Penerbitan Terkini

ruhanita bt. maelah;azlina binti ahmad;mohd rizal bin palil.  (2021).  accounting lab: towards work-integrated learning approach for undegraduate accounting students.  -

azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 kerangka kerja konseptual bagi pelaporan kewangan.  - 1-32. 

mohd fairuz md salleh, azlina ahmad, norisa basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 1-238. 

zuraina sal salbila mohamed, mohamad fairuz md. salleh, azlina ahmad, ruzita abdul rahim.  (2021).  theories of earnings management: a theoretical review.  - international management & accounting conference (imac) 10.  59-61. 

mas ervina samsuddin, mohd fairuz md salleh, azlina ahmad, amizawati mohd amir.  (2021).  influence of stakeholders on sustainability of social enterprises: a critical review study.  - international journal of business and technopreneurship.  51-60. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  dimensi baru zakat di malaysia.  - 391. 

juliana saleh, norida basnan, azlina ahmad, amizawati mohd amir.  (2021).  a thematic review on accountability index publications from 2004-2021: analysis of patterns and trends.  - 1-19. 

azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 1 sejarah & perkembangan perakaunan 2021.  - 1-9. 

azlina ahmad.  (2021).  siri lanjutan 4 inventori & aset pertanian.  - 1-20. 

dian indah hayati, mohd fairuz md salleh, azlina ahmad.  (2021).  the influence of family firms on impression management and the mediating role of corporate governance.  - international management & accounting conference (imac) 10.  180-181. 

azlina ahmad.  (2021).  siri lanjutan 3 aset tak ketara: penjejasan pajakan.  - 1-23. 

mona othman, norida basnan, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh.  (2021).  insights into the integrated reporting framework in enhancing the public accountability: a thematic review.  - 1-26. 

azlina ahmad.  (2021).  siri lanjutan 2 aset kewangan ppe hartanah pelaburan.  - 1-27. 

azlina ahmad.  (2021).  siri lanjutan 1 penyata kewangan mpsas aset.  - 1-13. 

azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 dasar, peraturan dan penetapan piawaian perakaunan.  - 1-32. 

azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 pendekatan dalam pembentukan teori perakaunan 2021.  - 1-30. 

ashinida binti aladdin;azlina binti ahmad;andanastuti muchtar;mohd radzi bin abu mansor;nurul huda binti abd karim;atiqah binti sulaiman.  (2020).  penawaran program latihan dan bimbingan bagi meningkatkan profesionalism dan kompetensi pelajar pascasiswazah ukm: kajian keberkesanan program dan impak kepada penjanaan pendapatan ukm.  -

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  konsep dhimmah, entiti perundangan dan implikasinya terhadap amalan perakaunan oleh majlis agama islam negeri di malaysia.  - e-prosiding seminar kewangan islam kebangsaan (e-skik 2020).  239-250. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md. salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  konsep dhimmah, entiti perundangan dan implikasinya terhadap amalan perakaunan oleh majlis agama islam negeri di malaysia.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  25-43. 

azlina ahmad, nur ashikin mohd saat, radziah mahmud, rosmini mohd aripin, siti manisah ngalim, maswati abd talib, asna atqa abdullah.  (2020).  financial accounting and reporting 1.  - 443. 

haider mahdi saleh, mara ridhuan che abdul rahman, mohamat sabri hasan, azlina ahmad.  (2020).  ic and firms performance: the moderating effect of malaysia corporate government code 2012 and 2017.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  1646-1665. 

maryam yousefi nejad, azlina ahmad, ruzita abdul rahim, mohd fairuz md salleh.  (2020).  international financial reporting standards and foreign direct investment in asean.  - 105. 

haider mahdi saleh, mara ridhuan che abdul rahman, mohamat sabri hasan, azlina ahmad.  (2020).  the role of corporate governance on the relationship between intellectual capital performance and firm value: pre and post of mccg 2017 in malaysia.  - international journal of psycosocial rehabilitation.  1617-1637. 

fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi baitulmal, zakat dan wakaf di malaysia fasa 4 - zon 1.  - 1-230. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  cadangan pelaksanaan perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi baitulmal, zakat dan wakaf di malaysia - zon 1.  - 1-123. 

maryam yousefi nejad, azlina ahmad, ruzita abdul rahim, fairuz md salleh.  (2020).  does ifrs drive information asymmetry reduction? evidence from asean-6 countries.  - asian journal of accounting and governance.  1-18. 

razaleigh muhamat @ kawangit, azlina ahmad, andanastuti muchtar, edy herianto, fareeza faziera mohd sajari.  (2019).  kajian impak strategi promosi siswazah indonesia terhadap ukm.  -

aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, nor liza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md. auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham muhamad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-190. 

aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, norliza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham, muhammad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-181. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 16. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun hairunnizam wahid & ainol basirah abdul wahab.  (2019).  cadangan pengolahan perakaunan berasaskan syariah bagi kutipan dan agihan zakat.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  27-46. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2019).  cadangan kerangka kerja syariah pelaporan kewangan institusi zakat di malaysia.  - proceedings of the 1st kedah international zakat conference 2019 (keizac 2019).  123-140. 

asna abdullah atqa, norman mohd saleh, azlina ahmad, radziah abdul latiff.  (2019).  the relationship between loss, macroeconomic condition and conservatism.  - management and science letters.  1477-1496. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2019).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia fasa 3.  - 1-31. 

aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, norliza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham, muhammad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-169. 

maryam yousefi nejad, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh, ruzita abdul rahim.  (2018).  international financial reporting standards foreign direct investment in asean countries.  - gadjah mada international journal of business. 

maryam yousefinejad, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh, ruzita abdul rahim.  (2018).  causal relationship between international financial reporting standard (ifrs) and foreign direct investment (fdi): a panel data analysis of asean countries.  - asean journal of accounting and governance. 

andanastuti muchtar, ishak ahmad, rohimi shapiee, wan zurinah wan ngah, shahrir abdullah, nor hashimah jalaluddin, salmi md. nooraini, mohd. zaidi omar, mohd fuad jali, zainul rashid mohd razi, mohamat sabri hassan, jamia azdina jamal and [twelve others].  (2018).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2015.  -

wan sallha yusoff, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan.  (2018).  geopolitik dan nilai firma syarikat multinasional.  - 76. 

mas ervina samsuddin, mohd fairuz md salleh, azlina ahmad.  (2018).  proposed model of the relationship between internal governance mechanism and sustainability of social enterprises.  - international journal of academic research in business & social sciences. 

hairunnizam wahid, mohd fairus mohd salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  perakaunan untuk aset wakaf, zakat dan baitulmal oleh majlis agama islam negeri di malaysia: satu cadangan kerangka kerja syariah.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 13 2018.. 

maryam yousefi nejad, azlina ahmad, fairuz md salleh & ruzita abdul rahim.  (2018).  ifrs adoption and foreign direct investment: an application of the lsdvc estimator.  - proceeding of the 5th international conference on management and muamalah 2018 (icomm 2018). 

hairunnizam wahid, mohd fairuz mohd salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 25. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, hairunnizam wahid & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  keperluan syariah & pengukuhan kerangka kerja konseptual pelaporan kewangan islam.  - konvensyen penyelidikan perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia 2018. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, ainol basirah abdul wahab.  (2018).  kutipan dan agihan zakat malaysia baharu: isu, cabaran dan harapan.  - 21. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab.  (2018).  amalan pengiktirafan hasil oleh institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zaakt dan baitulmal di malaysia fasa 2, 2017 (zon 1).  - keberkesanan bantuan moda. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, muhammad arzim naim & hairunnizam wahid.  (2017).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia.  -

mohamad ezrien mohamad kamal, mohd fairuz md salleh, azlina ahmad.  (2017).  divergence in governance compliance between earning and non-earning manipulating firms and adherence deficiency an analysis of bursa malaysias public listed companies.  - e-academia journal.  70-85. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun & ainol basariah abdul wahab.  (2017).  memperkasa kutipan dan agihan zakat di malaysia.  - 13. 

ruhanita maelah, sofiah md auzair, amizawati mohd amir, azlina ahmad.  (2017).  implementation process and lessons learned in the determination of educational cost using modified activity-based costing (abc).  - social and management research journal.  1-31. 

maryam yousefi nejad, azlina ahmad.  (2017).  value relevance of available-for-sale financial instruments (afs) and revaluation surplus of ppe (rev) components of other comprehensive income.  - shs web conf. volume 34, 2017 the 17th annual conference of the asian academic accounting association (2016 foura conference).  1-6. 

maryam yousefi nejad, azlina ahmad, fairuz salleh & ruzita abdul rahim.  (2017).  ifrs adoption, information asymmetry and fdi.  - proceedings of the international conference on accounting studies (icas) 2017. 

mohd fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah mohd harun, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab.  (2017).  disclosure of non-financial information in discharging accountability of waqf trustee.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  15-28. 

maryam yousefinejad, azlina ahmad & zaini embong.  (2017).  value relevance of other comprehensive income and its available-for-sale financial instruments (afs) and revaluation surplus of property, plant and equipment (rev) components.  - asian journal of accounting and governance.  1-12. 

mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, muhammad arzim naim, hairunnizam wahid.  (2016).  cadangan item pendedahan bagi pelaporan institusi wakaf, zakat dan baitulmal.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  23-44. 

noradiva hamzah, parastou a , azlina ahmad.  (2016).  the effects of managerial ownership on the relationship between intellectual capital performance and firm value.  - international journal of social science and humanity.  514-518. 

norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, ismail upawi, azizah mohd harun.  (2016).  information needs for accountability reporting: perspectives of stakeholders of malaysian public universities.  - acta universitatis danubius - economica.  68-82. 

wan sallha yusoff, mohd fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan.  (2016).  the geopolitics of asean cooperation and firm value - evidence from multinational corporation in malaysia.  - journal of global business and social entrepreneurship.  85-98. 

wan sallha yusoff, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad & norida basnan.  (2016).  financial hegemony,diversification strategies and the firm value of top 30 ftse companies in malaysia.  - asian social science.  14-23. 

amizawati mohd amir, sofiah md auzair, ruhanita maelah, azlina ahmad.  (2016).  pricing for higher education institutions: a value based approach.  - international journal of educational management.  329-340. 

mohamad ezrien mohamad kamal, mohd fairuz md salleh, azlina ahmad.  (2016).  detecting financial statement fraud by malaysian public listed companies: the reliability of the beneish m-score model.  - jurnal pengurusan.  23-32. 

mohamad hafizul bin mohd zaid & azlina ahmad.  (2015).  kesan pelaksanaan program transformasi syarikat berkaitan kerajaan ke atas kerelevanan nilai maklumat perakaunan.  - national conference on wood based technology, engineering and innovation. 

maizatulakma abdullah, zaleha abdul shukor, zakiah muhammadun mohamed, azlina ahmad.  (2015).  risk management disclosure: a study on the effect of voluntary risk management disclosure toward firm value.  - journal of applied accounting research.  1-35. 

zirawati kadir, azlina ahmad, norida basnan.  (2015).  faktor yang mempengaruhi keberkesanan jawatankuasa audit dan tadbir urus kerajaan.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-10 (perkem 10).  196-204. 

mohamad ezrien mohamad kamal, mohd fairuz md salleh & azlina ahmad.  (2015).  corporate earnings manipulation practice and risk of financial statement fraud : a case of malaysian companies.  - proceedings of symposium on culture and cooperation between indonesia- malaysia 2015 (skim xiv 2015).  81-98. 

wan sallha yusoff, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, fazli idris.  (2015).  short-run political events and stock market reations:evidence from companies connected to malaysian bi-power business-political elite.  - procedia-social and behavioral sciences.  421-428. 

norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, azizah mohd harun & ismail upawi.  (2015).  challenges in accounting for heritage assets and the way forward: towards implementing accrual accounting in malaysia.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  63-73. 

wan sallha yusoff, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, fazli idris.  (2015).  estimating the value of political connection to malaysia`s richest tycoon companies.  - the journal of developing areas.  87-100. 

wan sallha yusoff mohd fairuz md salleh azlina ahmad fazli idris.  (2014).  estimating the value of political connection in malaysias top richest tycoon companies.  - proceedings of the australian academy of business and social sciences conference 2014 (in partnership with the journal of developing areas).  200-218. 

wan sallha yusoff mohd fairuz md salleh azlina ahmad fazli idris.  (2014).  short-run political events and stock market reactions: evidence from companies connected to malaysian bi power business-political elite.  - proceedings of global conference on business and social sciences kuala lumpur / gatr.  147. 

murni subroto norida basnan azlina ahmad azimon abdul aziz.  (2014).  enhancing malaysian federal government accountability through reporting: a stakeholder perspective.  - proceeding of kuala lumpur international business, economics and law (klibel4).  127-139. 

alifah haji hamid, azlina ahmad & zaini embong.  (2014).  board mechanism influence on malaysian family firm performance.  - international management accounting conference (imac) vii / fakulti ekonomi dan pengurusan ukm.  410 -440. 

maryam yousefinejad, zaini embong & azlina ahmad.  (2014).  value relevance of other comprehensive income.  - international management accounting conference (imac) vii / faculty of economics and management, ukm.  154 - 171. 

shabnam fazli aghghaleh, zakiah muhammaddun mohamed and azlina ahmad.  (2014).  the effects of personal and organizational factors on role ambiguity amongst internal auditors.  - international journal of auditing.  105-114. 

murni subroto, norida basnan, azlina ahmad, azimon abdul aziz.  (2014).  enhancing malaysian federal government accountability through annual report: a stakeholder perspective.  - international journal of business, economics and law.  41-50. 

maizatulakma abdullah, zaleha abdul shukor, azlina ahmad and zakiah muhammadun mohamed.  (2014).  voluntary risk management disclosure and firm value: evidence from malaysian listed companies.  - proceedings in finance and risk series `14. 

amizawati mohd amir, sofiah md auzair, ruhanita maelah and azlina ahmad.  (2014).  value-based pricing : value factors for public university`s educational programme fees.  - phuket international conference proceedings / australian society for commerce industry and engineering.  24-28. 

