Penerbitan Terkini

nor syafawani nordin, habibah ahmad.  (2020).  asset mapping and community participation in tourism in kilim and the mahsuri tomb, langkawi.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

nur nadiah mohd lahudi, habibah ahmad.  (2019).  pelancongan pendidikan dan kesannya kepada pengalaman pembelajaran: satu perbandingan antara sekolah rendah dan sekolah menengah.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-12. 

elvina carmella bahanang anak ungan, habibah ahmad.  (2019).  penilaian asean youth volunteering programme (ayvp) 2018 dan kesannya kepada pembangunan diri dan kesukarelawanan.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-15. 

norhidahyu binti mohd aris, habibah ahmad.  (2019).  mempromosikan pelancongan warisan di melaka dalam media sosial tripadvisor.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-15. 

nor syafawani nordin, habibah ahmad.  (2019).  pemetaan aset dan penglibatan komuniti dalam pelancongan di kilim dan makam mahsuri, langkawi.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-15. 

prof. madya sr. dr. norngainy mohd tawil professor dr sufian jusoh prof. madya dr. habibah ahmad prof. madya dr. wan amizah wan mahmud dr. azalillah musa pn. maisarah mohd rabu cik syazwani mazelan.  (2019).  kayu kelat.  - 1-11. 

nuradila azhar, habibah ahmad.  (2019).  pelancongan pantai dan kepuasan pelancong keluarga: kes kajian di pulau pinang.  - jurnal wacana sarjana.  1-14. 

muhamad farhan md yusoff, siti rozaimah sheikh abdullah, hassimi abu hasan, hawati janor & habibah ahmad.  (2019).  performance of continuous pilots ubsurface constructed wetland using scirpus grossus for removal of cod, colour and suspended solid in recycled pulp and paper effluent.  - environmental technology & innovation. 

norusuriani binti kadar @ kadir, habibah ahmad.  (2019).  keberkesanan laman sesawang dalam mempengaruhi lawatan edupelancongan kampus.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

andi wibowo, hamzah jusoh, habibah ahmad, jalaluddin bin abdul malek.  (2019).  evaluation of residents quality of life of low cost housing programme in tangerang city.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  1-19. 

habibah ahmad, rokiah hj omar, hamzah jusoh.  (2019).  modul 1 mengenali homestay dan kampungstay.  - 1-11. 

habibah ahmad, rokiah hj omar, hamzah jusoh.  (2019).  modul 2 cara melayan tetamu rumah inap.  - 1-8. 

nur amirah kamarus zaman, habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy, rosniza aznie che rose, nur atiqah kamarus zaman.  (2019).  imej kognitif-afektif-unik pelancongan pusat pentadbiran putrajaya daripada lensa pelancong dan penduduk.  - geografi.  1-34. 

habibah ahmad, rokiah hj omar, hamzah jusoh.  (2019).  modul 3 aktiviti dan program.  - 1-9. 

fazil f, habibah a, hamzah j and joginder singh s. k. d.  (2019).  family vacation experience with autistic children: a review.  - postgraduate research semiinar (pogres 2019).  1-11. 

associate prof dr habibah ahmad.  (2019).  natives of sabah and sarawak,ukm-gsmp 2019 indigenous communities of malaysia.  - 1-43. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, noradila azhar, kadaruddin aiyub, nurul fadhiah mohidin, mohd fuad mat jali.  (2019).  pantai pelancongan mesra keluarga dan tuntutan persekitaran fizikal semulajadi daripada lensa pelancong tempatan.  - geografia malaysian journal of society and space.  321-335. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

habibah ahmad.  (2019).  laporan thesis by habibah ahmad: the mediating role of perceived value in the relationship between environmental concern and revisit intention to green resorts in malaysia.  - laporan thesis: the mediating role of perceived value in the relationship between environmental concern and revisit intention to green resorts in malaysia. 

habibah ahmad.  (2019).  pemetaan aset pelancongan cara kita.  - bengkel pembangunan kg kayu kelat ke arah pendaftaran homestay malaysia.  1-20. 

halijah razak, habibah ahmad.  (2019).  peranan media sosial tripadvisor dalam mempromosikan destinasi ekopelancongan di pulau langkawi.  - persada2019, persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-17. 

habibah ahmad, norngainy mohd tawil, shamsulbaridah ramlee, noor azuddin ayub, akmal sabarudin, muhamad azry khoiry, mohd najib mansor, norrashidah hashim, azlan zainal abidin.  (2019).  homestay pachitan, from program to pachitan family experience.  - training of trainers (tot) pemerkasaan keusahawanan keluarga dalam kalangan graduan dan eks.  1-6. 

prof madya dr habibah ahmad, auni aisha mohd nawi, prof dr hamzah jusoh.  (2019).  edutourism ukm: perbincangan hala tuju dan penjanaan.  -

mohammad kazar razali, habibah ahmad, ah-choy er.  (2019).  the analysis of place-making research towards community sustainability in malaysia.  - international journal of business and society.  329-347. 

habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

nur atiqah kamarus zaman, habibah ahmad, er ah choy, rosniza azni che rose.  (2019).  penglibatan enduduk setempat dalam pelancongan acara di putrajaya.  - postgraduate research seminar (pogres 2019).  1-19. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

nurul fadhliah muhamad din, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub.  (2019).  penarafan pantai pelancongan mesra keluarga: keutamaan siapa, aktiviti apa?.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-16. 

nur amirah kamarus zaman, habibah ahmad, er ah choy, hamzah jusoh.  (2019).  imej destinasi sebagai penentu kepuasan dan kesetiaan pelancong di putrajaya.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-14. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh dan er ah choy.  (2019).  penerapan nilai budaya urang sunda dalam interaksi layanan desa wisata cibuntu, jawa barat.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-16. 

mohamad kazar razali, habibah ahmad, er ah choy dan hamzah jusoh.  (2019).  penglibatan komuniti terhadap bina-tempat pelancongan di tapak warisan dunia bandaraya melaka.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-22. 

siti kasmera ariffin, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2019).  analisis kepelbagaian pengalaman rekreasi di taman alam semula jadi, wilayah ekonomi pantai timur (ecer).  - postgraduate research seminar (pogres 2019).  1-16. 

auni aisha mohd nawi, muhd faisal afiq a.kaslan, muhd alif haikal sukri, nurhasyaa marzuki, f. nurizzati m nizam, m.aiman hasbullah, nur azmiza azman, norfarhatul huda khairunnaim, kamal azali abrazak,habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd marzuki mustafa,.  (2018).  edutourism eksekutif sebagai duta pelancongan kampus ukm: amalan dan keberhasilan pembelajaran revolusi industri 4.0.  - kolokium antarabangsa penyelidikan pascasiswazah 1.0 "penyelidikan dan jatidiri malaysia baharu'.. 

azizi ahmad termizi, salasiah hanin hamjah, imran ho abdullah, shamsul amri baharudin, wan kamal mujani, hamzah jusoh, kartini aboo thalib, habibah ahmad, jaffary awang, ahmad munawar ismail, haziyah hussin, rosmawati mohamad rasit, fatimah wati halim et.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya 2018-2022.  - 64. 

salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini abo talib, rosmawati mohamad rasit, mohammad rahim kamaludin.  (2018).  rampai penyelidik fakulti pengajian islam ukm 2018.  - blueprint masyarakat sejahtera putrajaya. 

salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini aboo talib, rosmawati rasit, muhammad rahim & izzah nur aida.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya.  -

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh & er ah choy.  (2018).  kesan layanan urang sunda terhadap pengalaman pelancong di desa wisata jawa barat.  - the 7 th international conference on social sciences and humanities. 

salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2018).  pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya.  -

zaini binti embong;habibah ahmad;doris padmini a/p s. selvaratnam;kamarul baraini binti keliwon;sarmila binti md sum;yusasniza binti mohd yunus;noor hasni binti juhdi;lokhman hakim osman;shahlan bin surat;syaima`binti adznan.  (2018).  pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang.  -

auni aisha mohd nawi, habibah ahmad.  (2018).  kepuasan dan pengalaman pelajar terhadap edupelancongan kampus.  - jurnal wacana sarjana.  1-16. 

