Penerbitan Terkini

nur atikah rosli, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  mengukur kefahaman ejen terhadap objektif, konsep, produk dan al-wakalah dalam takaful.  - postgraduate colloquium, fep, semester 2 session 2019-2020.  7-29. 

mohd fairul zaman abdul manan, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  impak insurans tanaman di asia: kajian litaratur secara sistematik.  - postgraduate colloquium, fep, semester 2 session 2019-2010.  7-22. 

mohd khaairul dahri mohd zawawi, hendon redzuan, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  persepsi penjawat awam terhadap takaful perubatan.  - prosiding postgraduate colloquium, fep, semester 2, session 2019-2020..  15-29. 

hendon redzuan, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2020).  prinsip pengurusan risiko.  - 1-289. 

nik abdul rahim nik abdul ghani, ihsan ilahi bin mohd sabri, salmy edawati yaacob, nurul ilyana muhd adnan, ahmad dahlan salleh, rubayah yakob, hendon redzuan.  (2019).  penggunaan dana zakat dalam pembangunan takaful mikro: satu sorotan literatur.  - jurnal pengurusan dan penyelidikan fatwa.  73-91. 

rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2019).  contract comprehension: prudent takaful claim decision.  - asian journal of management cases.  1-23. 

nasriyah adnan & hendon redzuan.  (2019).  the impact of service quality, corporate image, price on customer loyalty in the takaful industry: the mediating role of customer satisfaction.  - the 3rd international conference on sosial science humanities and technology (icsht 2019). 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, norliza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham, muhammad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-181. 

nik abdul rahim bin nik abdul ghani, nurul ilyana muhd adnan, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob, rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  analisis hukum penggunaan dana zakat untuk pembangunan model takaful mikro.  - journal of contemporary islamic law. 

nur syairah binti mohamed haris & hendon redzuan.  (2018).  kefahaman konsep asas takaful terhadap agen takaful di sekitar bangi, selangor.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-13 (2018). 

rubayah yakob, hendon redzuan dan hafizuddi-syah, b.a.m..  (2018).  sikit-sikit lama-lama menjadi bukit.  - majalah impak: kewangan dan pelaburan@ukm. 

hendon redzuan.  (2018).  analysis of the demand for life insurance in malaysia.  - proceedings of the 9th international management accounting conference 2018. 

hafizuddin-syah,b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  adakah kita bersedia untuk persaraan?.  - majalah impak ukm. 

hawati janor, mohd hafizuddin shah, noor azryani auzairy, norshamliza chamhuri & hendon redzuan.  (2018).  financial literacy, risk tolerance and investment decisions.  - the 9th international management & accounting conference. 

hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  are we ready for retirement?.  - impact ukm. 

rubayah yakob, hendon redzuan dan hafizuddin-syah, b.a.m..  (2018).  in for a penny, in for pound.  - impact: finance & investment@ukm. 

rubayah yakob, hendon redzuan.  (2017).  kepentingan mekanisme insurans dan takaful.  - dewan ekonomi (dewan bahasa dan pustaka).  27-29. 

khairun nabilah samsudin, hendon redzuan & rubayah yakob.  (2017).  kesan krisis bank terhadap gelagat pengguna kewangan.  - international conference on global education v. 

maisarah mohd shahrain, rubayah yakob & hendon redzuan.  (2017).  kesahahan konstruk dan kebolehpercayaan dalaman pengukuran tahap pengetahuan takaful mikro.  - majlis rampai penyelidik pemerkasaan b40.  1. 

rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah & zaidi isa & hendon redzuan.  (2017).  menggapai harapan: menangani risiko ketidakcukupan dana pendidikan anak-anak.  -

zaidi isa, hendon redzuan, rubayah yakob & mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2017).  summary report of the financial consumer behaviour study.  - laporan kajian untuk perbadanan insurans deposit malaysia.  1-28. 

nurul natasha daud, hendon redzuan, rubayah yakob.  (2017).  hibah dalam perancangan harta dan takaful.  - journal of islamic, social, economics and development.  30-39. 

maisarah binti mohd shahrain, rubayah binti yakob & hendon binti redzuan.  (2017).  kesahan konstruk dan kebolehpercayaan dalaman pengukuran tahap pengetahuan takaful mikro.  - prosiding perkem 2017 persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke 12.  332-342. 

nurul natasha daud, hendon redzuan & rubayah yakob.  (2017).  hibah dalam perancangan harta dan takaful.  - proceeding international conference on education, business, islamic and technology (icebit), 2017. 

shazatul alia muhd fadzri, hendon redzuan.  (2016).  tahap kesedaran orangramai terhadap kewujudan mikrotakaful di malaysia.  - prosiding simposium peradaban islam.  1-17. 

hendon redzuan, rubayah yakob.  (2016).  prinsip pengurusan risiko dan insurans.  - 1-263. 

hendon redzuan, rubayah yakob, zaidi isa.  (2016).  underinsurance in malaysia: the application of the monte carlo simulation.  - jurnal pengurusan.  131-142. 

rubayah yakob, hawati janor, intan syafikaz jamaludin dan hendon redzuan.  (2016).  mengaplikasi struktur pengagihan risiko dalam program kokurikulum universiti.  - jurnal personalia pelajar.  1-16. 

syarifah nur amalina syed nasaruddin, hendon redzuan.  (2016).  cabaran dan peluang retakaful di malaysia.  - proceeding of the 2nd international conference on economics & banking.  57-63. 

nor hidayah mat ail, hendon redzuan.  (2016).  faktor yang mempengaruhi kecenderungan membeli takaful di bandar kota bharu.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-11.  186-195. 

rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor.  (2015).  takaful claim dilemma (teaching case).  - 2nd national case study conference 2015.  15-35. 

izzati liyana awang, hendon redzuan.  (2015).  persepsi pelajar bukan islam terhadap takaful.  - jurnal personalia pelajar.  1-14. 

rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor.  (2015).  restore my right...please.  - fep, ukm workshop on writing and publishing cases for teaching (level2).  56-72. 

hendon redzuan.  (2014).  analysis of the demand for life insurance and family takaful.  - proceedings of the australian academy of business and social sciences conference 2014 (in partnership with the journal of developing areas).  1-17. 

hendon redzuan.  (2014).  an examination of the demand for family takaful protection.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema) 2014 / fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  449-463. 

hendon redzuan, zaidi isa, rubayah yakob.  (2014).  underinsurance in malaysia : the application of monte carlo simulation.  - proceedings of the management issues workshop 2014 / fakulti ekonomi dan pengurusan ukm.  295-317. 

hendon redzuan, zaidi isa, rubayah yakob.  (2013).  underinsurance in malaysia:the application of monte carlo simulation.  - stochastic calibration an. 

hendon redzuan.  (2013).  modeling the demand for family takaful in malaysia.  - 1st insurance and takaful international symposium (itis 2013). 

hendon redzuan, zuriah abdul rahman, sharifah sakinah syed hassan aidid.  (2009).  economic determinants of family takaful consumption: evidence from malaysia.  - international review of business research papers.  193-211. 

rubayah binti yakob, hendon binti redzuan, mohamad abdul hamid.  (2007).  selection criteria of motor insurance consumption.  - journal of quality measurement and analysis.  3(1):87-97. 

rubayah yakob, hendon redzuan, mohamad abdul hamid.  (2007).  selection criteria of motor insurance consumption.  - laporan akhir hasil penyelidikan kod ep-058-2005. 

rubayah binti yakob, hendon redzuan, mohammad abdul hamid.  (2006).  factors affecting the life insurance demand in malaysia.  - academy of taiwan management review.  1(1):55-65.