mohamad ezrien bin mohamad kamal, mohd fairuz md salleh, azlina ahmad.  (2014).  detecting earnings manipulation by malaysian public listed companies the realiability of beneish m-score model.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema) 2014 / fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  67-81. 

norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, azizah mohd harun.  (2014).  towards implementing accrual accounting in malaysia : challenges in accounting for specialized public assets.  - international conference on emerging accounting issues / faculty of economics and business, universitas padjajaran, bandung indonesia.  56-65. 

romlah jaffar, dina mardinah, azlina ahmad.  (2013).  corporate governance and voluntary disclosure: evidence from a two tier board system in indonesia..  - jurnal pengurusan.  83-92. 

norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, azmi harun, azizah mohd harun.  (2013).  ke arah pelaksanaan perakaunan asas akruan di malaysia: cadangan perakaunan dan perundangan bagi aset warisan.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  3:15-66. 

shabnam fadzly aghghaleh, zakiah muhammaddun mohamed, azlina ahmad.  (2013).  the effects of personal and organisational factors on role ambiguity amongst internal auditors.  - international journal of auditing.  105-114. 

noradiva hamzah, mohamat sabri hassan, zakiah muhammaddun mohamed, azlina ahmad, shukriah saad.  (2013).  annual reporting practices: human capital information by malaysian services companies.  - jurnal pengurusan.  37:53-62. 

norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, azmi harun, azizah mohd harun.  (2013).  perakaunan dan pelaporan aset warisan, aset pertahanan dan aset infrastruktur berasaskan akruan.  - 189. 

sharinah puasa, mohd fairuz md salleh and azlina ahmad.  (2012).  audit committee and timeliness of financial reporting: malaysian public listed companies.  - proceeding the 13th malaysia indonesia conference on economics, management and accounting (miicema) 2012 / sriwijaya university. 

mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad.  (2012).  political influence on economic decision-making in government-owned companies: from the perspectives of key players.  - african journal of business management.  6(7):2716-2726. 

norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, azmi harun, azizah mohd harun.  (2012).  perakaunan dan pelaporan aset warisan, aset pertahanan dan aset infrastruktur berasaskan akruan.  - ipn journal of research and practice in public sector accounting and management.  2:29-40. 

rozita amiruddin, aini aman, azlina ahmad, harlina mohd onn, zakiah muhammadun muhammed.  (2012).  international management accounting conference 6, conference proceedings, managing innovation and sustaining excellence..  - international management accounting conference 6 / school of accounting, faculty of economics and management, fep, ukm.. 

amizawati mohd amir, sofiah md auzair, ruhanita maelah and azlina ahmad.  (2012).  determination of educational cost in public university - a modified activity based approach.  - world journal of social sciences.  2(2):34-48. 

zuhairah abdul hadi, azlina ahmad dan mohd fairuz md salleh.  (2012).  monitoring role of institutional investors in enhancing corporate governance and firm performance.  - 2012 conference proceeding sixth international management accounting conference. 

ruhanita maelah, amizawati mohd amir, azlina ahmad, sofiah md auzair.  (2012).  pricing for educational programmes at institutes of higher learning.  - international journal of education economics and development.  3(3):264-287. 

ruhanita maelah, amizawati mohd amir, azlina ahmad, sofiah md auzair.  (2011).  cost per student using abc approach: a case study.  - international proceedings of economics development and research 2011. 

amizawati mohd amir, ruhanita maelah, azlina ahmad, sofiah md auzair.  (2011).  the implementation of abc - the case of a public university.  - proceedings of world business economics and finance conference, 26-27 september 2011, world business institute australia. 

noradiva hamzah, zakiah muhammaddun mohamed, mohamat sabri hassan, azlina ahmad, shukriah saad.  (2011).  human capital reporting by malaysian services companies.  - proceedings 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management- dalian, china. 

azlina ahmad, norman mohd saleh, takiah mohd iskandar, mohamad adnan alias.  (2011).  the monitoring role of institutional investors and earning opacity-[peranan pengawasan pelabur institusi dan kekaburan perolehan].  - jurnal pengurusan.  32:83-101. 

azlina ahmad, norman mohd saleh, takiah mohd iskandar, mohamad adnan alias.  (2010).  peranan pengawasan pelabur institusi dan kekaburan perolehan.  - proceedings of the malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting, (miicema) 2010:regional development in an era of global innovation economy. fakulti fep, ukm. 

ainun abd majid, azlina ahmad, barjoyai bardai, radziah abdul latiff, romlah jaffar, ruhanita maelah, sofia md auzir.  (1994).  perakaunan pengurusan sektor perkhidmatan - ke arah pembentukan satu model untuk hospital kerajaan.  - seminar fakulti pengurusan perniagaan, ukm dan fakultas ekonomi dan manejman, universitas syiah kuala, indonesia.