siti rozaimah bt. sheikh abdullah;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;hamzah jusoh;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;hawati binti janor;reehan adne binti ab rahim;mohd nasir bin selamat;hassimi bin abu hasan.  (2018).  pembangunan teknologi fitoremediasi dalam merawat air sisa industri ke arah kelestarian industri dan komuniti setempat.  -

norngainy mohd tawil, maisarah mohd rabu, habibah ahmad.  (2018).  an overview of asean homestay traditional economic through enterprise development.  - international journal of civil engineering and technology (ijciet). 

adi irfan che ani, khaidzir ismail, ekhwan toriman, norngainy mohd. tawil, mastor surat, mazli mohamad zin, nik hairi omar & habibah ahmad.  (2018).  bikers meet @ kipmall bangi 2018.  - roadstar. 

norizan abdul razak & habibah ahmad.  (2018).  women friendly city.  - inclusivity and sustainability in the era of the fourth industrial revolution. 

norizan abdul razak & habibah ahmad.  (2018).  women friendly city.  - tun fatimah hashim women lead conference 2018. 

habibah ahmad.  (2018).  ekopelancongan sebagai sumber ekonomi baharu masyarakat orang asli.  -

noor alyani nor azazi, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2018).  institusi pengajian tinggi dalam pembangunan ekonomi pengalaman di semenanjung malaysia.  - e-bangi journal of social science and humanities.  79-106. 

habibah ahmad.  (2018).  ekopelancongan sebagai sumber ekonomi baharu masyarakat orang asli.  - seminar ekopelancongan orang asli. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, norngainy mohd tawil & shamshubaridah ramlee.  (2018).  pemerkasaan b40 melalui pelancongan desa di lembah beriah.  -

associate prof dr habibah ahmad, prof datuk dr rokiah omar.  (2018).  edutourism in langkawi, asean youth volunteer programme (ayvp) 2018: module 5.  -

md shukor haron, habibah ahmad, aryma johari, mohd sufan mohd saifudin.  (2018).  ukm@village: 21st century village, a case of bukit bulat, melaka.  -

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramlee, er ah choy, norgainy mohd tawil, azlan bin abas, aryma johari, maisarah mohd rabu.  (2018).  program kolaborasi sungai-pantai-pulau angkat ukm-komuniti port dickson.  -

associate prof dr habibah ahmad prof dr hamzah jusoh prof datuk dr rokiah omar.  (2018).  hospitality, safety and security in tourism, asean youth volunteer programme (ayvp) 2018, module 4.  -

associate prof dr habibah ahmad, prof dr hamzah jusoh & prof datuk dr rokiah omar.  (2018).  the role of multi-stakeholder partnerships in sustainable tourism, asean youth volunteer programme (ayvp) 2018, module 3.  -

associate prof dr habibah ahmad, auni aisha mohd nawi.  (2018).  edutourism@ ukm, asean youth volunteer programme, module 2.  -

associate prof dr habibah ahmad, prof dr hamzah jusoh,prof datuk dr rokiah omar.  (2018).  edutourism development, asean youth volunteer programme (ayvp) 2018, module 1.  -

norusuriani binti kadar @ kadir & habibah ahmad.  (2018).  keberkesanan laman sesawang dalam mempengaruhi lawatan edupelancongan kampus.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada2018). 

auni aisha mohd nawi & habibah ahmad.  (2018).  kepuasan dan pengalaman pelajar terhadap program edupelancongan kampus ukm.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial san kemanusiaan (persada 2018). 

nuradila azhar & habibah ahmad.  (2018).  pelancongan pantai dan kepuasan pelancong keluarga: kajian kes dibatu ferringhi pulau pinang.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2018). 

hamzah jusoh & habibah ahmad.  (2018).  mapping of touristic assets for community involvement in rural tourism of beriah valley, malaysia.  - 7th rsep international social sciences conference. 

habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2018).  family-friendly beach tourism in malaysia: whither physical or man-made determinants.  - 7th rsep international social sciences conference. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, mohd fuad mat jali, mastura mahmud, hazita azman, mohd ehkwan toriman, ruhaiza abu bakar & aryma johari.  (2018).  kelestarian usahawanan pekan kecil dalam arus perdana pembangunan teknopolis di lembah beriah.  - proceeding simposium kebudayaan indonesia-malaysia. 

salasatul akma amirruddin, habibah binti ahmad, hamzah jusoh, mushrifah idris, ruhaiza abu bakar.  (2018).  peranan pengusaha dalam pembangunan warisan tenunan pahang diraja.  - jurnal wacana sarjana. 

ng sheue li, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2018).  interaksi tuan rumah dan pelancong antarabangsa dalam pelancongan budaya di kampung morten, melaka.  - jurnal wacana sarjana. 

muhammad nazri mohd nasser, habibah ahmad, nornghainy tawil, shamsubaridah ramlee, maisarah mohd rabu.  (2018).  kesediaan pengusaha dalam membangunkan program pengalaman homestay di negeri sembilan.  - jurnal wacana sarjana. 

habibah ahmad.  (2018).  tourism development in malaysia: lesson learnt.  -

habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, mohd fuad mat jali, hamzah jusoh, aryma johari, nik hairi nik omar, adi irfan che ani.  (2018).  program kembara ukm: pondok bantan-nakhon si thannarat, thailand..  -

habibah ahmad.  (2018).  edutourism ukm.  - 1-11. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadarudidin aiyub, noraza ahmad zabidi, mohd ekhwan toriman, mohd fuad mat jali & nurul fadhliah mohddin.  (2018).  family-friendly beach tourism development in langkawi: what domestic tourists want.  - proceeding simposium kebudayaan indonesia-malaysia. 

er ah choy, habibah ahmad, auni aisha mohd nawi & nor asmida maas.  (2018).  homestay banghuris.  - 1-41. 

norizan abdul razak & habibah ahmad.  (2018).  women friendly city in malaysia: way forward.  - tun fatimah hashim women lead conference 2018. 

nor syafawani binti nordin & habibah ahmad.  (2018).  pembangunan pelancongan dan impak terhadap komuniti lokal di kilim dan makam mahsuri, pulau langkawi..  - bengkel pengukuhan proposal penyelidikan prasiswasah, program sains pembangunan. 

nur nadiah binti mohd lahudi & habibah ahmad.  (2018).  pelancongan pendidikan dan kesannya kepada pengalaman pembelajaran: satu perbandingan antara sekolah rendah dan menengah di teluk panglima garang.  - bengkel pengukuhan proposal penyelidikan prasiswasah, program sains pembangunan. 

andi wibowo, hamzah jusoh, habibah ahmad & jalaluddin abdul malek.  (2018).  developmental audit design on low cost housing (rusunawa) program in indonesia: identification of rusunawa program components.  - icosh ukm, the 7 th international conference on social sciences and humanities. 

norizan abd razak & habibah ahmad.  (2018).  women-friendly cities.  - special issue ukm-iic2018. 

wan suzita wan ibrahim , habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2018).  pendekatan pelancongan wilayah dari perspektif pemegang taruh di ecer.  - international conference on social studies and humanities (icosh 2018). 

habibah ahmad, nuradila azhar, hamzah jusoh & kadaruddin aiyub.  (2018).  pemilihan pantai pelancongan keluarga berdasarkan persekitaran fizikal dan buatan manusia di batu ferringhi, pulau pinang.  - laporan penyelidikan projek pembinaan kerangka pantai pelancongan mesra keluarga. 

sri winarni samsir, habibah ahmad, hamzah jusoh & er ah choy.  (2018).  pengalaman pembelajaran sejarah dan budaya di tapak warisan dunia melaka daripada perspektif pelancong antarabangsa.  - the 7 th international conference on social sciences and humanities. 

norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, habibah ahmad, maisarah mohd rabu & helmi.  (2017).  program go green homestay banghuris.  - 1-8. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, mastura mahmud, hazita azman, ruhaiza abu bakar & aryma johari.  (2017).  kesediaan komuniti lembah beriah memenuhi keperluan sumber manusia bandar teknopolis.  - proceeding 1st international social, environmental and developmental sustainability research centre (seeds) conference..  274-281. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, hazita azman, mastura mahmud, ruhaiza abu bakar & aryma johari.  (2017).  pengupayaan komuniti setempat dalam pelancongan desa: dominasi aset semulajadi atau budaya.  - proceeding 1st international social, environmental and developmental sustainability research centre (seeds) conference..  257-273. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadaruddin aiyub, hazita azman, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, er ah choy, mohd azlan abdullah & ruhaiza abu bakar.  (2017).  amalan pelancongan pantai dalam kalangan pengunjung keluarga b40 di pantai chenang, pulau langkawi.  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, mohd fuad mat jali, hazita azman, aryma johari & ruhaiza abu bakar.  (2017).  pemerkasaan komuniti b40 dalam menghadapi arus perdana teknopolis di lembah beriah.  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

zaini embong, doris padmini a/p s. selvaratnam, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, noor hasni juhdi, syaima` adznan, sarmila md sum, habibah ahmad & shahlan surat.  (2017).  poster untuk rampai penyelidik b40 7 november 2017.  - projek program perkongsian ilmu melalui anak angkat (pi2a).  1. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 5. 

