ismail, abdul halim sidek & noor aziah hj. mohd awal.  (2012).  persepsi belia terhadap isu politik dan dasar kerajaan malaysia.  - malaysian journal of youth studies.  7:136-156. 

jasri jamal, nor aziah mohd awal, kamal halili hassan, kartini aboo talib@khalid.  (2011).  persepsi masyarakat terhadap peranan peguam syarie dalam penyelesaian pertikaian di mahkamah syariah di malaysia: satu kajian awalan.  - national conference on dispute resolution 2011 : transformation of mechanism and law of dispute resolution, ukm. 

noor aziah mohd awal, jasri jamal.  (2011).  the effectiveness of sulh as an alternative dispute resolution in resolving syariah courts matters.  - national conference on dispute resolution 2011. 

noor aziah mohd awal.  (2011).  kahwin bila mampu.  - utusan malaysia. 

nik safiah karim, noor aziah mohd awal.  (2011).  ibu mithali.  - 126. 

azizah ya`acob, noor aziah mohd awal, fazilah idris, zaharah hassan, saran kaur, mansor nohd noor.  (2011).  the role of the language unity at higher education institution: malaysian experience.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul - (procedia social and behavioural sciences). 

mohd. al-adib samuri, noor aziah mohd. awal.  (2011).  perintah penjara terhadap pesalah kanak-kanak di malaysia: suatu penilaian perbandingan di bawah undang-undang sivil dan undang-undang islam.  - kanun -jurnal undang-undang malaysia.  23 (2): 221-246. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, yahaya ibrahim, khaidzir hj. ismail, noor aziah hj. mohd awal, jeniri amir & ahi sarok.  (2011).  pola pengundian mengikut etnik dalam pilihan raya umum negeri sarawak 2011.  - conference on elections and democracy in malaysia 2011 di fakulti sains sosial, universiti malaysia sarawak. 

fazilah idris,zaharah hassan,azizah ya`acob,saran kaur gill,noor aziah mohd awal.  (2011).  the role of education in shaping youth`s national identity.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

mohd fuad mat jali, junaidi awang besar, abdul halim sidek & noor aziah hj mohd awal.  (2011).  persepsi politik belia di kawasan dewan undangan negeri (dun) bagan pinang, negeri sembilan.  - geografia online (malaysian journal of society and space).  7(2):105-115. 

mohd al adib samuri, ezad azraai jamsari, salmy edawati yaacob, noor aziah mohd awal, izhar ariff mohd. kashim & mohamad zulfazdlee abul hassan ashari.  (2011).  penetapan mazhab ahli sunnah wa al-jamaah sebagai definisi islam di malaysia: hak penyebaran agama bagi kumpulan agama minoriti.  - jurnal undang-undang & masyarakat = malaysian journal of law and society.  15: 31-42. 

jasri jamal, nor aziah mohd, kamal halili.  (2011).  alternative dispute resolution in islamic finance: recent development in malaysia.  - international journal of social sciences & humanity studies (ij-sshs).  3(1):185-195. 

kamal halili hassan, maizatul farisah mokhtar,
jasri jamal, noor aziah md awal, rohimi shapiee,
safinaz md hussein, sakina shaik ahmad yusoff,
rohani abdul rahim, suzanna mohamed isa, che nor.  (2011).  transformasi penyelesaian pertikaian: sistem e-mahkamah di malaysia.  - national conference on dispute resolution, 2011 : transformation of mechanismand law of dispute resolution, ukm. 

mohd. al-adib samuri, noor aziah mohd awal.  (2010).  hukuman mati terhadap pesalah kanak-kanak: dilema antara peruntukan uncrc dengan hukum syarak.  - kanun - jurnal undang-undang malaysia.  22(1): 1-25. 

ahmad jafri bahar, fariza md sham,noraziah mohd awal & mohd al-adib samuri.  (2010).  pendekatan psikologi dakwah nabi musa a.s: kajian berdasarkan ayat-ayat al-quran.  - kolokium siswazah ,fpi ke 4 peringkat kebangsaan. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, abdul halim sidek, noor aziah hj. mohd awal & mohd faidz mohd zain.  (2010).  pilihan raya kecil kawasan parlimen hulu selangor 2010: politik pembangunan dan pola pengundian(abstarak).  - eubios journal of asian and international bioethics. 

abdul halim sidek, junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, yahaya ibrahim, noor aziah mohd awal, khaidzir ismail.  (2010).  penolakan sentimen etnik dalam politik semasa malaysia: kes pilihan raya kecil 2009 bukit selambau, kedah.  - geografia online malaysian journal of society and space.  6(3):46-56. 