a. habibah, j. hamzah, a. c. er, a. buang, s. selvadurai & i. mushrifah.  (2017).  current research in tourism industry.  - 12. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 10. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 11. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 10. 

habibah ahmad, norizan abd. razak, hamzah jusoh, shamshubaridah ramlee, noor azlan ghazali.  (2017).  kampungku kebanggaanku.  - 1-14. 

hamzah jusoh & habibah ahmad.  (2017).  mutiara negeri sembilan kelestarian bandar kecil.  - environmental studies due. 

ridwan wahyudi, hamzah jusoh & habibah ahmad.  (2017).  perjalanan haram migran indonesia ke malaysia.  -

dzul ashrai abu bakar, hamzah jusoh & habibah ahmad.  (2017).  perumahan mampu milik dalam skop kesejahteraan komuniti.  - 1st seeds 2017 international conference. 

hamzah jusoh, habibah ahmad & er ah choy.  (2017).  indeks progres sosial pekebun kecil kelapa sawit mpob di kuala langat.  - environmental studies due. 

hamzah jusoh, habibah ahmad & er ah choy.  (2017).  indeks progres sosial pekebun kecil kelapa sawit bebas di kuala selangor.  -

habibah ahmad, ahmad nadzri ismail (pengerusi homestay pachitan). hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, kadaruddin aiyub, shamsubaridah ramli, norngainy mohd tawil, azlan abas, er ah choy.  (2017).  program pembangunan pantai angkat komuniti homestay pachitan - ukm..  - 1-7. 

habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2017).  the neggiri dam project development and impacts on ecotourism.  - eia report on nenggiri dam. 

shakiroh saad, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub & noraza ahmad zabidi.  (2017).  pantai merdeka sebagai pantai pelancongan mesra keluarga dalam pelancongan luar bandar.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

nurul fadhliah md, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2017).  pola pelancongan famili: analisis penulisan blog famili.  - geografia-malaysian journal of social and space.  131-144. 

habibah ahmad, asmilah hani mohamad, hamzah jusoh, mastura mahmud, hazita azman,norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, ruhaiza abu bakar, amirah muhammad zin.  (2017).  aset pelancongan luar bandar daripada lensa komuniti lembah beriah.  - geografia-malaysian journal of social and space.  87-100. 

mohamad kazar razali, habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy.  (2017).  place-making dalam agenda pembangunan pelancongan.  - geografia: malaysian journal of society and space.  38-50. 

habibah ahmad.  (2017).  pembangunan pelancongan famili: apa kehendak famili apabila mengunjungi pantai.  - 1-19. 

habibah ahmad, nornghainy mohd tawil, shamshubaridah ramli, maisarah mohd rabu, hamzah jusoh, alyaanur hazwani, goh ie zheng, kavitha , nor syafawani, yogeswari , nur husna atiqah , nur muzdalifah, nur nadirah & nur shafira, nurainsah.  (2017).  laporan penyelidikan program go green tourism:pengkomposan sebagai amalan pelancongan hijau: perspektif pelajar.  -

salasatul akma amirruddin, habibah ahmad, mushrifah idris & hamzah jusoh.  (2017).  peranan komuniti dalam pembangunan warisan tenunan pahang diraja.  - environmental studies due. 

salasatul akma amirruddin, habibah binti ahmad, hamzah jusoh, mushrifah idris, ruhaiza abu bakar.  (2017).  peranan pengusaha dalam pembangunan warisan tenunan pahang diraja.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam2017). 

ruhaiza abu bakar, habibah ahmad, hamzah jusoh, mushrifah idris, mohamad kazar razali.  (2017).  mitos dan lagenda tasik chini sebagai produk pelancongan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (pekasam 2017). 

hamzah jusoh, habibah ahmad, mohd fuad mat jali. mastura mahmud, hazita azman, mohd ehwan toriman, ruhaiza abu bakar, aryma johari.  (2017).  kelestarian usahawanan pekan kecil dalam arus perdana pembangunan teknopolis di lembah beriah.  - skim 2017: the 15th international conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, kadarudidin aiyub, noraza ahmad zabidi, mohd ekhwan toriman, mohd fuad mat jali,er ah choy, nurul fadhliah mohddin.  (2017).  family-friendly beach tourism development in langkawi: what domestic tourists want.  - skim 2017: the 15thinternational conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ruhaiza abu bakar, mastura mahmud, hazita azman, mohd fuad mat jali, mohd ekhwan toriman.  (2017).  memperkasa budaya setempat dalam pembangunan pelancongan desa: pengalaman lembah beriah.  - skim 2017: the 15th international conference on simposium kebudayaan indonesia-malaysia 2017. 

habibah ahmad, shakiroh md saad, hamzah jusoh.  (2017).  laporan penyelidikan : pantai merdeka sebagai pantai pelancongan mesra keluarga.  - environmental studies due. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, mastura mahmud, mohd fuad mat jali, hazita azman, asmilah hani mohamad, ruhaiza abu bakar & aryma johari.  (2017).  pemerkasaan b40 melalui pelancongan desa di lembah beriah..  - poster rampai penyelidik b40.  1. 

mohamad kazar razali, habibah ahmad, er ah choy & hamzah jusoh.  (2017).  faktor-faktor penyumbang bina-tempat destinasi pelancongan di malaysia.  - proceeding 1st international social, environmental and developmental sustainability research centre (seeds) conference.  282-297. 

norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, habibah ahmad & maisarah rabu.  (2016).  eco agro edu tourism homestay kg. rawa.  - projek pelan strategi pem. 

maisarah mohd rabu, norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, habibah ahmad.  (2016).  menerokai rumah melayu melalui pelancongan program pengalaman homestay.  - journal design + built.  29-32. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy.  (2016).  kepuasan pelancong terhadap layanan selamat datang ke homestay urang sunda, jawa barat.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  37-48. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy.  (2016).  memperaga cirian urang sunda dalam pelayanan homestay.  - geografia-malaysian journal of space and society.  120-140. 

ng sheue li, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2016).  aset kampus sebagai tarikan edupelancongan ukm kampus bangi.  - geografia-malaysian journal of space and society.  113-128. 

maisarah mohd rabu, n.m. tawil, habibah ahmad, abdul rahman mohd rabu.  (2016).  membangunkan program eco-agro-edu homestay: kajian kes di kg. rawa, negeri sembilan.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  49-63. 

ng sheue li, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2016).  penilaian aras interaksi tuan rumah - pelancong antarabangsa dalam sektor perkhidmatan: kajian kes di persiaran jonker, melaka.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  112-126. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd yusof hussain, rabiatul adawiyah nasir and che bon ahmad.  (2016).  a preliminary study of tourist friendly destination concept in city tourism.  - journal of hotel & business management.  1-4. 

wan suzita wan ibrahim, habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd fuad mat jali, mushrifah idris.  (2016).  pergerakan pelancong dan kesannya terhadap destinasi pelancongan wilayah.  - geografia onlinetm malaysia journal of society and space.  169-186. 

sri winarni samsir, habibah ahmad, er ah choy, hamzah jusoh, mohd fuad mat jali.  (2016).  meneroka edupelancongan di melaka bandaraya warisan dunia berasaskan pengalaman pelancong domestik.  - geografia online: malaysia journal of society and space.  156-167. 

n. m. tawil, s. ramlee, , d. p. selvaratnam, h. ahmad and a. a. halim.  (2016).  entrepreneurs systematic journal: entreportfolio.  - 5th international conference on research in humanities, sociology and corporate social responsibility (rhscsr 16). 

noor alyani nor azazi , habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2016).  ekonomi pengalaman dalam sektor gastronomi dari lensa komuniti setempat.  - geografia: malaysia journal of society and space.  137-155. 

nur amirah kamarus zaman, habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy & nur atiqah kamarus zaman.  (2016).  analisis profil dan pola kunjungan pelancong pusat pentadbiran putrajaya.  - social sciences postgraduate international seminar (sspis) 2016.  835-841. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, asmilah hani mohamad, nor aishah buang, hazita azman, mastura mahmud, lilia halim, kamisah osman, shamshubaridah ramlee, norgainy mohd tawil, alit merang @ mohd azlan.  (2016).  keterlibatan komuniti dan pemetaan aset pelancongan di lembah beriah, daerah kerian, perak.  - holistic integrated proje. 

andi wibowo, hamzah jusoh, habibah ahmad & jalaluddin abdul malek.  (2016).  developmental audit: toward a new role of public sector auditing in development.  - proceeding: putrajaya international built environment, technology and engineering conference (pibec2016) hotel bangi-putrajaya,bangi, malaysia..  84 -96. 

andi wiboro, hamzah jusoh, habibah ahmad & jalaluddin abdul malek.  (2016).  developmental audit: toward a new role of public sector auditing in development.  - journal of built environment, technology and engineering.  25-35. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, nor aishah buang ,hazita azman, lilia halim, shamshubaridah ramlee, kamisah osman, alit merang @ mohd azlan abdullah,mastura mahmud & nor.  (2016).  penglibatan komuniti dan pembangunan teknopolis di lembah beriah.  - environmental studies due. 

noor alyani nor azazi, habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2016).  penjanaan ekonomi pengalaman dalam sektor kesihatan: kajian kes bandar baru bangi.  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  127-142. 

siti kasmera ariffin, habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, sri winarni samsir, mushrifah idris.  (2016).  pendekatan strategik dalam pelancongan pendidikan di destinasi ekopelancongan di wilayah ekonomi pantai timur (ecer).  - geografia online malaysian journal of society and space.  25-39. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2016).  nilai-nilai urang sunda dalam desa wisata di jawa barat kiki rizki makiya, habibah ahmad & hamzah jusoh.  - social sciences postgraduate international seminar (sspis) 2016.  99-105. 

wan suzita wan ibrahim, habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2016).  peranan stakeholders dalam meningkatkan pembangunan pelancongan wilayah di ecer..  - social sciences postgraduate international seminar (sspis) 2016.  416-422. 

noor alyani nor azazi, habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2016).  peranan institusi pengajian tinggi dalam menjana ekonomi pengalaman dalam sektor pendidikan.  - social sciences postgraduate international seminar (sspis) 2016.  570-577. 

nur atiqah kamarus zaman, habibah ahmad, er ah choy, rosniza azni che rose & nur amirah kamarus zaman.  (2016).  analisis karakteristik dan corak kunjungan penduduk putrajaya terhadap pelancongan acara.  - social sciences postgraduate international seminar (sspis) 2016.  578-585. 

habibah ahmad, mushrifah idris, hamzah jusoh, amriah buang, er ah choy.  (2015).  searching for the experiences of the biosphere reserve tourism: the academic tourists perspectives.  - tourism and travel studies conference proceeding.  98-116. 

zaimah ramli, er ah choy, sarmila md sum, habibah ahmad, hamzah jusoh, nurain sahazali, nadiah hanani abdul jalil.  (2015).  kepuasan pelancong dengan melaka sebagai destinasi pelancongan lestari: satu kajian persepsi.  - geografia: malaysia journal of society and space.  135-142. 

anuar ana, ahmad h, jusoh h, hussain my, and nasir ra.  (2015).  developing of tourist friendly destination concept: a quantitative study.  - journal of tourism and hospitality.  2-4. 

amriah buang, ratnawati yuni suryandari, habibah ahmad, kaseh a. bakar, hamzah jusoh & hazita azman.  (2015).  women and liveability: best practices of empowerment from bangladesh.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  1-12. 

amriah buang, ratnawati yuni suryandari, habibah ahmad, kaseh a. bakar, hamzah jusoh & hazita azman.  (2015).  women and liveability: best practices of empowerment from indonesia.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  13 - 25. 

amriah buang, ratnawati yuni suryandari, habibah ahmad, kaseh a. bakar, hamzah jusoh & mastura mahmud.  (2015).  women and liveability: best practices of empowerment from india.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  37-49. 

amriah buang, ratnawati yuni suryandari, habibah ahmad, kaseh a. bakar, hamzah jusoh & hazita azman.  (2015).  women and liveability: best practices of empowerment from malaysia.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  26-36. 

amriah buang, ratnawati yuni suryandari, habibah ahmad, kaseh a. bakar, hamzah jusoh & mastura mahmud.  (2015).  women and liveability: best practices of empowerment from vietnam.  - geografian online: malaysian journal of society and space.  50 - 60. 

amriah buang, ratnawati yuni suryandari, habibah ahmad, kaseh a. bakar, hamzah jusoh & mastura mahmud.  (2015).  women and liveability: best practices of empowerment from sri lanka.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  61-73. 

amriah buang, ratnawati yuni suryandari, habibah ahmad, kaseh a. bakar, hamzah jusoh & sharifah mastura sy abdullah.  (2015).  women and liveability: best practices of empowerment from thailand.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  74 - 85. 

a. habibah, j. hamzah, a.c.er, a.buang & s.selvadurai.  (2015).  appraisal of family-friendly tourism in malaysia.  - tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism.  37-62. 

amriah buang, habibah ahmad & mohd ekhwan toriman.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - 298. 

a. habibah, i. mushrifah, j. hamzah, a. buang, r. mohamed, s. a. sharifah mastura, m. e. toriman, a. c. er., a. hazita, m. j. mohd. fuad, i. yahaya, s. selvadurai, n. lyndon, a. b. kaseh.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 7 : 161 - 179. 

j. hamzah, a. habibah, a. buang, s. a. sharifah mastura, i. mushrifah, j. othman, a. c. er, m. j. mohd. fuad, m. e. toriman, m. mahmud, n. lyndon, s. sivapalan.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 8 ; 181 - 200. 

a. buang, a. habibah & m. e. toriman.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 10 ; 219- 232. 

kaseh abu bakar, saidatul akmar ali, amriah buang, hamzah jusoh, habibah ahmad.  (2015).  istilah perubahan iklim intergovernmental panel on climate change: kajian terjemahan dan analisis data korpus berkomputer arabicorpus.  -

n. lyndon, a. buang, s. selvadurai, a. habibah, a. c. er., j. hamzah, m. j. mohd fuad & h. mohd yusof.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 4:83-110. 

n. lyndon, a. buang, s. selvadurai, h. mohd yusof, a. habibah, a. c. er, j. hamzah, m. j. mohd. fuad, m. e. toriman & i. yahaya.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 3: 63-85. 

norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, habibah ahmad, maisarah mohd rabu, azmi omar.  (2015).  ukm cesmed program eco agro edu homestay rawa, negeri sembilan.  -

hamzah jusoh, habibah ahmad, amriah buang, er ah choy, nor ghani md nor.  (2015).  experience economy and the beach tourists perspectives: a case of cenang beach, langkawi, malaysia.  - tourism & travel studies conference proceedings.  80-97. 

a. c. er, a. buang, a. habibah, m. e. toriman, j. hamzah, m. j. mohd fuad, s. sivapalan, r. katiman, n. lyndon, m.mastura & s. a. sharifah mastura.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 6 : 137 - 160. 

m. j. mohd fuad, a. buang, a. b. junaidi, a. habibah, j. hamzah, m. mahmud, a. c. er, m. e. toriman, n. lyndon, s. selvadurai.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 2 : 45 - 62. 

amriah buang , ratnawati yuni suryandari , habibah ahmad , kaseh a. bakar , hamzah jusoh.  (2014).  women and liveability - best practices of empowerment from zimbabwe.  - geografia: malaysian journal of society and space.  49 - 59. 

amriah buang , ratnawati yuni suryandari , habibah ahmad , kaseh a. bakar , hamzah jusoh.  (2014).  women and liveability - best practices of empowerment from lesotho.  - geografia:malaysian journal of society and space.  60 - 69. 

amriah buang , ratnawati yuni suryandari , habibah ahmad , kaseh a. bakar , hamzah jusoh.  (2014).  women and liveability-best practices of empowerment from mozambique.  - geografia: malaysian journal of society and space.  70 - 80. 

amriah buang , ratnawati yuni suryandari , habibah ahmad , kaseh a. bakar , hamzah jusoh.  (2014).  women and liveability- best practices of empowerment from mali.  - geografia:malaysian journal of society and space.  81-90. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, andi wibowo, maisarah, mohd atif, khairil azhar, ibrahim riyayh, mohammad saifudin, siti norsakira, amriah buang, mastura, yew wong chin, hazita azman, mohd fuad, lam k.c.  (2014).  gelagat melancong pelajar asean di malaysia: kajian kes di universiti kebangsaan malaysia.  - geografia:malaysian journal of society and space.  124 - 137. 