noor aziah haji mohd awal.  (2010).  islam hadhari : pembelaan wanita dan kumpulan minoriti.  - suaranita : buletin persatuan wanita ukm. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, abdul halim sidek, yahaya ibrahim, noor aziah hj. mohd awal & khaidzir hj. ismail.  (2010).  analisis trend pengundian berdasarkan kaum di kawasan bukit gantang, perak.  - e-bangi.  5(1):26-37. 

zaharah hassan, fazilah idris, noor aziah mohd awal, azizah ya`acob, mansor mohd noor.  (2010).  contribution of education to enhancing unity: malaysian experience.  - the international journal of learning.  17(9):197-206. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, abdul halim sidek, noor aziah hj. mohd awal & mohd faidz mohd zain.  (2010).  pilihan raya kecil kawasan parlimen hulu selangor 2010: politik pembangunan dan pola pengundian.  - asia pacific conference (apc) on history, politics & strategic studies & special session on unesco project of ethics and climate change. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, abdul halim sidek & noor aziah hj. mohd awal.  (2010).  politik belia di kawasan dewan undangan negeri (dun) bagan pinang, negeri sembilan.  - persidangan kebangsaan ke-3 pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran (ppspp). 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, abdul halim sidek, yahaya ibrahim, noor aziah hj. mohd awal & khaidzir hj. ismail.  (2010).  politik pembangunan dan pola pengundian di kawasan dewan undangan negeri (dun) batang air, sarawak.  - pertandingan poster penyelidikan fssk 13-15 julai 2010. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, abdul halim sidek, yahaya ibrahim, noor aziah hj. mohd awal & khaidzir hj. ismail.  (2009).  pola pengundian mengikut kaum di kawasan parlimen bukit gantang.  - pertandingan poster penyelidikan fssk 13-15 julai 2010. 

noor aziah mohd awal.  (2009).  komunikasi di malaysia: suatu penelitian awal pendekatan islam hadhari.  - 167-191. 

jawiah dakir,siti rugayah hj.tibek,noor aziah mohd awal,fariza md sham,jasri jamal,rosilawati mohd hanapi.  (2009).  laporan akhir kajian sahsiah belia bermasalah di malaysia 2009.  - kajian kes tertangguh di. 

yahaya ibrahim, noor aziah mohd awal, mohd fuad mat jali & khaidzir hj. ismail.  (2009).  laporan akhir kajian penilaian sokongan golongan belia di institut pengajian tinggi awam dan swasta terhadap kerajaan.  -

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, abdul halim sidek, yahaya ibrahim, noor aziah hj. mohd awal & khaidzir hj. ismail.  (2009).  pembangunan dan pilihan parti politik: kajian kes di dewan undangan negeri (dun) batang air, sarawak.  - internartional conference of social science and humanity (icosh) 2009. 

mohd. fuad mat jali, yahaya ibrahim, noor aziah mohd awal, abdul halim sidek dan khaidzir ismail.  (2009).  minat, aspirasi dan sokongan politik belia ipt malaysia.  - malaysia journal of youth studies.  99-116. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, abdul halim sidek, yahaya ibrahim, noor aziah hj. mohd awal & khaidzir hj. ismail.  (2009).  pola politik mengikut kaum di kawasan parlimen bukit gantang (p059).  - seminar malindo nusantara 1: dinamika pembangunan sosial-ekonomi-politik nusantara kontemporer dan tantangan abad 21, bukit tinggi, sumatera barat, indonesia. 

noor aziah mohd awal.  (2009).  hak kanak-kanak di malaysia: ke arah mana?.  - malayan law journal.  [2009] 2 MLJ,lxxxviii. 

mohd al adib samuri, noor aziah mohd awal.  (2009).  hukuman terhadap pesalah kanak-kanak di malaysia : pencegahan atau pemulihan?.  - jurnal undang-undang.  13:35-54. 

noor aziah mohd awal.  (2008).  undang - undang dalam era teknologi.  - 142-164 (bab dlm buku). 

noor aziah mohd awal.  (2008).  isu - isu wanita di malaysia.  - 199-214 (11). 

noor aziah mohd awal.  (2007).  the international survey of family law.  - 181-205. 

noor aziah hj mohd awal.  (2007).  kelahiran meningkat, punca dan kaedah penyelesaian anak tak sah taraf.  - pemikir.  47:51-65. 