hamzah jusoh , habibah ahmad , amriah buang , nor ghani mohd nor , lelawati ismail , er ah choy , muhammad saiful nizam aduluan , siti nor safiza safiei.  (2014).  transformasi medan pasar sebagai ikonik pelancongan warisan: dimensi keperluan pengunjung dan tuntutan peniaga.  - geografia: malaysian journal of society and space.  138 - 153. 

habibah ahmad , nur farahin zainuddin , hamzah jusoh , amriah buang , er ah choy , sri winarni samsir , hazita azman , mastura mahmud.  (2014).  peranan media sosial tripadvisor dalam mempromosikan tapak warisan dunia melaka.  - geografia: malaysian journal of society and space.  97 - 113. 

nur atiqah kamarus zaman , habibah ahmad , nur amirah kamarus zaman , er ah choy , hamzah jusoh , zaini sakawi , amriah buang.  (2014).  tahap penglibatan penduduk dalam pembangunan pelancongan putrajaya.  - geografia:malaysian journal of society and space.  114 - 123. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, amriah buang, er ah choy & sharifah mastura syed abdullah.  (2014).  investigating the shoreline touristic resources for sustainable tourism development options.  - proceeding of intcess14 - international conference on education and social sciences proceeding. 

habibah ahmad.  (2014).  pembangunan lestari di malaysia: harapan dan kenyataan.  - 325-362. 

amriah buang , ratnawati yuni suryandari , habibah ahmad , kaseh a. bakar , hamzah jusoh.  (2014).  women and liveability - best practices of empowerment from kenya.  - geografia: malaysian journal of society and space.  26 - 36. 

amriah buang , ratnawati yuni suryandari , habibah ahmad , kaseh a. bakar , hamzah jusoh.  (2014).  women and liveability - best practices of empowerment from ghana.  - geografia: malaysian journal of society and space.  13 - 25. 

amriah buang , ratnawati yuni suryandari , habibah ahmad , kaseh a. bakar , hamzah jusoh.  (2014).  women and liveability - best practices of empowerment from ethiopia.  - geografia: malaysian journal of society and space.  1-12. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh and mohd yusof hussain.  (2014).  the formation of tourist friendly destination in kuala lumpur: a qualitative study of stakeholder perspectives.  - advances in natural and applied sciences.  8(4)213-223. 

nur amirah kamarus zaman , habibah ahmad , nur atiqah kamarus zaman , hamzah jusoh , zaini sakawi , er ah choy , amriah buang.  (2014).  imej pelancongan putrajaya dalam media sosial: perspektif pengguna tripadvisor.  - geografia:malaysian journal of society and space.  55 - 64. 

hamzah jusoh , habibah ahmad , amriah buang , farah asikin zoolberi , nik munerahanim nik muhammad , nur azwani yusop , er ah choy , mastura mahmud.  (2014).  impak kawasan hijau terhadap persekitaran sosial komuniti putrajaya.  - geografia: malaysia journal of society and space.  26-39. 

amriah buang , ratnawati yuni suryandari , habibah ahmad , kaseh a. bakar , hamzah jusoh.  (2014).  women and liveability-best practices of empowerment from nigeria.  - geografia: malaysian journal of society and space.  37 - 48. 

ahmad nazrin aris anuar , habibah ahmad , hamzah jusoh , mohd yusof hussain , amriah buang , sri winarni samsir.  (2014).  pembentukan destinasi mesra pelancong berasaskan perspektif pelancong domestik.  - geografia:malaysian journal of society and space.  1-12. 

sri winarni samsir , habibah ahmad , hamzah jusoh , er ah choy , amriah buang , mastura mahmud , hazita azman , siti kasmera ariffin , kiki rizki makiya.  (2014).  pengintegrasian elemen pendidikan dalam pembangunan produk rekreasi di tapak warisan dunia melaka: pendekatan pengusaha pelancongan..  - geografia:malaysian journal of society and space.  13-25. 

kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh, amriah buang, noralyanie nor azazi,sri winarni samsir, er ah choy.  (2014).  hospitaliti dalam pembangunan pelancongan di indonesia: perspektif psikologi positif.  - geografia - malaysian journal of society and space (themed issue on tourism in new development dimension).  40 - 54. 

habibah ahmad , hamzah jusoh , er ah choy , amriah buang , sivapalan selvadurai , nur farahin zainuddin , mohd kamarulnizam abdullah , sri winarni samsir.  (2014).  mengurus pelancongan sempadan malaysia-thailand: kesepaduan atau konflik.  - geografia: malaysian journal of society and space.  65 - 71. 

er, a.c , habiah ahmad, nurl farhan mohamed iris, hamzah jusoh, zaimah ramli, sarmila md sum, amriah buang, nadih hani abdul jalil, nurain sahzali.  (2014).  analisis faktor kepuasan pelancong terhadap tarikan pelancongan warisan di melaka.  - geografia: malaysian journal of society and space.  72 - 86. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy, amriah buang, jamilah mohamad, mushrifah idris, sri winarni samsir, ahmad nazrin aris anuar, nur atiqah kamarus zaman, nur amirah kamarus zaman.  (2014).  pembelajaran berasaskan projek perundingan pelancongan sebagai wadah pemerkasaan modal insan pelajar siswazah (tourism consultancy project-based learning as medium in empowering the human capital of g.  - geografia - malaysian journal of society and space (themed issue on tourism in new development dimension).  87-96. 

a. habibah, i. mushrifah, j. hamzah, a. buang, m. e. toriman, s. r. s. abdullah, k. z. nur amirah, z. nur farahin, a. c. er.  (2013).  biosphere reserve as a learning tourism destination: approaches from tasik chini.  - international journal of geosciences.  4:1447-1458. 

zairin akma zolkapli, chamhuri siwar, habibah ahmad, hamzah jusoh..  (2013).  taman tamadun islam sebagai produk pelancongan islam: persepsi, kepuasan dan jangkaan pelancong..  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-viii 2013 / fakulti ekonomi & pengurusan, ukm. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2013).  the formation of tourist friendly destination concept in kuala lumpur.  - asian social science.  9(15):166-171. 

winarni s.s, habibah a, ah choy er, hamzah j, sivapalan s.  (2013).  pengintegrasian elemen pendidikan dalam produk pelancongan di melaka bandaraya warisan dunia.  - international conference on research in ethics education (icrieed 2013) / association of malaysian muslim intellectuals. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, mushrifah idris, er ah choy, amriah buang, k. z. nur atiqah, k. z. nur amirah, a. a. ahmad nazrin & s. sri winarni.  (2013).  impak pelancongan terhadap kualiti hidup bandar: perspektif penduduk putrajaya.  - akedemika.  83(1): 45 - 56. 

wan suzita wan ibrahim, habibah ahmad hamzah jusoh, amriah buang, mushrifah idris.  (2013).  geografi untuk kelestarian masyarakat, ruang dan alam sekitar.  - 8:97-116. 

ahmad nazrin aris anuar,habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2013).  policy and tourism development strategy towards tourist friendly destination in kuala lumpur.  - asian social science.  Vol. 9, No. 2; 2013. 

a. habibah,i. mushrifah, j. hamzah, a. c. er, a. buang, m. e. toriman, s. selvadurai & r. zaimah.  (2013).  place-making of ecotourism in tasik chini: from exploratory to the contemporary biosphere reserve.  - asian social science.  Vol. 9 (6): 84-95. 

er, a.c., siti syahidah, s., a. habibah & j. hamzah.  (2013).  impak pembangunan industri petroleum terhadap kesejahteraan hidup penduduk setempat di paka, terengganu.  - akademika.  83(1):57-64. 

sivapalan selvadurai, a. c. er, n. lyndon, a. buang, m. j. mohd. fuad, a. habibah, j. hamzah, a. m. azima, a. b. junaidi & mohd yusof hussein.  (2013).  small-scale retailers in an island town.  - asian social science.  9(14):86-97. 

j. hamzah, a. c. er, m. h. haffiz aliasak, a. habibah, a. buang, m. y. hussain & s. sivapalan.  (2013).  development process and its implication on the native land ownership.  - asian social science.  9(14):18-29. 

a. habibah, a. c. er, i. mushrifah, j. hamzah, s. sivapalan, a. buang, m. e. toriman & s. a. sharifah mastura.  (2013).  revitalizing ecotourism for a sustainable tasik chini biosphere reserve.  - asian social science.  9(14):70-85. 

a. habibah, j. hamzah, a. c. er, a. buang, s. selvadurai & i. mushrifah.  (2013).  city-city tourism collaboration in the straits of malacca development region: key success factors.  - asian social science.  9(13):40-52. 

er, a.c., sheau tsuey chong, habibah ahmad, sarmila md sum, zaimah ramli.  (2013).  the sustainability of fraser`s hill as an eco-destination.  - international journal of business tourism and applied sciences.  1(2):109-115. 

wan suzita wan ibrahin, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2012).  pendekatan pelancongan wilayah di malaysia: senario dari 2008 - 2012.  - akademika.  82(2):87-100. 

azlizan talib, hamzah jusoh, yahaya ibrahim, habibah ahmad.  (2012).  penyertaan komuniti dalam bidang keusahawanan luar bandar.  - geografia onlinetm malaysia journal of society and space.  8 issue 9 (84 - 96). 

habibah ahmad, mushrifah idris, mohd ekhwan toriman, hamzah jusoh, amriah buang and norela ahmad.  (2012).  the learning culture of a mobility program for sustainability of tasik chini biosphere reserve.  - procedia - social and behavioral sciences. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd yusof hussain.  (2012).  the essential elements underlying formation of tourist friendly destination concept: analysis in micro level.  - asian social science.  8(13):59-70. 

a habibah, i. mushrifah, j. hamzah, a. buang and m. e toriman.  (2012).  crafting the natural capitals for the sustainability of ecotourism in tasik chini biopshere reserve: the host-guest perspectives.  - the social sciences.  7 (4): 611-619. 

j. hamzah, a. habibah, nooraryanie nor azazi, suraiya ishak, s. selvadurai, a. buang, m.e. toriman, n. lyndon, er a.c..  (2012).  kesan kewujudan institusi pengajian tinggi awam ke atas pembentukan ideopolis sekunder bandar baru bangi.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(6):59-75. 

n. lyndon, s. selvadurai, er. a.c, zaimah r, mohd fuad mat jali, junaidi awang besar, sarmila m.s, a. habibah, j. hamzah, a. hasnah, m. richard, mohd yusof hussain.  (2012).  makna penyertaan dalam program pembangunan komuniti: satu tinjauan dari sudut pandangan dunia komuniti bidayuh luar bandar.  - geografia malaysia journal of society and space.  8(6): 24 - 31). 

mohd fuad mat jali, junaidi awang besar, amriah buang, mohd jalaluddin hashim, novel lyndon, hamzah jusoh, habibah ahmad, sivapalan selvadurai, er ah choy & mohd yusof hussain.  (2012).  pengaruh politik alam sekitar terhadap persepsi pengundi: kajian kes dun kedah.  - geografia online: malaysian journal of society and space (themed issue on the management of social-ecological change and uncertainties in the global era).  8(6):117-133. 

m.e toriman, nor rohaizah jamil, i mushrifah, s. a. sharifah mastura, habibah ahmad. c. er, nor azlina abdul aziz, q. y. lee, rahmah elfitri.  (2012).  identification and mapping of lotus (nelumbo nucifera) distribution in a shallow lake using satte; ite imagery and geographical information system (gis).  - journal of engineering and applied sciences.  7(4):300-305. 

habibah ahmad dan hamzah jusoh.  (2012).  banjir besar johor.  - Bab 11, 114-149. 

a habibah, r. mohamed, i. mushrifah, j. hamzah, m.n. aimi syairah and a. buang.  (2012).  positioning university as knowledge ecotourism destination: key success factors.  - international business management.  6(1): 32-40. 

habibah ahmad, mushrifah idris, hamzah jusoh., mohd ekhwan toriman, ari kurnia.  (2012).  mempakej pelancongan tasik chini sebagai rizab biosfera (packaging tourism for tasik chini biosphere reserve).  - e-bangi: journal of social sciences and humanities.  7(1): 119 - 132. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd yusof hussain & amriah buang.  (2012).  dasar pelancongan di malaysia: ke arah destinasi mesra pelancong ( tourism policy in malaysia: towards tourist friendly destination).  - akademika.  82(3):77-91. 

zairin akma zolkapli. chamhuri siwar. habibah ahmad. hamzah jusoh.  (2012).  komuniti tempatan dalam pelancongan islam di wilayah ekonomi pantar timor (ecer), malaysia..  - prosiding seminar antarabangsa ke 5: ekologi, habitat manusia dan perubahan lingkungan di alam melayu / universiti riau & institut alam dan tamadun melayu. 

mahdi eshraghi, habibah ahmad & mohd ekhwan toriman.  (2012).  contribution of geomorphological assessment for sustainable geotourism: a case of iran`s desert.  - advances in environmental biology.  6(3): 1188-1195,. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd yusof hussain.  (2012).  the roles of tourism system towards development of tourist friendly destination concept.  - asian social science.  8(6):146-155. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, ishak jusoff, mushrifah idris dan ari kurnia.  (2012).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - Bab 23, 280-297. 

habibah ahmad.  (2012).  warisan wacana pembangunan. kumpulan esei kenang-kenangan h. m. dahlan.  - 8, 82- 90. 

habibah ahmad, hamzah jusoh dan noor alyanie nor azazi.  (2012).  sustainability of youth tourists in event tourism: the malaysian experiences.  - tourismos.  7(2):503-526. 

er, a.c., s. selvadurai, n. lyndon, sheau tsuey chong, adam, j.h., mohd fuad, m.j., a. habibah and j. hamzah.  (2012).  the evolvement of tagal on ecotourism and enviornmental conservation: a case study in kampong luanti baru, sabah.  - advances in natural and applied sciences.  6(1):61-64. 

anuar, a.n.a., ahmad, h., jusoh, h., hussain, m.y..  (2012).  tourist friendly destination concept: analysis in macro level perspectives.  - international hospitality and tourism conference, ihtc 2012;kuala lumpur. 

j. hamzah, a. habibah, a. buang, k. jusoff, m.e. toriman, m.j. mohd fuad, a.c. er & a.m. azima.  (2012).  flood disaster, impacts and the tourism providers` responses: the kota tinggi experience.  - advances in natural and applied sciences.  6(1):26-32. 

a. habibah, i. mushrifah, j. hamzah, m.e toriman, a. buang, k. jusoff, m.j. mohd fuad, a.c. er, a.m. azima, a. habibah.  (2012).  assessing natural capitals for sustainable ecotourism in tasik chini biosphere reserve.  - advances in natural and applied sciences.  6(1):1-9. 

m.e.toriman, m.b. mokhtar and md. a.a.hossain, nor azlina abdul aziz, sulong mohamad, noorazuan md. hashim, shaharuddin ahmad, noraziah ali, mohd fuad, m.j., a. habibah, j. hamzah.,a.c.er. mohd yusof.  (2012).  social leaning approach in integrated river basin management-lessons from the langat river basin, malaysia.  - advances in natural and applied sciences.  6(1): 42-51. 

m.j. mohd fuad, a.b. junaidi, a. habibah, j. hamzah, m.e. toriman, n. lyndon, a.c.er, s. selvadurai and a.m. azima.  (2012).  the impact of pesticides on paddy farmers and ecosystem.  - advances in natural and applied sciences.  6(1): 65-70. 

a.m. azima, s. suhana, a. habibah,mohd yusoff hussain, j. hamzah, er ah choy, m.e. toriman and m.j. mohd fuad..  (2012).  the prospects of highland ecotourism in malaysia..  - advances in natural and applied sciences.  6(1): 79-84. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusoff husain.  (2012).  understanding the factors influencing formation of tourist friendly destination concept.  - journal of management and sustainability.  2(1):106-114. 

a. buang, a. habibah, j. hamzah & y.s. ratnawati.  (2011).  the promise of community-based fishery resource management.  - world applied sciences journal.  13(SDISEP):104-109. 

hamzah jusoh, azmizan abdul rashid, habibah ahmad & amriah buang.  (2011).  empowering the global city-region - the crucial roles of local government.  - world applied sciences journal.  13(2):82-86. 

habibah ahmad , hamzah jusoh , amriah buang, noor alyanie nor azazi & aimi syairah mat nawi.  (2011).  an inventory of youth tourists in event tourism.  - world applied sciences journal.  13:13-17. 