noor aziah mohd awal.  (2007).  cedaw & the federal constitution: an overview.  - persidangan undang-undang tuanku jaafar 2007. 

noor aziah mohd awal.  (2007).  keluarga islam, kemahiran keibubapaan dan cabaran semasa.  - 245-264. 

shamsuddin suhor, noor aziah mohd awal.  (2007).  undang - undang keluarga (sivil).  - 284. 

noor aziah mohd awal.  (2007).  undang-undang malaysia: 50 tahun merentasi zaman.  - 149-174. 

noor aziah mohd awal.  (2007).  konvensyen perwarisan harta islam 2007.  - 124-143(bab dlm buku). 

noor aziah mohd awal.  (2007).  cedaw and islamic law: its application in malaysia.  - the 4th asian law institute (asli) conference. 

noor aziah mohd awal.  (2007).  the international survey of family law.  - 181-205. 

noor aziah mohd awal.  (2007).  issues of culture and thought : malaysia - jordan perspectives.  - 145-176 (bab dlm buku). 

noor aziah hj mohd. awal.  (2006).  undang-undang keluarga dan teknologi: suatu pandangan.  - seminar kebangsaan undang-undang dan teknologi (isu undang-undang & syariah). 

mohd. al adib bin samuri, prof. madya noor aziah hj mohd. awal.  (2006).  ajaran sesat dalam islam: penggunaan undang-undang sivil sebagai satu mekanisma perundangan alternatif terhadap pesalah.  - international seminar on syariah & common law 2006. 

noor aziah mohd awal.  (2006).  wanita dan undang-undang.  - 174. 

noor aziah hj mohd. awal.  (2006).  budaya dan pemikiran islam mesir-malaysia.  - 389-400. 

noor aziah mohd awal.  (2006).  sulh as an alternative dispute resolution in malaysia for muslims.  - the 3rd asli conference (the development of law in asia: convergence versus divergence. 

noor aziah mohd awal.  (2006).  manual undang - undang keluarga islam.  - 35-61 (bab dlm buku). 

nooraziah mohd awal & muhammad nizam awang.  (2005).  discrimination of women in the shariah courts: perceptions or reality?.  - shariah law reports.  2:14-33. 

noor aziah mohd awal.  (2005).  status transeksual di bawah undang-undang di malaysia.  - kanun :jurnal undang-undang malaysia.  17(4):1-15. 

noor aziah hj mohd awal.  (2005).  a child`s right to religion in malaysia: an overview.  - jurnal undang - undang=ikim law journal edisi khas sempena memperingati almarhum profesor emeritus ahmad mohamed ibrahim.  9(1):289 - 309. 

noor aziah mohd awal.  (2004).  pertukaran agama: hak penjagaan anak-isu dan masalah.  - malayan law journal.  3: xxxiv-xlvi. 

noor aziah mohd awal.  (2003).  pengenalan kepada sistem perundangan di malaysia.  - 246. 

noor aziah hj mohd awal.  (2003).  kajian kes perceraian tertangguh di mahkamah syariah negeri sembilan, selangor dan wilayah persekutuan: satu kajian perbandingan dengan mahkamah sivil.  - jurnal undang - undang = ikim law journal.  7(2): 95-115. 

noor aziah mohd awal.  (2003).  recognition of syariah courts orders in malaysia by foreign courts.  - journal of south african law.  (3):737-747. 

noor aziah mohd awal.  (2003).  women in malaysia : breaking boundaries.  - 87-115(bab dlm buku). 

noor aziah mohd awal.  (2002).  siri undang-undang mimi kamariah.  - 207-233(bab dlm buku). 

noor aziah hj mohd awal.  (2002).  ulasan kes: kamariah ali v kerajaan negeri kelantan. malaysia dan satu lagi dan rayuan yang lain [2002] 3 clj 766 dan daud bin mamat v. majlis agama islam dan adat istiadat melayu kelantan & satu lagi.  - jurnal undang - undang : ikim law journal.  6(2):121-131. 

noor aziah hj mohd awal.  (2001).  divorce in accordancewith islamic law in malaysia: law and practice.  - jurnal undang - undang : ikim journal.  5(2):59-91. 

noor aziah hj mohd awal.  (1999).  section 51 of the law reform (marriage and divorce) act 1976: an overview.  - jurnal undang - undang: ikim journal.  3(2) : 127-143. 

noor aziah haji mohd awal.  (1995).  wanita : perspektif undang - undang dan kepimpinan.  - 60.