amriah buang, habibah ahmad, hamzah jusoh & kaseh abu bakar.  (2011).  orchestrating competing goals- the challenge of sustainable development.  - world applied sciences journal.  13: 53 - 57. 

amriah buang, habibah ahmad, hamzah jusoh & y.s. ratnawati.  (2011).  the agropolitan way of re-empowering the rural poor.  - world applied sciences journal.  13: 1 - 6. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, chamhuri siwar, amriah buang, mohamad shukri hj noor, shahrudin mohd ismail & zairin akma zolkapli.  (2011).  pelancongan budaya di koridor ekonomi wilayah pantai timur (ecer): isu dan cabaran.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  7(SI):180-189. 

s.sivapalan, j.hamzah, a.habibah, a.buang, a.c.er, m.j.mohd fuad and n. lyndon.  (2011).  the impact of institutional regulation and facilitation on cross-border trade.  - world applied sciences journal.  13:18-22. 

ahmad h., jusoh h., buang a..  (2011).  nurturing research culture in malaysia: the social sciences undergraduates` responses.  - social sciences.  6(2):114-124. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, noor alyani nor azazi.  (2011).  ideopolis di wilayah bandaraya kuala lumpur: ke arah memperkasakan daya saing hub pendidikan di peringkat global.  - geografia online malaysia journal of society and space.  7(1):26-41. 

hamzah jusoh, amriah buang, habibah ahmad & sharifah mastura syed abdullah.  (2011).  sustainability of shoreline tourism in regional development setting: the challenge of product integration.  - world applied sciences journal.  13:87-92. 

habibah ahmad, hamzah jusoh and noor alyanie nor azazi and amriah buang.  (2011).  youth in event tourism: lesson learned from visit malaysia year 2007.  - elixir soc. sci..  34 (2011) 2577-2585. 

habibah ahmad, mushrifah idris, hamzah jusoh, mohd ekhwan toriman, amriah buang & kamaruzaman jusoff.  (2011).  the success factors of public consultation in the establishment of a biosphere reserve-evidence from tasik chini.  - world applied sciences journal.  13 (SDISEP): 74 - 81. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, amriah buang, ari kurnia.  (2011).  melaka sebagai pintu masuk pelancongan sumatera: perkembangan semasa dan cabaran era global.  - geografia online: malaysian journal of society and space 7 special issue: social and spatial challenges of malaysian development.  7: 2 -13. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, chamhuri siwar, mohd shukri hj noor, shahruddin mohamad ismail, zairin akma zolkifli..  (2011).  pelancongan budaya di koridor ekonomi pantai timor (ecer): isu dan cabaran..  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke vi 2011 (vol 1), fakulti ekonomi dan pengurusan, universiti kebangsaan malaysia,. 

habibah ahmad, yong yew chong, mushrifah idris, hamzah jusoh and kavita rekhaj.  (2010).  ekopelancongan tasik chini.  -

habibah ahmad, mohd shafeea leman, ibrahim komoo,
hamzah jusoh, zaidah mustapha, che aziz ali & ishak yussof.  (2010).  warisan seni tampak di langkawi: potensi, cabaran dan kelestarian.  - simposium warisan dan pemuliharaan 2010. 

mustaffa omar, ishak yusoff, gusni saat, zanisah man, sharina abdul halim, habibah ahmad & hanapi dollah.  (2010).  selamatkan tasik chini dan kawasan sekitar: retorik dan realiti.  - abstrak pertandingan poster penyelidikan dan pameran penerbitan fssk 2010. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ibrahim komoo
mohd shafeea leman, ishak yussof & che aziz ali.  (2010).  cuti-cuti langkawi global geopark dalam laman maya: ke arah pengalaman pelancongan ilmu atau istirehat.  - simposium warisan dan pemuliharaan 2010. 

mahdi eshraghi, habibah ahmad, ekhwan mohd toriman,
saied kamyabi.  (2010).  developing natural attractions for sustainable desert ecotourism in kashan, iran.  - the 4th international congress of the islamic world geographers (iciwg 2010).. 

mahdi esharghi, mohd ekhwan toriman, habibah ahmad, ali rajaee.  (2010).  geomorphological characteristics of iran's deserts for sustainable geotourism development.  - international graduate tourism research conference, berjaya university college of hospitality. 

habibah ahmad and marcella aloysius.  (2010).  human capital of mice tourism in malaysia: issues and challenges faced by the convention hotels.  - asian profile.  38(1):1-15. 

azmizam abdul rashid, hamzah jusoh & habibah ahmad.  (2010).  the efficient urban governance in managing and enhancing competitiveness of property markets in kuala lumpur city-region.  - e-bangi.  5(1):116-131. 

a. habibah, j. hamzah, i. mushrifah.  (2010).  sustainable livelihood of the community in tasik chini biosphere reserve: the local practices.  - journal of sustainable development.  3(3):184-196. 

mahdi eshraghi, mohd ekhwan toriman & habibah ahmad.  (2010).  sustainable ecotourism in desert areas in iran: potential and issues.  - e-bangi.  5(1):38-51. 

hamzah jusoh, habibah ahmad.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - 103 - 119. 

habibah ahmad, hamzah jusoh dan sivapalan selvadurai.  (2010).  banda hilir as heritage site: riau province`s views..  - international seminar on world heritage site (melaka world heritage city). 

hamzah jusoh dan habibah ahmad.  (2009).  keefisienan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan di wilayah bandaraya kuala lumpur: perspektif komuniti.  - icosh09, proceeding international conference on social sciencs and humanities. 

habibah ahmad , hamzah jusoh , mushrifah idris , ari kurnia.  (2009).  pembangunan komuniti tempatan: perbandingan rizab biosfera malaysia dan indonesia.  - icosh09, proceeding international conference on social sciencs and humanities. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, ishak yussof, mushrifah idris dan ari kurnia.  (2009).  tasik chini sebagai makmal hidup pembelajaran dan pengajaran dalam pengajian pembangunan.  - prosiding kongres pengajaran dan pembelajaran 2009, ukm, bangi. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ari kurnia & noor deyana tambi.  (2009).  melaka sebagai pintu masuk pelancongan sumatera: perkembangan semasa dan cabaran era global.  - prosiding serumpun iv seminar ukm-unhas. 

habibah ahmad, zaidah mustapha dan ardiah jamali.  (2009).  kelestarian seni tekat sebagai produk pelancongan budaya tebingan sungai perak.  - ersidangan antarabangsa kesenian 2009: seni dekorasi pelestarian dan pembangunan. 

sahdan, z., rosniza aznie che rose, ahmad, h..  (2009).  perubahan budaya orang bateq dalam situasi ekopelancongan di taman negara.  - e bangi journal of social sciences and humanities.  4(1), 11. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, sivapalan selvadurai, ari kurnia & rizal akbar.  (2009).  memperkasa hubungan lintas batas melaka - sumatera menjelang pembentukan komuniti asean 2015.  - strategic planning and ma. 

hamzah jusoh, habibah ahmad.  (2009).  keefisienan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan di wilayah bandaraya kuala lumpur: perspektif komuniti.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  5(1):54-58. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ari kurnia & noor deyana tambi.  (2009).  melaka sebagai pintu masuk pelancongan sumatera: perkembangan semasa dan cabaran era global.  - strategic planning and ma. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ari kurnia.  (2009).  jaringan strategik negeri - provinsi sebagai alternatif untuk memperkasakan jaringan ekonomi wilayah malaysia - indonesia..  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke iv, 2009. 

hamzah jusoh, habibah ahmad & azmizam abdul rashid.  (2009).  between equality and global competitiveness: dilemma of spatial planning in malaysia.  - proceedings of an international conference on urban & regional planning (itb 2009). 

habibah ahmad, hamzah jusoh, mushrifah idris, ari kurnia, ishak yussof & mustaffa omar.  (2009).  memperkasa ekonomi orang asli tasik chini dalam konteks pembangunan wilayah ecer.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iv 2009, pusat pengajian ekonomi, fakulti ekonomi dan perniagaan, ukm, bangi. 

hamzah jusoh, habibah ahmad dan noor alyani nor azazi.  (2009).  ideopolis di wilayah bandaraya kuala lumpur: ke arah memperkasakan daya saing di peringkat global.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-iv 2009, pusat pengajian ekonomi, fakulti ekonomi dan perniagaan, ukm, bangi. 

habibah ahmad dan hamzah jusoh.  (2009).  banjir dan kesannya ke atas pelancongan kota tinggi.  - banjir besar johor 2006-2007. 

habibah ahmad dan hamzah jusoh.  (2009).  kuala lumpur sebagai destinasi pelancongan famili.  - 2nd colloquium on collaboration for the oecd reviews of higher education in regional and city development 2011-2012. 

habibah ahmad, hamzah jusoh dan ari kurnia.  (2009).  jaringan strategik pelancongan melayu negeri melaka dan provinsi riau.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

habibah ahmad, hamzah jusoh, mushrifah idris, ari kurnia.  (2009).  mempakej pelancongan tasik chini sebagai rizab biosfera.  - simposium kebudayaan indonesia - malaysia skim- xi, pembangunan untuk kesejahteraana dan perdamaian: pengalaman indonesia dan malaysia. 

hamzah jusoh dan habibah ahmad.  (2009).  keefisienan perkhidmatan: perbandingan pihak berkuasa tempatan di wilayah bandaraya kuala lumpur.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

hamzah jusoh, habibah ahmad dan noor alyani nor azazi.  (2009).  peranan pusat pengajian tinggi swasta dalam memperkasakan kuala lumpur dan penang sebagai ideopolis.  - simposium kebudayaan indonesia malaysia ke- 11 (skim xi). 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ari kurnia dan kamisah othman.  (2009).  kerja lapangan sebagai wadah budaya penyelidikan.  - prosiding seminar pendidikan sains sosial 2009, ukm, bangi 2009. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, nor alyani nor azazi dan anisah samingan.  (2008).  tahun melawat malaysia 2007: respons belia terhadap pelancongan acara.  - proceeding of international conference on youth research 2008; institut penyelidikan belia malaysia, putrajaya.. 

hamzah jusoh, habibah ahamad, sivapalan selvadurai.  (2008).  membangunkan sebuah ideopolis: kajian di wilayah metropolitan lembah kelang (poster penyelidikan fakulti sains sosial dan kemanusiaan 2008).  -

habibah ahmad.  (2008).  sungai melaka sebagai tarikan pelancongan famili.  -

hamzah jusoh, habibah ahmad, jalalulddin abdul malek, sivapalan selvadurai, azima abdul manaf, masri ayob & marsitah mohd radzi.  (2008).  kajian pembentukan indeks keefisienan bandaraya utama semenanjung malaysia (poster penyelidikan fakulti sains sosial dan kemanusiaan 2008).  -

habibah ahmad, hamzah jusoh dan ahmad nizamuddin.  (2008).  politik pelancongan di malaysia : menyokong atau menghambat kelestarian.  - regional seminar on tourism,. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, ari kurnia dan flora lalo.  (2008).  jaringan strategik malaysia-indonesia dalam memperkasakan pelancongan.  - the proceedings of the international conference on social, develoopment and environmental studies 2008. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, azima abdul manaf & anisah samingan.  (2008).  pembentukan indeks keefisienan bandaraya di semenanjung malaysia : perspektif awam.  - the proceedings of the international conference on social development and environmental studies 2008. 

habibah ahmad & hamzah jusoh.  (2008).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - 231-246. 

mohd. samsudin.  (2008).  sumbangan warisan sejarah dalam industri pelancongan langkawi.  - warisan sumber asli: sosial dan budaya setempat. 

habibah ahmad, mushrifah idris, hamzah jusoh & noor alyani nor azazi.  (2008).  the public awareness programme for the nomination of tasik chini as biosphere reserve : voices from the locals.  - international conference on social , development and environmental studies 2008. 

yahaya ibrahim, sulong mohamad, habibah ahmad.  (2008).  pelancongan malaysia : isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - 317. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, sivapalan selvadurai, jalaluddin abdul malek, yahaya ibrahim, azima abdul manaf, er ah choy, norsiah ahmad & marsitah.  (2008).  jaringan strategik malaysia ? indonesia dalam memperkasakan perdagangan, perkhidmatan dan kepenggunaan.  -

habibah ahmad, hamzah jusoh, flora lalo, ari kurnia dan anisah samingan.  (2008).  jaringan strategik pelancongan malaysia-indonesia : pola jaringan, isu dan potensi kawasan penyelidikan.  - bengkel jaringan strategik malaysia indonesia. 

habibah ahmad.  (2008).  membangun pengajian pelancongan sebagai satu disiplin: antara praktik dan teori.  - regional seminar on tourism. 

zaidah mustafa dan habibah ahmad.  (2008).  warisan seni tekat dan pelancongan.  - international conference on social, development and environmental studies 2008: global change and transforming spaces. 

habibah ahmad, sharina abdul halim dan sulong mohamad.  (2008).  keusahawanan pelancongan: pencapaian penduduk machinchang.  - bengkel penyelidikan langkawi. 

hamzah jusoh, sivapalan selvadurai & habibah ahmad.  (2008).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - Bab 5; 45 - 56. 

hamzah jusoh, habibah ahmad & noor alyani nor azazi.  (2008).  membangunkan sebuah ideopolis: kajian di wilayah metropolitan lembah kelang.  -

hamzah jusoh, sivalapan selvadurai dan habibah ahmad.  (2008).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan oleh yahaya ibrahim, sulong mohamad dan habibah ahmad.  - Bab 5, 45 - 56. 

habibah ahmad, hamzah jusoh dan noor alyani nor azazi.  (2008).  menjana ideo dalam pelancongan di malaysia : kejayaan dan cabaran.  - international conference on social, development and environmental studies. 

zaidah mustapha dan habibah ahmad.  (2008).  warisan budaya dan pelancongan : seni tekat.  -

hamzah jusoh, habibah ahmad.  (2008).  pembangunan mega: pengalaman labuan dan langkawi.  -

habibah ahmad.  (2008).  keefisienan pelancongan wilayah bandaraya.  - bengkel pembentukan indeks keefisienan bandaraya. 

yahaya ibrahim, sulong mohamad, habibah ahmad.  (2008).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - 57-76, bab 6. 

yahaya ibrahim, sulong mohamad dan habibah ahmad.  (2008).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - Bab 1, 1-11. 

habibah ahmad dan hamzah jusoh.  (2007).  pelancongan malaysia, isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan oleh yahaya ibrahim, sulong mohamad dan habibah ahmad.  - 18:231-246. 

norizan abdul razak, zaini amir, norwati md yusof, habibah ahmad.  (2007).  ke arah pembangunan e- malaysia: isu dan cabaran.  - 1, 1-7. 

habibah ahmad.  (2007).  indonesia dan malaysia dalam era globalisasi dan desentraslisasi: isu dan permasalahan politik, hukum dan budaya.  - 412-432. 

habibah ahmad.  (2007).  famili sebagai penjana pelancongan membelibelah: implikasi ke atas masyarakat malaysia dan indonesia.  - prosiding simposium kebudayaan indonesia-malaysia ke-10 (skim x): keselamatan insan nasional dan serantau: aspirasi dan realiti. 

norizan abdul razak, zaini amir, norwati md. yusof, habibah ahmad.  (2007).  ke arah pembangunan e-malaysia : isu dan cabaran.  - 293. 

norizan abdul razak, zaini amir, norwati md yusof dan habibah ahmad.  (2007).  ke arah pembangunan e-malaysia: isu dan cabaran.  - 86-99(1). 

hamzah jusoh, sivapalan selvadurai & habibah ahmad.  (2006).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan oleh yahya ibrahim, sulong mohamad & habibah ahmad.  - Bab 4. 

abd hair awang, chan kim ling, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub, marsitah mohd radzi, mohd ekhwan toriman, mohd yusoff hussain, sarmila md sum, yahaya ibrahim, zaidah mustapha, zaini saka.  (2005).  keharmonian hidup imbangan alam dan pembangunan.  - prosisiding persidangan kebangsaan ke -2, pusat pengajian sosial, pembangunan dan persekitaran. 

habibah ahmad.  (2004).  pengurusan bandar metropolitan: isu, cabaran dan peluang.  - 121-142. 

abdul halim ali, ishak shari, habibah ahmad, er ah choy.  (2000).  sabah dalam perluasan pasaran.  - 408. 

habibah ahmad.  (1994).  industri pelancongan di asean: satu cabaran.  - akademika.  44 (Jan): 15-44. 

hamzah jusoh, habibah ahmad dan sivapalan selvadurai.  (1994).  bahagian satu: pengenalan.  - projek penyelidikan labuan: peranan labuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.